امروز : سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

|

نرخ ارز :

۲۲۵,۳۱۰

ریال

|

دمای هوای شهر

کورس پاییزه

پاییز هفته پنجم 1 150x150 - روز دوم هفته پنجم کورس اسبدوانی پاییزه در گنبدکاووس برگزار شد+عکس
روز دوم هفته پنجم کورس اسبدوانی پاییزه در گنبدکاووس برگزار شد+عکس

۰۵ دی ۱۳۹۹

1 150x150 - روز اول هفته پنجم کورس اسبدوانی پاییزه در گنبدکاووس برگزار شد
روز اول هفته پنجم کورس اسبدوانی پاییزه در گنبدکاووس برگزار شد

۰۴ دی ۱۳۹۹

TN 1 4 150x150 - روز دوم هفته چهارم کورس اسبدوانی پاییزه در گنبدکاووس برگزار شد
روز دوم هفته چهارم کورس اسبدوانی پاییزه در گنبدکاووس برگزار شد

۲۸ آذر ۱۳۹۹

photo ۲۰۲۰ ۱۲ ۱۳ ۰۸ ۵۷ ۴۷ 150x150 - هفته چهارم کورس پاییزه گنبدکاووس برگزار می‌شود
هفته چهارم کورس پاییزه گنبدکاووس برگزار می‌شود

۲۷ آذر ۱۳۹۹

1 4 2 150x150 - روز سوم هفته سوم کورس اسبدوانی پاییزه در گنبدکاووس برگزار شد
روز سوم هفته سوم کورس اسبدوانی پاییزه در گنبدکاووس برگزار شد

۲۱ آذر ۱۳۹۹

photo ۲۰۲۰ ۱۲ ۰۷ ۱۶ ۴۶ ۳۹ 150x150 - روز سوم هفته سوم کورس پاییزه سوارکاری گنبدکاووس برگزار می‌شود
روز سوم هفته سوم کورس پاییزه سوارکاری گنبدکاووس برگزار می‌شود

۲۰ آذر ۱۳۹۹

photo 2020 11 18 10 37 59 150x150 - هفته سوم کورس پاییزه سوارکاری گنبدکاووس پنجشنبه و جمعه برگزار می‌شود
هفته سوم کورس پاییزه سوارکاری گنبدکاووس پنجشنبه و جمعه برگزار می‌شود

۲۷ آبان ۱۳۹۹

چهارم کورس سوارکاری آق‌قلا 150x150 - هفته قهرمانی کورس پاییزه سوارکاری آق‌قلا برگزار شد
هفته قهرمانی کورس پاییزه سوارکاری آق‌قلا برگزار شد

۲۳ آبان ۱۳۹۹

ترکمن نیو 2 1 150x150 - هفته اول کورس پاییزه اسبدوانی گنبدکاووس برگزار شد
هفته اول کورس پاییزه اسبدوانی گنبدکاووس برگزار شد

۱۵ آبان ۱۳۹۹

هفته هشتم مسابقات اسبدوانی کورس پاییزه آق قلا برگزار شد+عکس
هفته نخست مسابقات کورس پاییزه جمعه در آق‌قلا برگزار می‌‌شود

۲۰ شهریور ۱۳۹۹

روز دوم “هفته دوم” مسابقات اسبدوانی پاییزه گنبدکاووس برگزار شد+عکس
روز دوم “هفته دوم” مسابقات اسبدوانی پاییزه گنبدکاووس برگزار شد+عکس

۰۱ آذر ۱۳۹۸

هفته دوم مسابقات اسبدوانی کورس پاییزه گنبدکاووس در حال برگزاری است+عکس
هفته دوم مسابقات اسبدوانی کورس پاییزه گنبدکاووس برگزار شد+عکس

۱۵ آذر ۱۳۹۷

بالا
ترکمن نیوز