امروز : یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲

|

دمای هوای شهر

فرهنگ و هنر، راه مشترک زندگی، اندیشه و کنش انسان در یک جامعه است.

فرهنگ و هنر هر کشوری میزان اصالت آن کشور را نشان می دهد.

فرهنگ راهکارهای شایع موجه در یک جامعه است برای رفع هرگونه نیاز واقعی یا غیر واقعی. فرهنگ همواره نرم‌افزار است و تمدن شامل آن و سخت افزارهاست. به عبارت ساده‌تر فرهنگ آن چیزی است که مردم با آن زندگی می‌کنند. فرهنگ ازآنِ مردم است؛ ادوارد تایلور (۱۹۱۷–۱۸۳۲) فرهنگ را، مجموعه پیچیده‌ای از دانش‌ها، باورها، هنرها، قوانین،اخلاقیات، عادات و هرچه که فرد به عنوان عضوی از جامعه از جامعهٔ خویش فرامی‌گیرد تعریف می‌کند. هر منطقه از هرکشوری می‌تواند فرهنگ متفاوتی با دیگر مناطق آن کشور داشته باشد. فرهنگ به وسیلهٔ آموزش، به نسل بعدی منتقل می‌شود؛ در حالی که ژنتیک به وسیلهٔ وراثت منتقل می‌شود. همچنین فرهنگ راهکارهای شایع موجه در یک جامعهاست برای رفع هرگونه نیاز واقعی یا غیر واقعی. فرهنگ همواره نرم‌افزار است و تمدن شامل آن و سخت افزارهاست. مثلاً گفتگو به زبان فارسی یک راهکار است بر رفع نیاز رو در رو سخن گفتن و زبان چینی راهکاری دیگر برای مردمانی دیگر برای رفع همین نیاز است.

فرهنگ، راه مشترک زندگی، اندیشه و کنش انسان در یک جامعه است. فرهنگ در بر گیرندهٔ این موارد است:

۱. سازگاری کلی با نیازهای غریزی و فطری واقتصادی یا محیط جغرافیایی پیرامون؛

۲. سازمان مشترکی که برای فرو نشاندن نیازهای اجتماعی و سیاسی که از محیط پیرامون بر خواسته‌اند، پیدا شده است؛

۳. مجموعهٔ مشترکی از اندیشه‌ها و دستاوردها.

فرهنگ شامل هنر، ادبیات، علم، آفرینش‌ها، فلسفه و دین است. فرهنگ‌ها دارای عناصر بسیارند که بطور آمیزه و نامیزهٔ معنایی در جامعه شناورند و درست از میان خودآگاه و ناخودآگاه هوشیاری اجتماعی عبور می‌کند. مردم برای تغییر فرهنگ خود لازم است زحمت زیادی بکشند. زیرا فرهنگ خواهان مانایی است. اما رسانه‌های جمعی می‌تواند آن را از راه بیگمان تغییر دهد. در برابر فرهنگ، نافرهنگ است و عبارت است از آنچه جامعه با آن تعامل دارد ولی فرهنگ نیست. مانند اقلیم، آب و هوا، ژن، حوادث، وجود یا عدم وجود منابع طبیعی، سنت‌های الهی، بیماری‌ها و …

فرهنگ فارسی معین واژهٔ «فرهنگ» را مرکب از دو واژهٔ «فر» و «هنگ» به معنای ادب، تربیت، دانش، علم، معرفت و آداب و رسوم تعریف کرده‌است.

واژهٔ فرهنگ در پهلوی ساسانی به صورت «فره هنگ» آمده‌است که از دو جزء «فره» به معنای پیش و فرا؛ و «هنگ» به معنای کشیدن و راندن، ساخته شده‌است. در نتیجه «فرهنگ» به معنای پیش‌کشیدن و فراکشیدن است. به همین سبب است که فارسی‌زبانان فرهنگ را سبب پیشرفت می‌دانند.

