امروز : پنجشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱

|

دمای هوای شهر

فرهنگ و هنر، راه مشترک زندگی، اندیشه و کنش انسان در یک جامعه است.

فرهنگ و هنر هر کشوری میزان اصالت آن کشور را نشان می دهد.

فرهنگ راهکارهای شایع موجه در یک جامعه است برای رفع هرگونه نیاز واقعی یا غیر واقعی. فرهنگ همواره نرم‌افزار است و تمدن شامل آن و سخت افزارهاست. به عبارت ساده‌تر فرهنگ آن چیزی است که مردم با آن زندگی می‌کنند. فرهنگ ازآنِ مردم است؛ ادوارد تایلور (۱۹۱۷–۱۸۳۲) فرهنگ را، مجموعه پیچیده‌ای از دانش‌ها، باورها، هنرها، قوانین،اخلاقیات، عادات و هرچه که فرد به عنوان عضوی از جامعه از جامعهٔ خویش فرامی‌گیرد تعریف می‌کند. هر منطقه از هرکشوری می‌تواند فرهنگ متفاوتی با دیگر مناطق آن کشور داشته باشد. فرهنگ به وسیلهٔ آموزش، به نسل بعدی منتقل می‌شود؛ در حالی که ژنتیک به وسیلهٔ وراثت منتقل می‌شود. همچنین فرهنگ راهکارهای شایع موجه در یک جامعهاست برای رفع هرگونه نیاز واقعی یا غیر واقعی. فرهنگ همواره نرم‌افزار است و تمدن شامل آن و سخت افزارهاست. مثلاً گفتگو به زبان فارسی یک راهکار است بر رفع نیاز رو در رو سخن گفتن و زبان چینی راهکاری دیگر برای مردمانی دیگر برای رفع همین نیاز است.

فرهنگ، راه مشترک زندگی، اندیشه و کنش انسان در یک جامعه است. فرهنگ در بر گیرندهٔ این موارد است:

۱. سازگاری کلی با نیازهای غریزی و فطری واقتصادی یا محیط جغرافیایی پیرامون؛

۲. سازمان مشترکی که برای فرو نشاندن نیازهای اجتماعی و سیاسی که از محیط پیرامون بر خواسته‌اند، پیدا شده است؛

۳. مجموعهٔ مشترکی از اندیشه‌ها و دستاوردها.

فرهنگ شامل هنر، ادبیات، علم، آفرینش‌ها، فلسفه و دین است. فرهنگ‌ها دارای عناصر بسیارند که بطور آمیزه و نامیزهٔ معنایی در جامعه شناورند و درست از میان خودآگاه و ناخودآگاه هوشیاری اجتماعی عبور می‌کند. مردم برای تغییر فرهنگ خود لازم است زحمت زیادی بکشند. زیرا فرهنگ خواهان مانایی است. اما رسانه‌های جمعی می‌تواند آن را از راه بیگمان تغییر دهد. در برابر فرهنگ، نافرهنگ است و عبارت است از آنچه جامعه با آن تعامل دارد ولی فرهنگ نیست. مانند اقلیم، آب و هوا، ژن، حوادث، وجود یا عدم وجود منابع طبیعی، سنت‌های الهی، بیماری‌ها و …

فرهنگ فارسی معین واژهٔ «فرهنگ» را مرکب از دو واژهٔ «فر» و «هنگ» به معنای ادب، تربیت، دانش، علم، معرفت و آداب و رسوم تعریف کرده‌است.

واژهٔ فرهنگ در پهلوی ساسانی به صورت «فره هنگ» آمده‌است که از دو جزء «فره» به معنای پیش و فرا؛ و «هنگ» به معنای کشیدن و راندن، ساخته شده‌است. در نتیجه «فرهنگ» به معنای پیش‌کشیدن و فراکشیدن است. به همین سبب است که فارسی‌زبانان فرهنگ را سبب پیشرفت می‌دانند.

با مطالعهٔ متن‌های باستانی ایران، درمی‌یابیم که واژهٔ «فرهنگ» از دورهٔ پارسی میانه است که وارد فرهنگ ایران می‌شود و پیش از آن کلمه‌ای که به معنای فرهنگ باشد در این زبان وجود نداشت. در این دوره در متن‌های پهلوی ساسانی، متن‌های سغدی، مانوی و حتی ختنی کلمهٔ فرهنگ را می‌توان بازشناخت. در متن‌های پارسی میانه، همانند «خسرو و ریدگ»، «خویشکاری ریدگان» و «کارنامهٔ اردشیر بابکان» کلمهٔ فرهنگ به کار رفته‌است؛ همچنین در شاهنامهٔ فردوسی، آثار سعدی و متن‌های دور بعد نیز بارها به این واژه برمی‌خوریم. در آثار این دوران، فرهنگ علاوه‌ بر دانش، شامل هنرهایی چون نقاشی و موسیقی یا سوارکاری و تیراندازی هم می‌شد. در گذشته اعتقاد فارسی‌زبانان بر این بود که بدون فرهنگ آدمی نمی‌تواند قدمی مثبت در زندگی بردارد. از همین روست که فردوسی فرهنگ را برتر از گوهر و نژاد می‌داند.

نزد اروپاییان تعریف واژهٔ فرهنگ پیشینه‌ای درازدامن دارد. در ادبیات اروپایی نزدیک به دویست تعریف از فرهنگ می‌توان یافت که نشان از اهمیت فرهنگ در این جوامع دارد. آن‌ها فرهنگ را از دیدگاه‌های گوناگون، از جمله دیدگاه اجتماعی، دینی و حتی اقتصادی بررسی کرده‌اند و دریافته‌اند که فرهنگ بر تمام اجزاء زندگی آدمی تأثیرگذار است. برای مثال، در ۱۹۵۲ آلفرد کلوبر (به انگلیسی: Alfred Kroeber) و کلاید کلاکهون (به انگلیسی: Clyde Kluckhohn) در کتاب خود به نام «فرهنگ: مروری انتقادی بر مفاهیم و تعاریف» (به انگلیسی: Culture: A Critical Review of Concepts and Definition) با گردآوری ۱۶۴ تعریف از فرهنگ اظهار کردند که فرهنگ در اغلب موارد به سه برداشت عمده می‌انجامد:

برترین فضیلت در هنرهای زیبا و امور انسانی که همچنین به فرهنگ عالی شهرت دارد.
الگوی یکپارچه از دانش، عقاید و رفتار بشری که به گنجایش فکری و یادگیری اجتماعی نمادین بستگی دارد.
مجموعه‌ای از گرایش‌ها، ارزش‌ها، اهداف و اعمال مشترک که یک نهاد، سازمان و گروه را مشخص و تعریف می‌کند.
هنگامی که مفهوم «فرهنگ» برای نخستین‌بار در سده‌های هیجدهم و نوزدهم میلادی در اروپا به کار گرفته شد، بر فرایند کشت و زرع یا ترویج در کشاورزی و باغبانی دلالت داشت. چنان‌که واژهٔ انگلیسی این مفهوم از واژهٔ لاتین «کالتورا» (به لاتین: Cultura) از «کولر» (به لاتین: Colere) ریشه گرفته‌است که به معنای کشت، زراعت و ترویج است.

در آغاز سدهٔ نوزدهم میلادی این مفهوم بر بهبود یا پالایش و تهذیب نفس در افراد (به‌ویژه حین آموزش) استوار بود و سپس بر تأمین آرزوهای ملی یا ایده‌آل‌ها دلالت داشت. در نیمهٔ سدهٔ نوزدهم میلادی برخی از دانشمندان واژهٔ فرهنگ را برای ارجاع به ظرفیت جهان‌شمول بشری اطلاق کردند. ادوارد تایلر در سال ۱۸۷۱ فرهنگ را با تمدن مقایسه کرد و آن دو را کلیتی درهم‌تنیده دانست که شامل دین، هنر، اخلاق و هرگونه توانایی است که آدمی می‌تواند به دست آورد. «کلاکر» نیز فرهنگ را در کل مفهومی وصف‌گرایانه به معنای گنجینه‌ای انباشته از آفرینندگی‌های بشر تلقی کرد. از این رو کتاب‌ها، نقاشی‌ها، بناها و نیز دانش هماهنگ‌کردن خود با محیط و همچنین آداب و فضیلت‌های اخلاقی و دستورهای شایست و ناشایست، همگی جزئی از فرهنگ به شمار می‌رود. «مایرس» نیز فرهنگ را آن چیزی دانست که از گذشتهٔ آدمی به جای مانده‌است و بر اکنون و آیندهٔ او تأثیر می‌گذارد.

در سدهٔ بیستم میلادی «فرهنگ» به عنوان یک مفهوم محوری و کلیدی در انسان‌شناسی به کار رفت که همهٔ پدیده‌های انسانی را دربر می‌گرفت و صرفاً نتیجهٔ امور ژنتیکی به حساب نمی‌آمد. اصطلاح «فرهنگ» به‌ویژه در انسان‌شناسی آمریکایی دارای دو معنی بود:

ظرفیت و گنجایش تکامل‌یافتهٔ بشر برای دسته‌بندی و بیان تجربیات به واسطهٔ نمادها و کنش پندارمآبانه و نوآورانه
راه‌های مشخصی که مردم بر اساس آن در نقاط مختلف جهان زیسته و تجربیات خود را به شیوه‌های گوناگون بیان می‌کنند و به شکلی خلاقانه دست به کنش می‌زنند. پس از جنگ جهانی دوم این اصطلاح — اگرچه با معانی مختلف — از اهمیت بیشتری در دیگر رشته‌ها و حوزه‌های علمی مثل جامعه‌شناسی، مطالعات فرهنگی، روان‌شناسی سازمانی و علوم مدیریتی برخوردار شد.

ادامه متن
دۆزگورن 150x150 - «دۆزگورن» شاعر ترک درگذشت+ زندگی‌نامه
«دۆزگورن» شاعر ترک درگذشت+ زندگی‌نامه

۰۲ شهریور ۱۴۰۱

دردی طریک 3 150x150 - دردی طریک، دلتنگ نغمه‌هایت خواهیم بود
دردی طریک، دلتنگ نغمه‌هایت خواهیم بود

۱۹ مهر ۱۴۰۰

مختومقلی فراغی 31 1 150x150 - دیوان «مختومقلی فراغی» گنجینه‌ای از میراث شفاهی ترکمن
دیوان «مختومقلی فراغی» گنجینه‌ای از میراث شفاهی ترکمن

۲۲ شهریور ۱۴۰۰

دکتر عبدالجلیل غیادی 150x150 - آهنگ زندگی
آهنگ زندگی

۲۲ شهریور ۱۴۰۰

معرفی عبدالقادر داغستانی 300x289 - استاد عبدالقادر آخوند داغستانی را بهتر بشناسیم
استاد عبدالقادر آخوند داغستانی را بهتر بشناسیم

۱۱ آبان ۱۴۰۱

مدیریت تحول 150x150 - مدیریت تحول و ارزیابی عملکرد سازمانی
مدیریت تحول و ارزیابی عملکرد سازمانی

۱۳ شهریور ۱۴۰۱

روابط عمومی محیط زیست 150x150 - نقش روابط عمومی در توسعه پایدار محیط زیست
نقش روابط عمومی در توسعه پایدار محیط زیست

۰۲ شهریور ۱۴۰۱

مدیریت تحول و فرهنگ سازمانی ۱ 150x150 - مدیریت تحول و فرهنگ سازمانی
مدیریت تحول و فرهنگ سازمانی

۳۱ مرداد ۱۴۰۱

انتخاب رشته 150x150 - هدایت تحصیلی (انتخاب رشته)، دغدغه‌های والدین و دانش‌آموزان
هدایت تحصیلی (انتخاب رشته)، دغدغه‌های والدین و دانش‌آموزان

۱۵ تیر ۱۴۰۱

جلد کتاب هفت عارف نامی ترکمن عبدالقاسم قدیمی 150x150 - معرفی کتاب «هفت عارف نامی ترکمن»
معرفی کتاب «هفت عارف نامی ترکمن»

۰۸ آبان ۱۴۰۱

وقت جنگ دوتارت را کوک کن 150x150 - نگاهی به رمان «وقت جنگ، دوتارت را کوک کن!» اثر یوسف قوجق
نگاهی به رمان «وقت جنگ، دوتارت را کوک کن!» اثر یوسف قوجق

۳۱ مرداد ۱۴۰۱

شعرهای همراه 150x150 - معرفی کتاب گلچین شعرهای شاعری از دیار آشنا، همرا شیر
معرفی کتاب گلچین شعرهای شاعری از دیار آشنا، همرا شیر

۲۷ تیر ۱۴۰۱

معرفی کتاب قهرمانان گمنام صحرا 150x150 - معرفی کتاب: «قهرمانان گمنام صحرا» اثر موسی توماج ایری+PDF
معرفی کتاب: «قهرمانان گمنام صحرا» اثر موسی توماج ایری+PDF

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

دوره آموزشی روزنامه‌نگاری و سواد رسانه‌ای ویژه قانون و مقررات مطبوعاتی و رسانه 1 150x150 - دوره آموزشی روزنامه‌نگاری و سواد رسانه‌ای ویژه قانون و مقررات مطبوعاتی و رسانه در گلستان برگزار شد
دوره آموزشی روزنامه‌نگاری و سواد رسانه‌ای ویژه قانون و مقررات مطبوعاتی و رسانه در گلستان برگزار شد

۱۴ مهر ۱۴۰۱

2 230 150x150 - قلم کیفی نشان دهنده حرفه ای بودن خبرنگار است
قلم کیفی نشان دهنده حرفه ای بودن خبرنگار است

۲۶ مرداد ۱۴۰۱

آموزش خبرنگاری 1 150x150 - «لید» مهم‌ترین بخش یک خبر خوب است+عکس
«لید» مهم‌ترین بخش یک خبر خوب است+عکس

۰۹ تیر ۱۴۰۱

آخرین اخبار فرهنگی و هنری

۱۸ هزار معلم گلستانی حقوق آذر را براساس رتبه بندی دریافت می کنند

ترکمن نیوز:  معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش گلستان گفت: با اتمام فعالیت کار ممیزیان و ارزیابان این اداره کل، حقوق آذرماه حدود ۱۸ هزار معلم گلستان مشمول طرح رتبه بندی می شود. ...

