• خبرینگ کدی :

    109176

  • /
  • تاریخ :

    07 April 2022

  • پ

دولت ترکمنستان 1 - تورکمنستان ینگ کابینه سی نینگ تأزه دوزومیتورکمن نیوز:  تورکمنستان ینگ جمهورباشلیغی سردار بردی محمدوف، وزیرلر کابینه سی و دولاندیریش ادارالاری نینگ یولباشچیلارینی وظیپأ بِلله‌دی.

تورکمنوستان ینگ کابینه سی و پوداق ادارالاری نینگ تأزه دوزومینده،

تورکمنیستان ینگ مالیه و ایقدیصادیه‌ت وزیری: محمدگلدی نورگلدیوویچ سرداروف

زحمت و ایلاتی دورموش تایدان قوراماق وزیری: محمت سعید بابایوویچ سیلاپوف

یوقاری گوزه‌گچیلیک اداراسی نینگ باشلیغی: دوولت آق محمدوویچ تأشلی‌یف

تورکمنستان ینگ مرکز بانکی نینگ باشلیغی: تویلی عوض‌گلدیوویچ مألیکوف

تورکمن استاندارتلاری باش دوولت قوللوغی نینگ باشلیغی: محمدقولی حوجاقولی‌یوویچ حوجاقولی‌یف

تورکمنستان ینگ حاسابات کمیته‌سی نینگ باشلیغی: دوولت گلدی آننابایراموویچ آمان محمدوف

تورکمنستان ینگ دوولت وزیری و تورکمن گأز کنسرنی نینگ باشلیغی: باتیر آمان گلدیوویچ آمانوف

تورکمن نبیت دوولت کنسرنی نینگ باشلیغی: قوانچ ولی نازاروویچ آغاجانوف

تورکمن اکولوژی دوولت قوراماسی نینگ باشلیغی: مردان تجیموویچ روزی‌یف

تورکمنستان ینگ قورلوشیق و بینأگأرلیک وزیری: قووانچ دوولت مأمدوویچ اورونوف

صناغات و قورلوشیق اونومچیلیگی وزیری: بای‌مراد ایل‌مرادوویچ آننامأمدوف

انرژی وزیری: حاجی محمد ساپارمحمدوویچ رجب مرادوف

اتومبیل یوللاری نینگ قورلوشیغینی دولاندیرماق آژانسی نینگ باشلیغی: سردارگلدی قوربان گلدیوویچ یول آمانوف

تورکمن شیمی دوولت کنسرنی نینگ باشلیغی: نیازلی مرادوویچ نیازلی یف

اوباحوجالیق و داشقی قورشاوی قوراماق وزیری: آلله نور نورگلدیوویچ آلتی یف

سوو حوجالیغی دوولت کمیته سی نینگ باشلیغی: گویزگلدی بایجانوف

دوولت حاریت و چیغ مال بورسی نینگ باشلیغی: بگنچ شادوردیوویچ چاری یف

تورکمن آتلاری دوولت بیرله‌شیگی نینگ باشلیغی: احمد آمانگلدیوویچ بردی یف

تورکمن هالی دوولت بیرله شیگی نینگ باشلیغی: اوغول حاجات آمان مورادوونا ایشان قولی یف

اسپورت و یاشلار سیاساتی وزیری: قول مراد نورمیرادوویچ آغامرادوف

سوودا و داشاری ایقدیصادی قاتناشیقلار وزیری: اورازمراد قوربان نزاروف

بیلیم وزیری: قوربان گول قاقالی‌یونا آتایووا

مدنیت وزیری: آتاگلدی آشیروویچ شامیرادوف

ساغلیغی قوراییش و درمان صناغاتی وزیری: نورمحمد قاقابایوویچ آمان نپسوف

دوقما صناغاتی وزیری: رسول شادوردیوویچ رجبوف

تورکمنستان ینگ دوولت حابارلار آژانسی نینگ باشلیغی: مردان آمان‌جانوویچ قازاق بایف

تورکمنستان ینگ تلویزیون، رادیوگپله شیکلر و سینماتوگرافیا کمیته سی نینگ باشلیغی: آرسلان قوربان ممدوویچ آشیروف

تورکمن دوولت نشریات قوللوغی نینگ باشلیغی: آق مراد روزی دوردیوویچ خدای بردی‌یف

اوز ایشینه باشلار.

پایلاماز :
پایلاشینگ :

تلگرام

کانالیمیزا آغضا بولونگ

اینستاگرام

صاحیپامیزی ایزارلانگ

سیزینگ نظرینگیز

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز