امروز : جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲

|

دمای هوای شهر

فرهنگ و هنر، راه مشترک زندگی، اندیشه و کنش انسان در یک جامعه است.

فرهنگ و هنر هر کشوری میزان اصالت آن کشور را نشان می دهد.

فرهنگ راهکارهای شایع موجه در یک جامعه است برای رفع هرگونه نیاز واقعی یا غیر واقعی. فرهنگ همواره نرم‌افزار است و تمدن شامل آن و سخت افزارهاست. به عبارت ساده‌تر فرهنگ آن چیزی است که مردم با آن زندگی می‌کنند. فرهنگ ازآنِ مردم است؛ ادوارد تایلور (۱۹۱۷–۱۸۳۲) فرهنگ را، مجموعه پیچیده‌ای از دانش‌ها، باورها، هنرها، قوانین،اخلاقیات، عادات و هرچه که فرد به عنوان عضوی از جامعه از جامعهٔ خویش فرامی‌گیرد تعریف می‌کند. هر منطقه از هرکشوری می‌تواند فرهنگ متفاوتی با دیگر مناطق آن کشور داشته باشد. فرهنگ به وسیلهٔ آموزش، به نسل بعدی منتقل می‌شود؛ در حالی که ژنتیک به وسیلهٔ وراثت منتقل می‌شود. همچنین فرهنگ راهکارهای شایع موجه در یک جامعهاست برای رفع هرگونه نیاز واقعی یا غیر واقعی. فرهنگ همواره نرم‌افزار است و تمدن شامل آن و سخت افزارهاست. مثلاً گفتگو به زبان فارسی یک راهکار است بر رفع نیاز رو در رو سخن گفتن و زبان چینی راهکاری دیگر برای مردمانی دیگر برای رفع همین نیاز است.

فرهنگ، راه مشترک زندگی، اندیشه و کنش انسان در یک جامعه است. فرهنگ در بر گیرندهٔ این موارد است:

۱. سازگاری کلی با نیازهای غریزی و فطری واقتصادی یا محیط جغرافیایی پیرامون؛

۲. سازمان مشترکی که برای فرو نشاندن نیازهای اجتماعی و سیاسی که از محیط پیرامون بر خواسته‌اند، پیدا شده است؛

۳. مجموعهٔ مشترکی از اندیشه‌ها و دستاوردها.

فرهنگ شامل هنر، ادبیات، علم، آفرینش‌ها، فلسفه و دین است. فرهنگ‌ها دارای عناصر بسیارند که بطور آمیزه و نامیزهٔ معنایی در جامعه شناورند و درست از میان خودآگاه و ناخودآگاه هوشیاری اجتماعی عبور می‌کند. مردم برای تغییر فرهنگ خود لازم است زحمت زیادی بکشند. زیرا فرهنگ خواهان مانایی است. اما رسانه‌های جمعی می‌تواند آن را از راه بیگمان تغییر دهد. در برابر فرهنگ، نافرهنگ است و عبارت است از آنچه جامعه با آن تعامل دارد ولی فرهنگ نیست. مانند اقلیم، آب و هوا، ژن، حوادث، وجود یا عدم وجود منابع طبیعی، سنت‌های الهی، بیماری‌ها و …

فرهنگ فارسی معین واژهٔ «فرهنگ» را مرکب از دو واژهٔ «فر» و «هنگ» به معنای ادب، تربیت، دانش، علم، معرفت و آداب و رسوم تعریف کرده‌است.

واژهٔ فرهنگ در پهلوی ساسانی به صورت «فره هنگ» آمده‌است که از دو جزء «فره» به معنای پیش و فرا؛ و «هنگ» به معنای کشیدن و راندن، ساخته شده‌است. در نتیجه «فرهنگ» به معنای پیش‌کشیدن و فراکشیدن است. به همین سبب است که فارسی‌زبانان فرهنگ را سبب پیشرفت می‌دانند.

با مطالعهٔ متن‌های باستانی ایران، درمی‌یابیم که واژهٔ «فرهنگ» از دورهٔ پارسی میانه است که وارد فرهنگ ایران می‌شود و پیش از آن کلمه‌ای که به معنای فرهنگ باشد در این زبان وجود نداشت. در این دوره در متن‌های پهلوی ساسانی، متن‌های سغدی، مانوی و حتی ختنی کلمهٔ فرهنگ را می‌توان بازشناخت. در متن‌های پارسی میانه، همانند «خسرو و ریدگ»، «خویشکاری ریدگان» و «کارنامهٔ اردشیر بابکان» کلمهٔ فرهنگ به کار رفته‌است؛ همچنین در شاهنامهٔ فردوسی، آثار سعدی و متن‌های دور بعد نیز بارها به این واژه برمی‌خوریم. در آثار این دوران، فرهنگ علاوه‌ بر دانش، شامل هنرهایی چون نقاشی و موسیقی یا سوارکاری و تیراندازی هم می‌شد. در گذشته اعتقاد فارسی‌زبانان بر این بود که بدون فرهنگ آدمی نمی‌تواند قدمی مثبت در زندگی بردارد. از همین روست که فردوسی فرهنگ را برتر از گوهر و نژاد می‌داند.

