Date : Monday, 21 January , 2019

Ykdysadyyet

Opec - geljek ýyldan Azerbaýjan Respublikasynyň nebit önümi azaldyljakdyr geljek ýyldan Azerbaýjan Respublikasynyň nebit önümi azaldyljakdyr

TurkmensNews- nebit eksport edýän ýurtlar guramasy OPEK-yň gol çeken ylalaşygy esasynda geljek milady ýyldan Azerbaýjan ...

Türkmenistanda suw we gaz ölçeýjileri oturdyp oturtmandygy barlanýar - Türkmenistanda ,suw we gaz ölçeýjileri oturdyp-oturtmandygy barlanýar Türkmenistanda ,suw we gaz ölçeýjileri oturdyp-oturtmandygy barlanýar

Turkmensnews- Türkmenistanyň paýtagty Aşgabadyň ilatynyň suw we gaz ölçeýjileri oturdyp-oturtmandygy barlanýar

4bpv3191a3c23d1akg2 800C450 - Dežpasand:milli pul birligiň gymmatyny goramak milli kimligi goramakdyr Dežpasand:milli pul birligiň gymmatyny goramak milli kimligi goramakdyr

Turkmensnews-  Eýranyň ykdysadyýet we maliýe ministri Farhad Dežpasand Amerikanyň prezidenti Donald Trampyň walýutanyň Eýrana geçirilmeginiň ...

4bpv25394038441agpx 800C450 - Eýranda Kosar adly uruş uçaryň köp sanda öndürilip başlandy Eýranda Kosar adly uruş uçaryň köp sanda öndürilip başlandy

Turkmensnews- Eýranyň goranmak ministrniň hemde goşun güýçleriniň baş serkerdesiniň gatnaşmagynda Kosar adly uruş uçary köp ...

Demirýol Eýran, Azerbaýjan we Orsýetiň demirýollarynyň birikdirilmegine şert döredýär

TurkmensNews- Eýranyň demirýol kompaniýasynyň ýerine ýetiriji müdiri Eýran, Azerbaýjan Resoublikasy we Orsýetiň demirýollarynyň birikdirilmegi bilen ...

Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistan Hazar deňiziň çäginde söwda gatnaşyklaryň ösdürilmegini goldaýar

TurkmensNews- Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow döwlet kabinetiniň maslahatynda eden çykyşynda Aşgabat döwleti Hazar deňiziniň çäginde ...

Türkmenistan BMG Türkmenistan BMG-niň Ykdysady we Durmuş Geňeşiniň agzalygyna saýlanyldy

TurkmensNews- 2018-nji ýylyň 13-nji iýunynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assamleýasynyň 72-nji sessiýasynyň 96-njy mejlisinde Türkmenistan ...

Büyük İpek Yolu Büyük İpek Yolu: Asya’dan Anadolu’ya

TurkmenNews- Bugün Başkent Aşkabat’ta Türkmen-Türk ortak bilimsel konferans gerçekleştirildi.

deňiz portuna gämi Türkmenbaşydaky Halkara deňiz portuna gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody ilkinji gäminiň abatlaýyş işine başlady

TurkmensNews- Bu zawod, elbetde, Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň esasy aýratynlyklarynyň biri. Ozal Hazaryň türkmen kenarynda ...

1511090624jpg P3EFEfU - Türkmenistan raýat awiasiýasynyň logistiki kuwwatyny ýokarlandyrýar Türkmenistan raýat awiasiýasynyň logistiki kuwwatyny ýokarlandyrýar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 1-njy dekabrda bolan Ministrler Kabinetiniň mejlisinde yklymyň magistral ýollarynyň çatrygynda ýerleşýän ...

1499195390 - Türkmenistan we Awstriýa hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlaryna itergi berýär Türkmenistan we Awstriýa hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlaryna itergi berýär

Türkmen-awstriýa bilelikdäki toparyň bilelikdäki 9-njy mejlisi geçirildi. Mejlise birnäçe ministrlikleriň hem-de pudak edaralarynyň, ýurdumyzyň Senagatçylar ...

1jpg 9qAq9r1 - Türkmen-awstriýa işewürler maslahaty Türkmen-awstriýa işewürler maslahaty

Şu gün “Arçabil” myhmanhanasynyň mejlisler zalynda Türkmen-awstriýa işewürler maslahaty geçirildi. Onuň işine gatnaşmak üçin Awstriýanyň ...

unnamedjpg 0AXFtVp - Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisinde harby we hukuk goraýjy edaralaryň 11 aýda alyp baran işleriniň netijeleri jemlenildi Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisinde harby we hukuk goraýjy edaralaryň ۱۱ aýda alyp baran işleriniň netijeleri jemlenildi

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow 5-nji dekabrda Döwlet howpsuzlyk ...

propaganda

© All Right Reserved by Turkmens News

UP