امروز : شنبه ۰۵ اسفند ۱۴۰۲

|

دمای هوای شهر

گمیشان

ساحل ماسه‌ای چارقلی؛ مقصد کشف‌نشده و راه میانبر توسعه گردشگری کوموش‌دفه
ساحل ماسه‌ای چارقلی؛ مقصد کشف‌نشده و راه میانبر توسعه گردشگری کوموش‌دفه

۲۵ بهمن ۱۴۰۱

photo 2016 11 22 14 37 12 1 150x150 - اهمیت صنعت شترداری در کوموش‌تپه
اهمیت صنعت شترداری در کوموش‌تپه

۱۷ آبان ۱۴۰۱

حمل و نقل مرزی کوموش‌دفه حسنقلی 150x150 - پایانه حمل و نقل مرزی کوموش‌دفه- حسنقلی، زمینه‌ساز شکوفایی اقتصاد گلستان
پایانه حمل و نقل مرزی کوموش‌دفه- حسنقلی، زمینه‌ساز شکوفایی اقتصاد گلستان

۰۲ خرداد ۱۴۰۱

مرزی 1 150x150 - بازارچه مرزی کوموش‌دفه- حسنقلی ترکمنستان راه اندازی می‌شود
بازارچه مرزی کوموش‌دفه- حسنقلی ترکمنستان راه اندازی می‌شود

۰۱ فروردین ۱۴۰۱

6 150x150 - اژدهای توسعه کوموش‌تپه (گمیشان) همچنان در خواب خرگوشی بسر می برد!!
اژدهای توسعه کوموش‌تپه (گمیشان) همچنان در خواب خرگوشی بسر می برد!!

۱۳ بهمن ۱۴۰۰

۶۴ تخت‌خوابی کوموش‌دفه 150x150 - ساخت بیمارستان ۶۴ تخت‌خوابی کوموش‌دفه به کجا رسید؟
ساخت بیمارستان ۶۴ تخت‌خوابی کوموش‌دفه به کجا رسید؟

۲۲ آذر ۱۴۰۰

در تپه نقره ای 150x150 - نمایش فیلم مستند "وداع در تپه نقره‌ای" در کانادا
نمایش فیلم مستند “وداع در تپه نقره‌ای” در کانادا

۰۱ آذر ۱۴۰۰

پرورش میگوی کوموش‌دفه1 150x150 - سایت پرورش میگوی کوموش‌دفه گره‌گشای مشکل بیکاری در گلستان
سایت پرورش میگوی کوموش‌دفه گره‌گشای مشکل بیکاری در گلستان

۲۰ آبان ۱۴۰۰

150x150 - تحقق توسعه همه جانبه کوموش‌دفه نیازمند حمایت، برنامه‌ریزی علمی و سرمایه‌گذاری
تحقق توسعه همه جانبه کوموش‌دفه نیازمند حمایت، برنامه‌ریزی علمی و سرمایه‌گذاری

۳۱ مرداد ۱۴۰۰

کم آبی روستاهای مرزی گمیش تپه
کاهش مشکلات کم آبی روستاهای مرزی کوموش‌دفه

۳۰ خرداد ۱۴۰۰

گردشگری روستایی کوموش‌دفه 150x150 - گردشگری ساحلی؛ راه میانبُر توسعه کوموش‌دفه
گردشگری ساحلی؛ راه میانبُر توسعه کوموش‌دفه

۲۲ دی ۱۳۹۹

دفه 150x150 - کوموش دفه و جوانانی که قربانی خشم آنی می‌شوند!
کوموش دفه و جوانانی که قربانی خشم آنی می‌شوند!

۰۹ آذر ۱۳۹۹

بالا
ترکمن نیوز