• خبرینگ کدی :

    96528

  • /
  • تاریخ :

    ۲۲ خرداد ۱۴۰۰

  • پ

5cd53c9869c2f 300x169 - مرکز بانکی‌نینگ رزرولری 93 میلیارد 687 میلیون دلارا یتدیتورکمن نیوز: تورکیه جمهوریتی‌نینگ مرکز بانکی‌نینگ رزروی ۱ میلیارد ۸۲ میلیون دلار یوُقارلادی و ۹۳ میلیارد ۶۸۷ میلیون دلارا یتدی

تورکیه جمهوریتی‌نینگ مرکز بانکی‌نینگ رزروی ۱ میلیارد ۸۲ میلیون دلار یوُقارلادی و ۹۳ میلیارد ۶۸۷ میلیون دلارا یتدی.

تورکیأنینگ آلتین رزرولری ۱۶۵ میلیون دلار یوُقارلاپ ۴۳ میلیارد ۸۸۴ میلیون دلاردان ۴۴ میلیارد ۴۹ میلیون دلارا یتدی.

داشاری یورت پوللاری تایدان مرکز بانکی‌نینگ رزرولری ده ۹۱۷ میلیون دلار یوُقارلادی و ۴۹ میلیارد ۶۳۸ دلارا یتدی.

پایلاماز :
پایلاشینگ :

تلگرام

کانالیمیزا آغضا بولونگ

اینستاگرام

صاحیپامیزی ایزارلانگ

سیزینگ نظرینگیز

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز