• خبرینگ کدی :

    97433

  • /
  • تاریخ :

    ۰۷ تیر ۱۴۰۰

  • پ

پایتاغتلاری 300x169 - تورک دونیأسی نینگ مدنیت پایتاغتلاری نینگ سرگیسی آچیلدیتورکمن نیوز:  کاستامونو شهری ۲۰۱۸-نجی ییلدا تورک دونیأسی نینگ مدنیت پایتاغتی بولوپدی.

تورکیأنینگ کاستامونو شهرینده تورک دونیأسی نینگ مدنیت پایتاغتلاری نینگ سرگیسی آچیلدی.

کاستامونونینگ ولایات حأکیملیگی و تورک سوی تاراپیندان آچیلان بو سرگیده تورک دونیأسی نینگ مدنیت پایتاغتلاری نینگ فتوصوراتی سِرگیله نیأر.

کاستامونو شهری ۲۰۱۸-نجی ییلدا تورک دونیأسی نینگ مدنیت پایتاغتی بولوپدی.

پایلاماز :
پایلاشینگ :

تلگرام

کانالیمیزا آغضا بولونگ

اینستاگرام

صاحیپامیزی ایزارلانگ

سیزینگ نظرینگیز

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز