امروز : شنبه ۰۸ بهمن ۱۴۰۱

|

دمای هوای شهر

گمیشان

photo 2016 11 22 14 37 12 1 150x150 - اهمیت صنعت شترداری در کوموش‌تپه
اهمیت صنعت شترداری در کوموش‌تپه

۱۷ آبان ۱۴۰۱

پایانه حمل و نقل مرزی کوموش‌دفه حسنقلی 150x150 - پایانه حمل و نقل مرزی کوموش‌دفه- حسنقلی، زمینه‌ساز شکوفایی اقتصاد گلستان
پایانه حمل و نقل مرزی کوموش‌دفه- حسنقلی، زمینه‌ساز شکوفایی اقتصاد گلستان

۰۲ خرداد ۱۴۰۱

بازارچه مرزی 1 150x150 - بازارچه مرزی کوموش‌دفه- حسنقلی ترکمنستان راه اندازی می‌شود
بازارچه مرزی کوموش‌دفه- حسنقلی ترکمنستان راه اندازی می‌شود

۰۱ فروردین ۱۴۰۱

گمیشان 6 150x150 - اژدهای توسعه کوموش‌تپه (گمیشان) همچنان در خواب خرگوشی بسر می برد!!
اژدهای توسعه کوموش‌تپه (گمیشان) همچنان در خواب خرگوشی بسر می برد!!

۱۳ بهمن ۱۴۰۰

بیمارستان ۶۴ تخت‌خوابی کوموش‌دفه 150x150 - ساخت بیمارستان ۶۴ تخت‌خوابی کوموش‌دفه به کجا رسید؟
ساخت بیمارستان ۶۴ تخت‌خوابی کوموش‌دفه به کجا رسید؟

۲۲ آذر ۱۴۰۰

وداع در تپه نقره ای 150x150 - نمایش فیلم مستند "وداع در تپه نقره‌ای" در کانادا
نمایش فیلم مستند “وداع در تپه نقره‌ای” در کانادا

۰۱ آذر ۱۴۰۰

سایت پرورش میگوی کوموش‌دفه1 150x150 - سایت پرورش میگوی کوموش‌دفه گره‌گشای مشکل بیکاری در گلستان
سایت پرورش میگوی کوموش‌دفه گره‌گشای مشکل بیکاری در گلستان

۲۰ آبان ۱۴۰۰

کوموش‌دفه 150x150 - تحقق توسعه همه جانبه کوموش‌دفه نیازمند حمایت، برنامه‌ریزی علمی و سرمایه‌گذاری
تحقق توسعه همه جانبه کوموش‌دفه نیازمند حمایت، برنامه‌ریزی علمی و سرمایه‌گذاری

۳۱ مرداد ۱۴۰۰

کم آبی روستاهای مرزی گمیش تپه
کاهش مشکلات کم آبی روستاهای مرزی کوموش‌دفه

۳۰ خرداد ۱۴۰۰

پروژه گردشگری روستایی کوموش‌دفه 150x150 - گردشگری ساحلی؛ راه میانبُر توسعه کوموش‌دفه
گردشگری ساحلی؛ راه میانبُر توسعه کوموش‌دفه

۲۲ دی ۱۳۹۹

کوموش دفه 150x150 - کوموش دفه و جوانانی که قربانی خشم آنی می‌شوند!
کوموش دفه و جوانانی که قربانی خشم آنی می‌شوند!

۰۹ آذر ۱۳۹۹

پایان ۵۰ روز کودک ربایی در کوموش‌دفه
پایان ۵۰ روز کودک ربایی در کوموش‌دفه

۰۶ آبان ۱۳۹۹

Most popular crypto channel
بالا
ترکمن نیوز