ادامه مطلب
مسکن خبرنگاران و هنرمندان را با قوت پیگیری می‌کنیم

ترکمن نیوز:  وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه تلاش داریم بتوانیم مشکلات خبرنگاران را به صورت اصولی حل کنیم گفت: بحث مسکن خبرنگاران و هنرمندان را با قوت پیگیری می‌کنیم و در این بخش هم تفاهم‌نامه اجرای آن با ...

ادامه مطلب
زبان موسیقی می‌تواند سنت‌های مشترک و فراموش‌شده ایران و ترکیه را احیا کند

ترکمن نیوز:  نوازنده اهل کشور ترکیه گفت: ایران و ترکیه اشتراکات زیادی در سنت‌ها، آیین‌ها دارند که طی سالیان اخیر این فرهنگ‌های مشترک به فراموشی سپرده شده و زبان موسیقی می‌تواند در احیای این سنت‌ها تاثیر بسزایی داشته ...

ادامه مطلب
وقتی سازهای ترکمن «تاریخ» را می‌نوازند

ترکمن نیوز: استاد (حالیپا) عبدالمجید رژیم از نوازندگان و پژوهشگران موسیقی نواحی منطقه گنبد در دومین نشست پژوهشی پانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران از نقش ساز دو تار در آسیای میانه سخن گفت. ...

ادامه مطلب
آغاز پانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران در گرگان

ترکمن نیوز:  پانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران دوشنبه شب با حضور هنرمندان موسیقی استان‌های کشور به میزبانی گلستان در تالار فخرالدین اسعد گرگانی آغاز شد. ...

ادامه مطلب
احمدصفرخان به عنوان رئیس هیات ورزشهای دانشگاهی گنبدکاووس منصوب شد

ترکمن نیوز:  طی حکمی از سوی رییس هیات ورزشهای دانشجویی استان گلستان احمدصفرخان به عنوان اولین رئیس هیات ورزشهای دانشگاهی شهرستان گنبدکاووس منصوب شد. ...

ادامه مطلب
جشنواره‌ی اقوام، سنگ محک مدیرکل جوان

ترکمن نیوز: پانزدهمین دوره‌ی جشنواره فرهنگ اقوام ایران‌زمین که پس از دو سال وقفه به‌دلیل شیوع بیماری کرونا، هم‌چون دیگر برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی کشور به تعویق افتاده بود، امسال در شرایطی متفاوت برگزار می گردد. ...

ادامه مطلب
استاد عبدالقادر آخوند داغستانی را بهتر بشناسیم

سفر به گلیداغ تحقیق و گردآوری : اکبر پیرا شیخ عبدالقادر داغستانی در سال‌های 1277-1340 میلادی زندگی می‌کرد و از ادامه دهندگان نهضت اسلامی شیخ منصور در روسیه تزار بود. در آن زمان حکومت روسیه کمونیست بود و اسلام را در هر نقطه ...

ادامه مطلب
معرفی کتاب «هفت عارف نامی ترکمن»

[caption id="attachment_115141" align="alignleft" width="210"] هفت-عارف-نامی-ترکمن-عبدالقاسم-قدیمی[/caption] کتاب «هفت عارف نامی ترکمن» مجموعه گردآوری شده توسط مهندس عبدالقاسم قدیمی است درباره معرفی و شناساندن 7 عارف از مشاهیر علمی ترکمن. ...

ادامه مطلب
از تاثیر ۴۰ درصدی سوابق تحصیلی در پذیرش تا حذف دروس عمومی از کنکور

ترکمن نیوز:  سال ۱۴۰۱ و پس از کش و قوس‌های فراوان، با مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، سرانجام غول سرنوشت‌ساز کنکور به زانو درآمد و قرار شد تغییرات متعددی در شیوه برگزاری آن از سال جاری اعمال شود. تاثیر میزان سوابق ...

ادامه مطلب
از زندگی در فقر تا تبدیل شدن به اسطوره سینما

ترکمن نیوز: همه ی ما در مسیر دستیابی به آرزوهای خود با موانعی رو به رو می شویم. اما جکی چان با فقر رو به رو شد و بر آن غلبه کرد، بدون پدر و مادرش در هنگ کنگ زندگی کرد و با تمریناتی دشوار خود را به کسی که امروز هست، تبدیل کرد. ...

ادامه مطلب

فیلم و عکس

در تلگرام

کانال ما را دنبال کنید

در اینستاگرام

صفحه ما را دنبال کنید

Most popular crypto channel
بالا
ترکمن نیوز