• news ID :

    70390

  • /
  • Date :

    2020-02-28

  • Font

Eýran 1 300x169 - Koronawirusy sebäpli şu gün Eýranyň 23 welaýatynda juma namazy ýatyryldyTurkmensNews-  Eýranyň kä welaýatlarynda Koronawirusynyň ýaýramagy sebäpli Eýranyň ۲۳ welaýatynda juma namazy okalmady

Eýranyň juma ymamlar şurasy bir bildirişi çykarmak bilen Koronawirusynyň öňüni almakda Eýranyň saglygy goraýyş ministrliginiň çekýän zähmetlerinden gadyrdanlyk edip şu gün ýurduň ۲۳ welaýatynda Koronawirusy(Kowid-19) sebäpli juma namazyň okalmagy ýatyrdy.

juma namazy ýurduň beýleki welaýatlarynda we etraplarynda saglygy goraýyş usullara üns bermek bermekde okalar diýilip bu bildirişde getirilýär.

şu mahala çenli Eýranda 245 adam Koronawirusyna uçrap bu sandan 26 adam ölendirler.

Share :
Share :
Tags :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز