• خبرینگ کدی :

    71344

  • /
  • تاریخ :

    ۲۴ اسفند ۱۳۹۸

  • پ

کروناویروس 300x212 - ایران دا کروناویروس سباپلی اولنلرینگ سانی 514 آداما یتدیتورکمن نیوز: ایران دا رسمی ماغلوماتا گورا کروناویروس یوقاشانلارینگ ۱۱ منگ ۳۶۴ آداما یتدی.

آننا گونی کروناویروس یوقاشان آداملارینگ سانی ۱۲۸۹ آداما یتدی.

اولنلرینگ سانی ۵۱۴، بجرگی آلیپ کسلحانالاردان چیقیانلارینگ سانی ننیگ ۳۵۲۹ آداما یتندیگی حابار بریلدی.

حیتای دا کووید- ۱۹ سباپلی اولنلرینگ سانی دا ۳ مونگ ۱۷۹ آداما یتدی.

یورتدا سونگقی ۲۴ ساعت دا دینگه ۷ آدام اولدی و ۸ آدام کروناویروس یوقاشدی.

عراق ینگ دمیرقازیغینداقی کورت بولگه آرا دولانشیغیندا کروناویروس سباپلی ۸ آدام اولدی.

کروناویروس یوقاشان آداملارینگ سانی دا ۸۳ آداما یتدی.

سعودی عربستان دا دا کروناویورسلی کسللرینگ سانی ۶۲ آداما یتدی.

لبنان دا دا ۳ آدام کروناویروس سباپلی اولدی.

کروناویروس یوقاشانلارینگ سانی ۷۳ آداما یتدی.

پایلاماز :
پایلاشینگ :
بیلیگ لر :

تلگرام

کانالیمیزا آغضا بولونگ

اینستاگرام

صاحیپامیزی ایزارلانگ

سیزینگ نظرینگیز

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز