• خبرینگ کدی :

    117118

  • /
  • تاریخ :

    15 January 2023

  • پ

تورکمن نیوز:  انه حقدا قوشغولاری کتاب‌لاردان آغتاریپ تاپایین دییسنگیز ساناردان کأن. سیز تۆرکمن ادبیات مشتاق‌لارینا انه حقدا ۵ قوشغینی هؤدۆرله‌یأریس.

ene - اِجه‌ حَقدا ۵ قوشغی

قایتادان مِن چاغا بۏلسام،

اؤیکه‌لِسِم.

آغلاسام.

باشیم سیپاپ اِللِنگ بیلِن،

چاغا گؤونۆم آولاسانگ.

دِنگ-دۇشلاریم گؤونه‌ دِگسه،

گِلیپ اؤیه‌ اؤیکه‌لی،

اِدیپ چاغا بدذاتلیغیم

قاچیرماسام کِیپینگی.

قایتادان مِن چاغا بۏلسام،

یاش بۏلسام.

اۇلالماسام.

دیدارینگا زار بۏلماسام،

اۇلالسام.

سِن اؤلمه‌سِنگ.

(آشیرمأت قارلی)

* * *

مِن هالیس یادادیم، اِجِه!

غاپیل دۆنیأنگ گؤرگۆسیندِن، آلیندان.

ییللانگ پِنجه‌سی‌نینگ ایزی قالیپدیر

بیرچاق سِنینگ دِمینگ دۆشِن آلنیمدا.

 

مِن هالیس یادادیم، اِجه!

بۇ یۏللارینگ هۇپباتیندان، تۆمۆندِن.

سۆینیأن ییلدیزلاردان، آغیللان آی‌دان.

(عجیزلیک دأل، مِردلیگِم-أ دأل وِلین)،

 

چاولاندا یۆزۆنگی خازانینگ یِلی

سۏوۇق گیجه‌لِرده‌ اۆشه‌یأر آدَم.

قیشلار سۏوۇق، اِجه،

یاد ایلینگ قیشی خاصام.

 

آرمانی بۏلمازمی مِرد بۏلان مِردینگ،

دِرمانی بۏلمازمی دِرد بۏلان دِردینگ،

گۆلگۆنه‌ عُمرۆمی گۆلگۆن خیالا،

عُمرۆمی یۏللارا رۏوانا بِردیم.

 

ییللارا آلدیریپ چاغالیغیمی،

جۇدا داشدا قالاندیغنا دۆشۆندیم.

گِییم دِی سیپیریپ چاغا قیلیغمی،

بۇ زاتلارینگ یالاندیغنا دۆشۆندیم.

 

چالاران ساچلارنگا قُربان بۏلایین،

عزیز، اِجِم، بِرمه‌ گؤزلِرنگی یاشا.

مِن بۇ یۏلدا هِرنه‌ بۏلسام بۏلایین،

سِن بیر، سِن بیر، سِن بیر اۇمیتدا یاشا.

 

اۏغلۇنگ ایوب کیبی دِردینه‌ چیدار،

دِردیمِم یۏق مِنینگ ایل آغلار یالی.

زِمینده‌ سِن، اِجه، آسماندا خُدا،

باشغا کیم قالیپدیر بیل باغلار یالی.

 

سِرگِزدان بالالار ایر-گیچ خۏر بۏلسا،

اِنه‌سی‌نینگ حُضۇرینا گِلیأندیر.

دییگین، عزیز، هِلأک بۏلسام یۏللاردا

“عدالت آغتاران یۏلدا اؤلیأندیر”.

 

چؤلده‌ بۏلۇپ خیدیر گؤرمأن،

ایلده‌ بۏلۇپ قادیر گؤرمأن،

میدام آلیپ دۇرمان غَمینگ حُضۇرین،

بار-آ مِنگِم دِردینمأگه‌ حُقوقیم.

 

یۆرِگیم گؤزیاشلی کۆیزه،

چِشمیم غَرق اِدیپ قۇتارین.

پِیدا بۏلسۇن دیییپ ایله،

آغلاپ دۆنیأنگ دِردی اۆچین

بارین صارپ اِدیپ قۇتارین.

 

قۇلاقلام یادادی، اِجه!

کأن گِپ‌لِر اِشدیپ منِّتلی.

یاساما یۆزلِنگ دِردیندِن

دیده‌لِرمینگ نۇری گیتدی.

 

آیاقلاریم هالیس بۏلدی،

یۏوۇز یۏللارینگ قاداسی.

اِللِریم یادادی، اِجه!

گِرِک وَقتی بۏغازیمی

اۏوۇپ بیلجِک، بۏغۇپ بیلجِک

اِللِری قیسیپ یادادی.

 

اؤلۆم دأل مانگا خاطارلی،

سِبأپ اۏلام یاشاییش دِی

باری-یۏغی بیر ساپاردیر.

ییلدیز کؤرأپ یاشیل ایش ده‌ی

آلاولاپ یانیار یۏقاردا.

 

مِن هالیس یادادیم، اِجه!

(قُرباندۇردی اۏراز).

*

اِجه، قۇش ده‌ی اۇچۇپ گیتسِم-ده، بیر گۆن

قانات یاییپ گِلِرین سِنگ یانینگا.

هِم قاشینگدا یۆزۆم ساللار اۏتیرین

دۆشۆنمأن نأمۆچین آغلایانینگا.

 

بۏلمالی‌سی شِیله‌دیر-دأ، اِجه‌میز

اِکلأپ-ساقلاپ، یانگی سانا قۏشاندا

گیتمِک بیلِن بۏلۇبِریأس، دیییأس-ده:

“اِجه، مِن-أ اۇغراماقچی، خۏش اۏندا!”

 

اِگلِنجِکدیم اِنتِک سِنینگ یانینگدا

کیسه‌لِم آشیقلی، جۆبیم شأنیکلی.

سِن پیکیرِم ا‌دِن دألسینگ اۏغلۇنگا

باشغا بیری بۏلار اؤیدۆپ شأریکلی.

 

یؤنه‌ نیرده‌ بۏلسام-دا مِن، شۇ مِکان

هِم میدام سِنگ چیرکسیز مأهرینگ کۆیسه‌لِر.

امّا، اِجه، آغلاماغین ایرۇ-گیچ

ایللِر: “ایندی اۏل بیزینگکی” دییسه‌لِر…

(آتاجان آنّابِردی).

*

سِن مِنی یامان گؤزلِردِن قۏراپ ساقلاجاق بۏلدۇنگ،

سِن مِنی سۆیت-قایماق بیلِن اِکلأپ-ساقلاجاق بۏلدۇنگ.

جۇدا یاغشی سۇولار بیلِن تِشنه‌لیگمی قاندیریپ،

یۏلۇمداقی یامان سؤزلِنگ بارین چؤپله‌جِک بۏلدۇنگ.

 

گۆل‌دۆر عاطیر سِپمِکچی‌دینگ یۏللاریما، ایزلاریما،

قۏرانگ مۇنی دییمِکچی‌دینگ مِنینگ سؤیجِک قیزلاریما.

یِتمِزیمی یۇوماقچی‌دینگ، یاغشینگ یِری یۇوشی یالی،

اؤز مأهرینگی بِرمِکچی‌دینگ قۇری چیقان سؤزلِریمه‌.

 

سِن مِنی یامان گؤزلِردِن قۏراپ ساقلاپ بیلمه‌دینگ،

سِن مِنی سۆیت-قایماق بیلِن اِکلأپ-ساقلاپ بیلمه‌دینگ.

ایلینگ ایچیأن سۇوی بیلِن تِشنه‌لیگمی قاندیردینگ،

یۏلۇمداقی یامان سؤزلِنگ بارین چؤپلأپ بیلمه‌دینگ.

 

همّه‌لِردِن آرتیق بۏرۇم ایسله‌دینگ سِن باشقی گۆنۆم،

اینه، گؤرسِنگ ایلینگکی‌دِن نه‌ آرتیق، نه‌ کِمدیر گۆنۆم.

یؤنه‌ کأته‌ نأمۆچیندیر یا شاد بۏلسام، یا-دا گِریان،

اؤرأن، اؤرأن، اؤرأن تانیش سِسینگ بیلِن اؤیه‌ گیریأنگ.

 

اینه، دۇرۇن سِنگ اؤنگۆنگده‌ ساقال-مۇرتی گِلیشیکسیز،

نأمۆچیندیر آرزۇوینگ دأل، نأمۆچیندیر تاغاشیقسیز.

بۇ دۆنیأنینگ بیر آجاییپ، بیر غضبلی قانۇنی بار.

بۏلمالی، بۏلماسیز زاتار اِنأ هیچ گِنگِش سالمایار.

 

اینه، دۇرۇن سِنگ اؤنگۆنگده‌ دینگه‌ آق سۆیدۆنگی اِمِن،

مِنی هیچ بیر زاتدان قۏراپ بیلمه‌دیک یالنگیز اِنِم.

(قُربان‌نظر عزیز).

* *

 

رۇحۇمی بار زاتدان بۏشاتدیم شۇ گۆن،

باشیمدا-دا آلادا یۏق، سؤوِش یۏق.

عُمرۆنگ قالان مِنزیلینی سانماغا

هِم اۏنی سؤیمأگه‌ ذرّه‌ هؤوِس یۏق.

 

ایندی صَبری-قَراریم یۏق چیقماغا

مِیلیس کِیپی بیلِن سحر دۆزه-ده‌.

دۆین اۏبادا جایلاپ قایتدیم اِجه‌می،

شۇ گۆن گِلدیم سیزینگ شَهرنگیزه-ده‌.

 

تۇقات، سۏنگسۇز گؤرنِن بۇ گیجه‌لِری

بیرماحال حیله‌سیز گِچیرجِکدیم مِن.

یِنگلِس-یِنگلِس دۇیغۇلاردان یِنگیلیپ،

شۇ گۆن شۏنۇنگ اۆچین اِجیر چِکدیم مِن.

 

اۏنگات ایشلِنگ باشیندا-دا دۇرمادیم،

دۇرمادیم نه‌ قۏخدان، نه‌ جِنگدِن داشدا.

بِلکی، شۏنگ اۆچیندیر یاغتی دۆنیه‌ده‌

سؤیِن یۏقدی مِنی اِجِمدِن باشغا.

 

سیزینگِم شَهرنگیز یارانۏق مانگا،

مِگِر بأرده‌ اۇزاق دۇرماسام گِرِک.

گؤزله‌مه‌لی بۏرۇن نأمه‌دیر بیر زات

ییتیرِن، تاپمادیق زاتلارما دِرِک.

 

اۏ بِللی، یۆرِگمینگ بۏشان کۆنجۆنه‌

سؤیگی، مأهیر گِرِک قیش دۏلماز یالی.

اۏنسۏنگام دۏست دِرکار یا بیر یۆرِکدِش،

اؤلِمده‌ مِیدیمه‌ قۇش قۏنماز یالی.

(ق. آتا)

پایلاماز :
پایلاشینگ :

تلگرام

کانالیمیزا آغضا بولونگ

اینستاگرام

صاحیپامیزی ایزارلانگ

سیزینگ نظرینگیز

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز