Habarlar

  • Söweş sungaty boýunça VII halkara oýunlarynda türkmen pälwanlary bir altyn we bürünç medallaryň hem bäşisini eýelediler
  • Türkmen türgenleriniň dünýä derejesinde nobatdaky medallary
  • Türkmen agyr atletikaçylary Anahaýmada sowly çykyş edýärler
  • Döwlet Baştutanymyzyň saýlanan eserleriniň 10-njy tomy çapdan çykdy
  • Daşary ýurt dillerini okatmagyň ulgamy kämilleşdirilýär

Date : Monday, 19 March , 2018

Söweş sungaty boýunça VII halkara oýunlarynda türkmen pälwanlary bir altyn we bürünç medallaryň hem bäşisini eýelediler

minsk1jpgjpg Lu6QZMl - Söweş sungaty boýunça VII halkara oýunlarynda türkmen pälwanlary bir altyn we bürünç medallaryň hem bäşisini eýelediler
Minskide Söweş sungaty boýunça VII halkara oýunlary tamamlandy, onda Türkmenistanyň ýygyndy topary bürünç medallaryň ýene üçüsine mynasyp boldy. Olaryň ikisi ...

Türkmen türgenleriniň dünýä derejesinde nobatdaky medallary

1512416794 - Türkmen türgenleriniň dünýä derejesinde nobatdaky medallary
Kuraş boýunça Stambulda geçirilen dünýä çempionatynyň soňky gününde Türkmenistanyň ýygyndysy ýene-de iki medal eýeledi. Adatça, birinjiligiň ahyrynda agyr we has agyr ...

Türkmen agyr atletikaçylary Anahaýmada sowly çykyş edýärler

tyazhyolaya atletikajpgjpg DIHW4zh - Türkmen agyr atletikaçylary Anahaýmada sowly çykyş edýärler
Anahaýmada agyr atletika boýunça geçirilýän dünýä çempionatynda Türkmenistanyň ýygyndy topary üstünlikli çykyşyny dowam edýär. Türgenlerimiz kümüş medallaryň ýene 3-sini gazandylar. Erkekleriň ...

Döwlet Baştutanymyzyň saýlanan eserleriniň 10-njy tomy çapdan çykdy

tmjpg - Döwlet Baştutanymyzyň saýlanan eserleriniň 10-njy tomy çapdan çykdy
Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň saýlanan eserleriniň «Ösüşiň täze belentliklerine tarap» atly kitabynyň nobatdaky – 10-njy tomy türkmen we rus dillerinde ...

Daşary ýurt dillerini okatmagyň ulgamy kämilleşdirilýär

images - Daşary ýurt dillerini okatmagyň ulgamy kämilleşdirilýär
24-nji noýabrda geçirilen hökümetiň mejlisinde ýurdumyzyň okuw mekdeplerinde daşary ýurt dilleriniň okadylyşyny kämilleşdirmek, bilim ulgamynyň ähli basgançaklarynda bitewi bilim gurşawuny ...

Ykdysadyýet

1511090624jpg P3EFEfU - Türkmenistan raýat awiasiýasynyň logistiki kuwwatyny ýokarlandyrýar
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 1-njy dekabrda bolan ...
1499195390 - Türkmenistan we Awstriýa hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlaryna itergi berýär
Türkmen-awstriýa bilelikdäki toparyň bilelikdäki 9-njy ...
1jpg 9qAq9r1 - Türkmen-awstriýa işewürler maslahaty
Şu gün “Arçabil” myhmanhanasynyň mejlisler ...

Jemgyýet

tmjpg - Döwlet Baştutanymyzyň saýlanan eserleriniň 10-njy tomy çapdan çykdy
Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň saýlanan eserleriniň «Ösüşiň ...
images - Daşary ýurt dillerini okatmagyň ulgamy kämilleşdirilýär
24-nji noýabrda geçirilen hökümetiň mejlisinde ...