امروز : دوشنبه ۰۴ تیر ۱۴۰۳

|

دمای هوای شهر

فرهنگ و هنر، راه مشترک زندگی، اندیشه و کنش انسان در یک جامعه است.

فرهنگ و هنر هر کشوری میزان اصالت آن کشور را نشان می دهد.

فرهنگ راهکارهای شایع موجه در یک جامعه است برای رفع هرگونه نیاز واقعی یا غیر واقعی. فرهنگ همواره نرم‌افزار است و تمدن شامل آن و سخت افزارهاست. به عبارت ساده‌تر فرهنگ آن چیزی است که مردم با آن زندگی می‌کنند. فرهنگ ازآنِ مردم است؛ ادوارد تایلور (۱۹۱۷–۱۸۳۲) فرهنگ را، مجموعه پیچیده‌ای از دانش‌ها، باورها، هنرها، قوانین،اخلاقیات، عادات و هرچه که فرد به عنوان عضوی از جامعه از جامعهٔ خویش فرامی‌گیرد تعریف می‌کند. هر منطقه از هرکشوری می‌تواند فرهنگ متفاوتی با دیگر مناطق آن کشور داشته باشد. فرهنگ به وسیلهٔ آموزش، به نسل بعدی منتقل می‌شود؛ در حالی که ژنتیک به وسیلهٔ وراثت منتقل می‌شود. همچنین فرهنگ راهکارهای شایع موجه در یک جامعهاست برای رفع هرگونه نیاز واقعی یا غیر واقعی. فرهنگ همواره نرم‌افزار است و تمدن شامل آن و سخت افزارهاست. مثلاً گفتگو به زبان فارسی یک راهکار است بر رفع نیاز رو در رو سخن گفتن و زبان چینی راهکاری دیگر برای مردمانی دیگر برای رفع همین نیاز است.

فرهنگ، راه مشترک زندگی، اندیشه و کنش انسان در یک جامعه است. فرهنگ در بر گیرندهٔ این موارد است:

۱. سازگاری کلی با نیازهای غریزی و فطری واقتصادی یا محیط جغرافیایی پیرامون؛

۲. سازمان مشترکی که برای فرو نشاندن نیازهای اجتماعی و سیاسی که از محیط پیرامون بر خواسته‌اند، پیدا شده است؛

۳. مجموعهٔ مشترکی از اندیشه‌ها و دستاوردها.

فرهنگ شامل هنر، ادبیات، علم، آفرینش‌ها، فلسفه و دین است. فرهنگ‌ها دارای عناصر بسیارند که بطور آمیزه و نامیزهٔ معنایی در جامعه شناورند و درست از میان خودآگاه و ناخودآگاه هوشیاری اجتماعی عبور می‌کند. مردم برای تغییر فرهنگ خود لازم است زحمت زیادی بکشند. زیرا فرهنگ خواهان مانایی است. اما رسانه‌های جمعی می‌تواند آن را از راه بیگمان تغییر دهد. در برابر فرهنگ، نافرهنگ است و عبارت است از آنچه جامعه با آن تعامل دارد ولی فرهنگ نیست. مانند اقلیم، آب و هوا، ژن، حوادث، وجود یا عدم وجود منابع طبیعی، سنت‌های الهی، بیماری‌ها و …

فرهنگ فارسی معین واژهٔ «فرهنگ» را مرکب از دو واژهٔ «فر» و «هنگ» به معنای ادب، تربیت، دانش، علم، معرفت و آداب و رسوم تعریف کرده‌است.

واژهٔ فرهنگ در پهلوی ساسانی به صورت «فره هنگ» آمده‌است که از دو جزء «فره» به معنای پیش و فرا؛ و «هنگ» به معنای کشیدن و راندن، ساخته شده‌است. در نتیجه «فرهنگ» به معنای پیش‌کشیدن و فراکشیدن است. به همین سبب است که فارسی‌زبانان فرهنگ را سبب پیشرفت می‌دانند.

با مطالعهٔ متن‌های باستانی ایران، درمی‌یابیم که واژهٔ «فرهنگ» از دورهٔ پارسی میانه است که وارد فرهنگ ایران می‌شود و پیش از آن کلمه‌ای که به معنای فرهنگ باشد در این زبان وجود نداشت. در این دوره در متن‌های پهلوی ساسانی، متن‌های سغدی، مانوی و حتی ختنی کلمهٔ فرهنگ را می‌توان بازشناخت. در متن‌های پارسی میانه، همانند «خسرو و ریدگ»، «خویشکاری ریدگان» و «کارنامهٔ اردشیر بابکان» کلمهٔ فرهنگ به کار رفته‌است؛ همچنین در شاهنامهٔ فردوسی، آثار سعدی و متن‌های دور بعد نیز بارها به این واژه برمی‌خوریم. در آثار این دوران، فرهنگ علاوه‌ بر دانش، شامل هنرهایی چون نقاشی و موسیقی یا سوارکاری و تیراندازی هم می‌شد. در گذشته اعتقاد فارسی‌زبانان بر این بود که بدون فرهنگ آدمی نمی‌تواند قدمی مثبت در زندگی بردارد. از همین روست که فردوسی فرهنگ را برتر از گوهر و نژاد می‌داند.

نزد اروپاییان تعریف واژهٔ فرهنگ پیشینه‌ای درازدامن دارد. در ادبیات اروپایی نزدیک به دویست تعریف از فرهنگ می‌توان یافت که نشان از اهمیت فرهنگ در این جوامع دارد. آن‌ها فرهنگ را از دیدگاه‌های گوناگون، از جمله دیدگاه اجتماعی، دینی و حتی اقتصادی بررسی کرده‌اند و دریافته‌اند که فرهنگ بر تمام اجزاء زندگی آدمی تأثیرگذار است. برای مثال، در ۱۹۵۲ آلفرد کلوبر (به انگلیسی: Alfred Kroeber) و کلاید کلاکهون (به انگلیسی: Clyde Kluckhohn) در کتاب خود به نام «فرهنگ: مروری انتقادی بر مفاهیم و تعاریف» (به انگلیسی: Culture: A Critical Review of Concepts and Definition) با گردآوری ۱۶۴ تعریف از فرهنگ اظهار کردند که فرهنگ در اغلب موارد به سه برداشت عمده می‌انجامد:

برترین فضیلت در هنرهای زیبا و امور انسانی که همچنین به فرهنگ عالی شهرت دارد.
الگوی یکپارچه از دانش، عقاید و رفتار بشری که به گنجایش فکری و یادگیری اجتماعی نمادین بستگی دارد.
مجموعه‌ای از گرایش‌ها، ارزش‌ها، اهداف و اعمال مشترک که یک نهاد، سازمان و گروه را مشخص و تعریف می‌کند.
هنگامی که مفهوم «فرهنگ» برای نخستین‌بار در سده‌های هیجدهم و نوزدهم میلادی در اروپا به کار گرفته شد، بر فرایند کشت و زرع یا ترویج در کشاورزی و باغبانی دلالت داشت. چنان‌که واژهٔ انگلیسی این مفهوم از واژهٔ لاتین «کالتورا» (به لاتین: Cultura) از «کولر» (به لاتین: Colere) ریشه گرفته‌است که به معنای کشت، زراعت و ترویج است.

در آغاز سدهٔ نوزدهم میلادی این مفهوم بر بهبود یا پالایش و تهذیب نفس در افراد (به‌ویژه حین آموزش) استوار بود و سپس بر تأمین آرزوهای ملی یا ایده‌آل‌ها دلالت داشت. در نیمهٔ سدهٔ نوزدهم میلادی برخی از دانشمندان واژهٔ فرهنگ را برای ارجاع به ظرفیت جهان‌شمول بشری اطلاق کردند. ادوارد تایلر در سال ۱۸۷۱ فرهنگ را با تمدن مقایسه کرد و آن دو را کلیتی درهم‌تنیده دانست که شامل دین، هنر، اخلاق و هرگونه توانایی است که آدمی می‌تواند به دست آورد. «کلاکر» نیز فرهنگ را در کل مفهومی وصف‌گرایانه به معنای گنجینه‌ای انباشته از آفرینندگی‌های بشر تلقی کرد. از این رو کتاب‌ها، نقاشی‌ها، بناها و نیز دانش هماهنگ‌کردن خود با محیط و همچنین آداب و فضیلت‌های اخلاقی و دستورهای شایست و ناشایست، همگی جزئی از فرهنگ به شمار می‌رود. «مایرس» نیز فرهنگ را آن چیزی دانست که از گذشتهٔ آدمی به جای مانده‌است و بر اکنون و آیندهٔ او تأثیر می‌گذارد.

در سدهٔ بیستم میلادی «فرهنگ» به عنوان یک مفهوم محوری و کلیدی در انسان‌شناسی به کار رفت که همهٔ پدیده‌های انسانی را دربر می‌گرفت و صرفاً نتیجهٔ امور ژنتیکی به حساب نمی‌آمد. اصطلاح «فرهنگ» به‌ویژه در انسان‌شناسی آمریکایی دارای دو معنی بود:

ظرفیت و گنجایش تکامل‌یافتهٔ بشر برای دسته‌بندی و بیان تجربیات به واسطهٔ نمادها و کنش پندارمآبانه و نوآورانه
راه‌های مشخصی که مردم بر اساس آن در نقاط مختلف جهان زیسته و تجربیات خود را به شیوه‌های گوناگون بیان می‌کنند و به شکلی خلاقانه دست به کنش می‌زنند. پس از جنگ جهانی دوم این اصطلاح — اگرچه با معانی مختلف — از اهمیت بیشتری در دیگر رشته‌ها و حوزه‌های علمی مثل جامعه‌شناسی، مطالعات فرهنگی، روان‌شناسی سازمانی و علوم مدیریتی برخوردار شد.

ادامه متن
حاج مراد دوردی قاضی پدر نشریات ترکمنصحرا
استاد حاج مراد دوردی قاضی نویسنده و پدر نشر ترکمن

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳

عبدالخالق آدمی
عبدالخالق آدمی «کمک اوغلی»، خالق چند کتاب ادبی تورکمن

۲۴ تیر ۱۴۰۲

میراث قومی در گسترۀ جهانی: پیشنهاد انتشار آنلاین دیوان آثار شاعران ترکمن
میراث قومی در گسترۀ جهانی: پیشنهاد انتشار آنلاین دیوان آثار شاعران ترکمن

۰۵ تیر ۱۴۰۲

غربت 1 150x150 - «شاه غربت» عارف قزاق یکی دیگر از عالمان ترک زبان در تورکمنصحرا
«شاه غربت» عارف قزاق یکی دیگر از عالمان ترک زبان در تورکمنصحرا

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

گزارش گل گشت گروه کوهنوری سونگی داغی کلاله
گزارش گل گشت گروه کوهنوری سونگی داغی کلاله

۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

ایمنی و مبلمان شهری، دو مولفه مهم در شهرسازی
ایمنی و مبلمان شهری، دو مولفه مهم در شهرسازی

۱۵ اسفند ۱۴۰۲

موفقیت اتفاقی نیست؛ برنامه می‌خواهد
موفقیت اتفاقی نیست؛ برنامه می‌خواهد

۰۲ اسفند ۱۴۰۲

جای کتاب مهارت‌های کلامی و فن بیان در مدارس ما خالیست!
جای کتاب مهارت‌های کلامی و فن بیان در مدارس ما خالیست!

۱۷ بهمن ۱۴۰۲

تربیت نیروی کارآمد و متخصص در حوزه گردشگری برای توسعه این صنعت یک ضرورت است
تربیت نیروی کارآمد و متخصص در حوزه گردشگری برای توسعه این صنعت یک ضرورت است

۱۱ بهمن ۱۴۰۲

نقد و بررسی رمان «ماتی خان»
نقد و بررسی رمان «ماتی خان»

۲۲ آبان ۱۴۰۲

صدای دیار ترکمن‌ها
صدای دیار ترکمن‌ها

۰۶ خرداد ۱۴۰۲

کتاب هفت عارف نامی ترکمن عبدالقاسم قدیمی 150x150 - معرفی کتاب «هفت عارف نامی ترکمن»
معرفی کتاب «هفت عارف نامی ترکمن»

۰۸ آبان ۱۴۰۱

جنگ دوتارت را کوک کن 150x150 - نگاهی به رمان «وقت جنگ، دوتارت را کوک کن!» اثر یوسف قوجق
نگاهی به رمان «وقت جنگ، دوتارت را کوک کن!» اثر یوسف قوجق

۳۱ مرداد ۱۴۰۱

خبرنگار کیست؟ خبرنگاران قضاوت کردن را به افکار عمومی بسپارند!
خبرنگار کیست؟ خبرنگاران قضاوت را به افکار عمومی بسپارند!

۰۸ دی ۱۴۰۲

رضا ولی پور - روزنامه نگار گلستان
دوره آموزشی تخصصی روزنامه‌نگاری برگزار می‌شود

۰۴ دی ۱۴۰۲

آموزشی روزنامه‌نگاری و سواد رسانه‌ای ویژه قانون و مقررات مطبوعاتی و رسانه 1 150x150 - دوره آموزشی روزنامه‌نگاری و سواد رسانه‌ای ویژه قانون و مقررات مطبوعاتی و رسانه در گلستان برگزار شد
دوره آموزشی روزنامه‌نگاری و سواد رسانه‌ای ویژه قانون و مقررات مطبوعاتی و رسانه در گلستان برگزار شد

۱۴ مهر ۱۴۰۱

آخرین اخبار فرهنگی و هنری

همایش بزرگداشت استاد عبدالقادر و ابراهیم داغستانی در گلیداغ برگزار شد+ تصاویر

ترکمن نیوز-  نخستین همایش بزرگداشت استاد عبدالقادر و ابراهیم داغستانی در حوزه عرفانی شهر گلیداغ برگزار شد. ...

ادامه مطلب
لغو همه امتحانات دانش‌آموزان تا پایان هفته جاری

ترکمن نیوز-  وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تقویم جدید آزمون‌های مدارس متعاقباً اعلام خواهد شد. ...

ادامه مطلب
دو انتصاب رسانه‌ای در شرق گلستان
دو انتصاب رسانه‌ای در شرق استان گلستان انجام شد

ترکمن نیوز – آینا شیرزاد:  با صدور حکمی از سوی غلامرضا ولی‌پور، مدیرعامل موسسه اصحاب رسانه استان گلستان و سرپرست روزنامه اعتماد در استان گلستان  "علی کیان" به عنوان نماینده موسسه در شرق استان و "یاشار نیازی" به عنوان ...

ادامه مطلب
استاد حاج مراد دوردی قاضی نویسنده و پدر نشر ترکمن

ترکمن نیوز-  تاریخچه زندگی و آثار، فعالیت‌های فرهنگی و ادبی استاد حاج مراد دوردی قاضی نویسنده و پدر نشر ترکمن 1- تاریخچه زندگی در سال 1307 شمسی در شهر تاریخی کومش‌دفه (گمیشان) ساحل دریای خزر در یک خانواده مذهبی چشم به جهان ...

ادامه مطلب
کمال الدین خوشپرست نفر اول انتخابات انجمن موسیقی گلستان شد

ترکمن نیوز - یاشار نیازی - شانزدهم اردیبهشت ماه انتخابات انجمن موسیقی گلستان برگزار و با کسب آرا نفرات جدید مجمع معرفی شدند. ...

ادامه مطلب
گزارش گل گشت گروه کوهنوری سونگی داغی کلاله

ترکمن نیوز-  قمرالدین سیدی- سونگی داغی آرزوی تن‌های بی‌تاب و روح‌های بی‌خواب به دیدارت به صد شوقی    چه بی‌تابم سونگی داغی شنیدن و با خبر شدن از خبر پیمایش کوه به سوی دیدار دلداری که دلها را به خود، تابی از آنِ عاشقان ...

ادامه مطلب
مخدومقلی فراغی از محورهای وحدت در گلستان است

ترکمن نیوز-  معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان، مخدومقلی فراغی، شاعر و عارف شهیر ایرانی ترکمن را یکی از محورهای وحدت در این استان دانست و تاکید کرد: مراسم‌های بزرگداشت این شاعر باید با محوریت وحدت و تقریب ...

ادامه مطلب
تجلیل باغشی قلی قلی زاده نوازنده دوتار و خواننده ترکمن+عکس

ترکمن نیوز - عطابردی خانی - یکصد و هفتاد و یکمین نشست جمعیت مختومقلی کلاله با تجلیل از نوازنده دوتار و خواننده فولکلور، پیشکسوت موسیقی ترکمن برگزار شد. ...

ادامه مطلب
۱۳ زبان و گویش ایرانی در معرض نابودی است!

ترکمن نیوز-  دبیر شورای فرهنگ عمومی درباره مسائل مرتبط با میراث فرهنگی ناملموس از جمله نابودی ۱۳ زبان و گویش ایرانی، اهمیت توسعه گردشگری غذا، حفظ برخی دانش‌های بومی و محلی و... توضیحاتی ارائه کرد. ...

ادامه مطلب
فهرست کامل برندگان اسکار ۲۰۲۴؛ «اوپنهایمر» همه جوایز را درو کرد

ترکمن نیوز-  ساعاتی پیش مراسم اسکار ۲۰۲۴ با اجرای جیمی کیمل در سالن دالبی تئاتر لس انجلس برگزار شد و در نهایت فیلم اوپنهایمر ساخته کریستوفر نولان موفق به کسب ۷ جایزه اسکار از جمله بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین ...

ادامه مطلب
ایمنی و مبلمان شهری، دو مولفه مهم در شهرسازی

ترکمن نیوز-  امروزه در دنیا عمران و آبادی یا به عبارت فنی‌تر، توسعه شهری با ساخت و ساز ارتباط نزدیکی دارد و می‌توان ادعا کرد ساختمان‌های ایمن، زیبا و همگن با محیط شهری، شهرها را در مسیر توسعه و پیشرفت قرار می‌دهند. ...

ادامه مطلب

فیلم و عکس

در تلگرام

کانال ما را دنبال کنید

در اینستاگرام

صفحه ما را دنبال کنید

بالا
ترکمن نیوز