با مطالعهٔ متن‌های باستانی ایران، درمی‌یابیم که واژهٔ «فرهنگ» از دورهٔ پارسی میانه است که وارد فرهنگ ایران می‌شود و پیش از آن کلمه‌ای که به معنای فرهنگ باشد در این زبان وجود نداشت. در این دوره در متن‌های پهلوی ساسانی، متن‌های سغدی، مانوی و حتی ختنی کلمهٔ فرهنگ را می‌توان بازشناخت. در متن‌های پارسی میانه، همانند «خسرو و ریدگ»، «خویشکاری ریدگان» و «کارنامهٔ اردشیر بابکان» کلمهٔ فرهنگ به کار رفته‌است؛ همچنین در شاهنامهٔ فردوسی، آثار سعدی و متن‌های دور بعد نیز بارها به این واژه برمی‌خوریم. در آثار این دوران، فرهنگ علاوه‌ بر دانش، شامل هنرهایی چون نقاشی و موسیقی یا سوارکاری و تیراندازی هم می‌شد. در گذشته اعتقاد فارسی‌زبانان بر این بود که بدون فرهنگ آدمی نمی‌تواند قدمی مثبت در زندگی بردارد. از همین روست که فردوسی فرهنگ را برتر از گوهر و نژاد می‌داند.

نزد اروپاییان تعریف واژهٔ فرهنگ پیشینه‌ای درازدامن دارد. در ادبیات اروپایی نزدیک به دویست تعریف از فرهنگ می‌توان یافت که نشان از اهمیت فرهنگ در این جوامع دارد. آن‌ها فرهنگ را از دیدگاه‌های گوناگون، از جمله دیدگاه اجتماعی، دینی و حتی اقتصادی بررسی کرده‌اند و دریافته‌اند که فرهنگ بر تمام اجزاء زندگی آدمی تأثیرگذار است. برای مثال، در ۱۹۵۲ آلفرد کلوبر (به انگلیسی: Alfred Kroeber) و کلاید کلاکهون (به انگلیسی: Clyde Kluckhohn) در کتاب خود به نام «فرهنگ: مروری انتقادی بر مفاهیم و تعاریف» (به انگلیسی: Culture: A Critical Review of Concepts and Definition) با گردآوری ۱۶۴ تعریف از فرهنگ اظهار کردند که فرهنگ در اغلب موارد به سه برداشت عمده می‌انجامد:

برترین فضیلت در هنرهای زیبا و امور انسانی که همچنین به فرهنگ عالی شهرت دارد.
الگوی یکپارچه از دانش، عقاید و رفتار بشری که به گنجایش فکری و یادگیری اجتماعی نمادین بستگی دارد.
مجموعه‌ای از گرایش‌ها، ارزش‌ها، اهداف و اعمال مشترک که یک نهاد، سازمان و گروه را مشخص و تعریف می‌کند.
هنگامی که مفهوم «فرهنگ» برای نخستین‌بار در سده‌های هیجدهم و نوزدهم میلادی در اروپا به کار گرفته شد، بر فرایند کشت و زرع یا ترویج در کشاورزی و باغبانی دلالت داشت. چنان‌که واژهٔ انگلیسی این مفهوم از واژهٔ لاتین «کالتورا» (به لاتین: Cultura) از «کولر» (به لاتین: Colere) ریشه گرفته‌است که به معنای کشت، زراعت و ترویج است.

در آغاز سدهٔ نوزدهم میلادی این مفهوم بر بهبود یا پالایش و تهذیب نفس در افراد (به‌ویژه حین آموزش) استوار بود و سپس بر تأمین آرزوهای ملی یا ایده‌آل‌ها دلالت داشت. در نیمهٔ سدهٔ نوزدهم میلادی برخی از دانشمندان واژهٔ فرهنگ را برای ارجاع به ظرفیت جهان‌شمول بشری اطلاق کردند. ادوارد تایلر در سال ۱۸۷۱ فرهنگ را با تمدن مقایسه کرد و آن دو را کلیتی درهم‌تنیده دانست که شامل دین، هنر، اخلاق و هرگونه توانایی است که آدمی می‌تواند به دست آورد. «کلاکر» نیز فرهنگ را در کل مفهومی وصف‌گرایانه به معنای گنجینه‌ای انباشته از آفرینندگی‌های بشر تلقی کرد. از این رو کتاب‌ها، نقاشی‌ها، بناها و نیز دانش هماهنگ‌کردن خود با محیط و همچنین آداب و فضیلت‌های اخلاقی و دستورهای شایست و ناشایست، همگی جزئی از فرهنگ به شمار می‌رود. «مایرس» نیز فرهنگ را آن چیزی دانست که از گذشتهٔ آدمی به جای مانده‌است و بر اکنون و آیندهٔ او تأثیر می‌گذارد.

در سدهٔ بیستم میلادی «فرهنگ» به عنوان یک مفهوم محوری و کلیدی در انسان‌شناسی به کار رفت که همهٔ پدیده‌های انسانی را دربر می‌گرفت و صرفاً نتیجهٔ امور ژنتیکی به حساب نمی‌آمد. اصطلاح «فرهنگ» به‌ویژه در انسان‌شناسی آمریکایی دارای دو معنی بود:

ظرفیت و گنجایش تکامل‌یافتهٔ بشر برای دسته‌بندی و بیان تجربیات به واسطهٔ نمادها و کنش پندارمآبانه و نوآورانه
راه‌های مشخصی که مردم بر اساس آن در نقاط مختلف جهان زیسته و تجربیات خود را به شیوه‌های گوناگون بیان می‌کنند و به شکلی خلاقانه دست به کنش می‌زنند. پس از جنگ جهانی دوم این اصطلاح — اگرچه با معانی مختلف — از اهمیت بیشتری در دیگر رشته‌ها و حوزه‌های علمی مثل جامعه‌شناسی، مطالعات فرهنگی، روان‌شناسی سازمانی و علوم مدیریتی برخوردار شد.

ادامه متن
عبدالخالق آدمی
عبدالخالق آدمی «کمک اوغلی»، خالق چند کتاب ادبی تورکمن

۲۴ تیر ۱۴۰۲

میراث قومی در گسترۀ جهانی: پیشنهاد انتشار آنلاین دیوان آثار شاعران ترکمن
میراث قومی در گسترۀ جهانی: پیشنهاد انتشار آنلاین دیوان آثار شاعران ترکمن

۰۵ تیر ۱۴۰۲

غربت 1 150x150 - «شاه غربت» عارف قزاق یکی دیگر از عالمان ترک زبان در تورکمنصحرا
«شاه غربت» عارف قزاق یکی دیگر از عالمان ترک زبان در تورکمنصحرا

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

150x150 - «دۆزگورن» شاعر ترک درگذشت+ زندگی‌نامه
«دۆزگورن» شاعر ترک درگذشت+ زندگی‌نامه

۰۲ شهریور ۱۴۰۱

نقش اعتیاد در افزایش آسیب های اجتماعی
نقش اعتیاد در افزایش آسیب‌های اجتماعی

۱۶ آبان ۱۴۰۲

فرهنگ ازدواج ترکمن - دورناهای تورکمنصحرا
با دورناهای تورکمنصحرا کاری نداشته باشید

۱۵ خرداد ۱۴۰۲

150x150 - یک قلب برای ترکیه و همدلی مردم
یک قلب برای ترکیه و همدلی مردم

۱۳ اسفند ۱۴۰۱

سیدجلال ابراهیمیاکوپرشین 600x345 1 150x150 - ایران در ردیف سوم (پس از چین و اندونزی) و ترکیه در ردیف پنجم مناطق زلزله خیز دنیا است
ایران در ردیف سوم (پس از چین و اندونزی) و ترکیه در ردیف پنجم مناطق زلزله خیز دنیا است

۰۹ اسفند ۱۴۰۱

خاطره درمانی با دوتار ترکمن
خاطره درمانی با دوتار ترکمن

۲۰ دی ۱۴۰۱

نقد و بررسی رمان «ماتی خان»
نقد و بررسی رمان «ماتی خان»

۲۲ آبان ۱۴۰۲

صدای دیار ترکمن‌ها
صدای دیار ترکمن‌ها

۰۶ خرداد ۱۴۰۲

کتاب هفت عارف نامی ترکمن عبدالقاسم قدیمی 150x150 - معرفی کتاب «هفت عارف نامی ترکمن»
معرفی کتاب «هفت عارف نامی ترکمن»

۰۸ آبان ۱۴۰۱

جنگ دوتارت را کوک کن 150x150 - نگاهی به رمان «وقت جنگ، دوتارت را کوک کن!» اثر یوسف قوجق
نگاهی به رمان «وقت جنگ، دوتارت را کوک کن!» اثر یوسف قوجق

۳۱ مرداد ۱۴۰۱

آموزشی روزنامه‌نگاری و سواد رسانه‌ای ویژه قانون و مقررات مطبوعاتی و رسانه 1 150x150 - دوره آموزشی روزنامه‌نگاری و سواد رسانه‌ای ویژه قانون و مقررات مطبوعاتی و رسانه در گلستان برگزار شد
دوره آموزشی روزنامه‌نگاری و سواد رسانه‌ای ویژه قانون و مقررات مطبوعاتی و رسانه در گلستان برگزار شد

۱۴ مهر ۱۴۰۱

2 230 150x150 - قلم کیفی نشان دهنده حرفه ای بودن خبرنگار است
قلم کیفی نشان دهنده حرفه ای بودن خبرنگار است

۲۶ مرداد ۱۴۰۱

خبرنگاری 1 150x150 - «لید» مهم‌ترین بخش یک خبر خوب است+عکس
«لید» مهم‌ترین بخش یک خبر خوب است+عکس

۰۹ تیر ۱۴۰۱

آخرین اخبار فرهنگی و هنری

۵ نکته مهم برای داوطلبان آزمون پذیرش دانشجو معلم در دانشگاه‌ فرهنگیان

ترکمن نیوز-  با آغاز مهلت ثبت‌نام‌ داوطلبان آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو معلم در دانشگاه‌ فرهنگیان، شرایط عمومی و اختصاصی پذیرش در این دوره‌ها اعلام شد. ...

ادامه مطلب
عزل ۲ معاون آموزش و پرورش مینودشت صحت ندارد‌

ترکمن نیوز- مسعود ملکیان- مشاور اجرایی مدیرکل آموزش‌ و پرورش استان در رابطه با حادثه‌ی اردوی دانش آموزی، عزل ۲ معاون این اداره در مینودشت را تکذیب کرد. ...

ادامه مطلب
اکران فیلم ترکمنی ایستارین در اصفهان

ترکمن نیوز-  فیلم ترکمنی ایستارین با موضوع شخصیت مخدوم قلی فراغی در سالن سوره حوزه هنری اکران شد . ...

ادامه مطلب
«روح ترکمنستان»

ترکمن نیوز-  حدود ۸۰ سال پیش ۴۰ زن پای بزرگترین دار به صبر و حوصله نشستند، تا بزرگترین قالی ترکمنی را نقش بزنند، فرشی که در بحبوحه جنگ روسیه تزاری و ترکمن‌ها، «روح مردم ترکمنستان» نام گرفت. ...

ادامه مطلب
برگزاری هفته فرهنگی ترکمنستان در ایران

ترکمن نیوز-  هفته فرهنگی ترکمنستان در ایران به میزبانی شهر اصفهان برگزار می‌شود. ...

ادامه مطلب
شخصیت اصلی در جریان داستان باید از شکل ایستایی خارج شود

ترکمن نیوز-  یوسف قوجق، نویسنده و مدرس داستان‌نویسی در کارگاه تخصصی آموزش داستان گفت: در روند داستان باید نویسنده شخصیت اصلی را از شکل ایستا و منفعل به حالت پویا و فعال مبدل کند. ...

ادامه مطلب
نمایش 《آتلان》 در سالن تئاتر گرگان اجرا می‌شود+فیلم مصاحبه

ترکمن نیوز - یاشار نیازی- هنرمند پیشکسوت ترکمن از آماده شدن نمایش آتلان برای اجرا روی صحنه خبر داد. ...

ادامه مطلب
تَرَک‌های برج قابوس فعال نیست

ترکمن نیوز- روز گذشته در فضای مجازی مطلبی در رابطه با ترک برداشته شدن برج قابوس منتشر شد که به اعتقاد کارشناسان ترک‌های سطح داخل و بیرون بلندترین بنای آجری جهان و مقبره «قابوس بن وشمگیر» فعال نیست. ...

ادامه مطلب
نقد و بررسی رمان «ماتی خان»

ترکمن نیوز-  رئیس حوزه هنری استان گلستان گفت: در نخستین روز از سی و یکمین هفته کتاب، رمان «ماتی خان» اثر «عبدالرحمان اونق» مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. ...

ادامه مطلب
افتتاح مدرسه ۶ کلاسه حاج رجب قلی آرخی در روستای آرخ بزرگ

ترکمن نیوز- مدرسه ۶ کلاسه‌ای که با کمک خیر ترکمن در روستای آرخ بزرگ از توابع بخش گلدشت کوموش تپه ساخته شد امروز به بهره برداری رسید. ...

ادامه مطلب
معرفی «پروین اعتصامی»، «کیکاووس وشمگیر» و «آثار مولانا» به یونسکو

ترکمن نیوز-  در نشست کارشناسی «اهمیت میراث جهانی» از معرفی «کیکاووس وشمگیر» صاحب قابوس‌نامه و «پروین اعتصامی» برای ثبت در فهرست مشاهیر یونسکو و همچنین معرفی کل آثار مولانا برای ثبت در برنامه حافظه جهانی یونسکو به نام ...

ادامه مطلب

فیلم و عکس

در تلگرام

کانال ما را دنبال کنید

در اینستاگرام

صفحه ما را دنبال کنید

بالا
ترکمن نیوز