نزد اروپاییان تعریف واژهٔ فرهنگ پیشینه‌ای درازدامن دارد. در ادبیات اروپایی نزدیک به دویست تعریف از فرهنگ می‌توان یافت که نشان از اهمیت فرهنگ در این جوامع دارد. آن‌ها فرهنگ را از دیدگاه‌های گوناگون، از جمله دیدگاه اجتماعی، دینی و حتی اقتصادی بررسی کرده‌اند و دریافته‌اند که فرهنگ بر تمام اجزاء زندگی آدمی تأثیرگذار است. برای مثال، در ۱۹۵۲ آلفرد کلوبر (به انگلیسی: Alfred Kroeber) و کلاید کلاکهون (به انگلیسی: Clyde Kluckhohn) در کتاب خود به نام «فرهنگ: مروری انتقادی بر مفاهیم و تعاریف» (به انگلیسی: Culture: A Critical Review of Concepts and Definition) با گردآوری ۱۶۴ تعریف از فرهنگ اظهار کردند که فرهنگ در اغلب موارد به سه برداشت عمده می‌انجامد:

برترین فضیلت در هنرهای زیبا و امور انسانی که همچنین به فرهنگ عالی شهرت دارد.
الگوی یکپارچه از دانش، عقاید و رفتار بشری که به گنجایش فکری و یادگیری اجتماعی نمادین بستگی دارد.
مجموعه‌ای از گرایش‌ها، ارزش‌ها، اهداف و اعمال مشترک که یک نهاد، سازمان و گروه را مشخص و تعریف می‌کند.
هنگامی که مفهوم «فرهنگ» برای نخستین‌بار در سده‌های هیجدهم و نوزدهم میلادی در اروپا به کار گرفته شد، بر فرایند کشت و زرع یا ترویج در کشاورزی و باغبانی دلالت داشت. چنان‌که واژهٔ انگلیسی این مفهوم از واژهٔ لاتین «کالتورا» (به لاتین: Cultura) از «کولر» (به لاتین: Colere) ریشه گرفته‌است که به معنای کشت، زراعت و ترویج است.

در آغاز سدهٔ نوزدهم میلادی این مفهوم بر بهبود یا پالایش و تهذیب نفس در افراد (به‌ویژه حین آموزش) استوار بود و سپس بر تأمین آرزوهای ملی یا ایده‌آل‌ها دلالت داشت. در نیمهٔ سدهٔ نوزدهم میلادی برخی از دانشمندان واژهٔ فرهنگ را برای ارجاع به ظرفیت جهان‌شمول بشری اطلاق کردند. ادوارد تایلر در سال ۱۸۷۱ فرهنگ را با تمدن مقایسه کرد و آن دو را کلیتی درهم‌تنیده دانست که شامل دین، هنر، اخلاق و هرگونه توانایی است که آدمی می‌تواند به دست آورد. «کلاکر» نیز فرهنگ را در کل مفهومی وصف‌گرایانه به معنای گنجینه‌ای انباشته از آفرینندگی‌های بشر تلقی کرد. از این رو کتاب‌ها، نقاشی‌ها، بناها و نیز دانش هماهنگ‌کردن خود با محیط و همچنین آداب و فضیلت‌های اخلاقی و دستورهای شایست و ناشایست، همگی جزئی از فرهنگ به شمار می‌رود. «مایرس» نیز فرهنگ را آن چیزی دانست که از گذشتهٔ آدمی به جای مانده‌است و بر اکنون و آیندهٔ او تأثیر می‌گذارد.

در سدهٔ بیستم میلادی «فرهنگ» به عنوان یک مفهوم محوری و کلیدی در انسان‌شناسی به کار رفت که همهٔ پدیده‌های انسانی را دربر می‌گرفت و صرفاً نتیجهٔ امور ژنتیکی به حساب نمی‌آمد. اصطلاح «فرهنگ» به‌ویژه در انسان‌شناسی آمریکایی دارای دو معنی بود:

ظرفیت و گنجایش تکامل‌یافتهٔ بشر برای دسته‌بندی و بیان تجربیات به واسطهٔ نمادها و کنش پندارمآبانه و نوآورانه
راه‌های مشخصی که مردم بر اساس آن در نقاط مختلف جهان زیسته و تجربیات خود را به شیوه‌های گوناگون بیان می‌کنند و به شکلی خلاقانه دست به کنش می‌زنند. پس از جنگ جهانی دوم این اصطلاح — اگرچه با معانی مختلف — از اهمیت بیشتری در دیگر رشته‌ها و حوزه‌های علمی مثل جامعه‌شناسی، مطالعات فرهنگی، روان‌شناسی سازمانی و علوم مدیریتی برخوردار شد.

ادامه متن
غربت 1 150x150 - «شاه غربت» عارف قزاق یکی دیگر از عالمان ترک زبان در تورکمنصحرا
«شاه غربت» عارف قزاق یکی دیگر از عالمان ترک زبان در تورکمنصحرا

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

مصطفی صبوحی خبرنگار پیشکسوت تورکمنصحرا
خبرنگار نخستین نشریه استان گلستان پس از 3 دهه فعالیت بازنشسته شد

۱۶ بهمن ۱۴۰۱

150x150 - «دۆزگورن» شاعر ترک درگذشت+ زندگی‌نامه
«دۆزگورن» شاعر ترک درگذشت+ زندگی‌نامه

۰۲ شهریور ۱۴۰۱

طریک 3 150x150 - دردی طریک، دلتنگ نغمه‌هایت خواهیم بود
دردی طریک، دلتنگ نغمه‌هایت خواهیم بود

۱۹ مهر ۱۴۰۰

300x173 - یک قلب برای ترکیه و همدلی مردم
یک قلب برای ترکیه و همدلی مردم

۱۳ اسفند ۱۴۰۱

سیدجلال ابراهیمیاکوپرشین 600x345 1 150x150 - ایران در ردیف سوم (پس از چین و اندونزی) و ترکیه در ردیف پنجم مناطق زلزله خیز دنیا است
ایران در ردیف سوم (پس از چین و اندونزی) و ترکیه در ردیف پنجم مناطق زلزله خیز دنیا است

۰۹ اسفند ۱۴۰۱

خاطره درمانی با دوتار ترکمن
خاطره درمانی با دوتار ترکمن

۲۰ دی ۱۴۰۱

آوری های نوین پرورشی 150x150 - فن‌آوری های نوین پرورشی در نظام آموزش و پرورش
فن‌آوری های نوین پرورشی در نظام آموزش و پرورش

۲۰ آذر ۱۴۰۱

عبدالقادر داغستانی 150x150 - استاد عبدالقادر آخوند داغستانی را بهتر بشناسیم
استاد عبدالقادر آخوند داغستانی را بهتر بشناسیم

۱۱ آبان ۱۴۰۱

صدای دیار ترکمن‌ها
صدای دیار ترکمن‌ها

۰۶ خرداد ۱۴۰۲

کتاب هفت عارف نامی ترکمن عبدالقاسم قدیمی 150x150 - معرفی کتاب «هفت عارف نامی ترکمن»
معرفی کتاب «هفت عارف نامی ترکمن»

۰۸ آبان ۱۴۰۱

جنگ دوتارت را کوک کن 150x150 - نگاهی به رمان «وقت جنگ، دوتارت را کوک کن!» اثر یوسف قوجق
نگاهی به رمان «وقت جنگ، دوتارت را کوک کن!» اثر یوسف قوجق

۳۱ مرداد ۱۴۰۱

همراه 150x150 - معرفی کتاب گلچین شعرهای شاعری از دیار آشنا، همرا شیر
معرفی کتاب گلچین شعرهای شاعری از دیار آشنا، همرا شیر

۲۷ تیر ۱۴۰۱

مصطفی صبوحی خبرنگار پیشکسوت تورکمنصحرا
خبرنگار نخستین نشریه استان گلستان پس از 3 دهه فعالیت بازنشسته شد

۱۶ بهمن ۱۴۰۱

آموزشی روزنامه‌نگاری و سواد رسانه‌ای ویژه قانون و مقررات مطبوعاتی و رسانه 1 150x150 - دوره آموزشی روزنامه‌نگاری و سواد رسانه‌ای ویژه قانون و مقررات مطبوعاتی و رسانه در گلستان برگزار شد
دوره آموزشی روزنامه‌نگاری و سواد رسانه‌ای ویژه قانون و مقررات مطبوعاتی و رسانه در گلستان برگزار شد

۱۴ مهر ۱۴۰۱

2 230 150x150 - قلم کیفی نشان دهنده حرفه ای بودن خبرنگار است
قلم کیفی نشان دهنده حرفه ای بودن خبرنگار است

۲۶ مرداد ۱۴۰۱

آخرین اخبار فرهنگی و هنری

دومین همایش بین‌المللی همزیستی مسالمت‌آمیز برگزار می شود

ترکمن نیوز:  دومین همایش بین المللی همزیستی مسالمت آمیز تحت عنوان «همگرایی جهان اسلام و افق تمدنی آینده با محوریت مقاصد شریعت» برگزار می شود. ...

ادامه مطلب
رتبه دانشگاه آزاد اسلامی گنبدکاووس دو پله ارتقا یافت

ترکمن نیوز- آرزو بسیا: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبدکاووس، پردیس مینودشت و مرکز گالیکش گفت: رتبه دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبدکاووس در طی دو سال گذشته از درجه 10 به درجه 8 ارتقا یافته است. ...

ادامه مطلب
بخشنامه وزارت ارشاد درباره استفاده از نام‌ها و گویش‌های محلی
بخشنامه وزارت ارشاد درباره استفاده از نام‌ها و گویش‌های محلی

ترکمن نیوز:  وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخشنامه‌ای از بلامانع بودن استفاده از نام‌های مورد استفاده در گویش­‌های محلی و قومی رایج در مناطق مورد سکونت اقوام در نامگذاری خدمات، محصولات، مؤسسه­‌ها و اماکن خبر داد. ...

ادامه مطلب
صدای دیار ترکمن‌ها

ترکمن نیوز:  یوسف قوجق، نویسنده‌ای است از دیار ترکمن‌ها. کسانی که ارتباط بیشتری با مردم این قوم داشته‌اند احتمالا از چهره و نام خانوادگی این نویسنده هم این را متوجه می‌شوند؛ اما هر چیزی را نمی‌توان از چهره و نام فهمید. ...

ادامه مطلب
شاخص‌های رتبه‌بندی دانشگاه‌ها تغییر می‌کند

ترکمن نیوز:  معاون آموزشی وزارت علوم از بازنگری و تغییر شاخص‌های رتبه بندی دانشگاه‌های وزارت علوم خبر داد و گفت: در این راستا شاخص‌های جدید ارزیابی دانشگاه ها را تدوین کرده‌ایم و به زودی رتبه بندی این مراکز بر اساس ...

ادامه مطلب
بهترین ساعات درس خواندن برای دانش‌آموزان

ترکمن نیوز:  بزرگ‌ترین دغدغه محصلان به ویژه آنها که گرفتن بالاترین نمره برایشان اهمیت بسزایی دارد و همچنین خانواده‌ها، برنامه‌ریزی برای درس خواندن در بهترین ساعات روز است. ...

ادامه مطلب
«شاه غربت» عارف قزاق یکی دیگر از عالمان ترک زبان در تورکمنصحرا

ترکمن نیوز - یاشار نیازی: «شاه غربت» عارف قزاق یکی دیگر از ستارگان درخشان علم و فرهنگ ترک زبان است که در آق توقای شهرستان مراوه تپه در جوار مخدومقلی فراغی آرمیده است. ...

ادامه مطلب
طرح «تثبیت و تعمیق» آموزش و پرورش اشتیاق تحصیل را برای دانش آموزان ارمغان آورد

ترکمن نیوز - یاشار نیازی: سید رضا نظری مدیر کل آموزش و پرورش استان گلستان در گفت و گو با خبرنگار ترکمن نیوز اظهار داشت: طرح «تثبیت و تعمیق» آموزش و پرورش نشاط و اشتیاق به تحصیل را برای دانش آموزان به ارمغان ...

ادامه مطلب
آموزش و پرورش گلستان جزو پنج رتبه اول کشور است

ترکمن نیوز: مدیرکل آموزش و پرورش گلستان گفت: در حال حاضر آموزش و پرورش گلستان در پنج رتبه اول کشور قرار دارد و نیاز است تا با مشارکت و همکاری همه اقشار مانند مردم، مسئولان و همکاران بتوانیم ارتقاء بیشتری در این جایگاه ...

ادامه مطلب
دستورالعمل‌ جدید حفاظت از کنکور: استفاده از وسایل ارتباطی جرم است

ترکمن نیوز:  رئیس شورای حفاظت آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور از بروزرسانی شیوه‌ها و دستورالعمل‌های حفاظت از آزمون سراسری خبر داد. ...

ادامه مطلب
نمایش «رستوران» در گنبدکاووس به روی صحنه رفت+فیلم مصاحبه

ترکمن نیوز - یاشار نیازی: نمایش «رستوران» برداشتی آزاد از مسائل اجتماعی توسط هنرمندان گروه نمایش استان گلستان در تالار اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر گنبدکاووس به روی صحنه رفت. ...

ادامه مطلب

فیلم و عکس

در تلگرام

کانال ما را دنبال کنید

در اینستاگرام

صفحه ما را دنبال کنید

بالا
ترکمن نیوز