امروز : پنجشنبه ۰۳ اسفند ۱۴۰۲

|

دمای هوای شهر

کورس تابستان

هفته هشتم کورس تابستان بندرترکمن
گزارش تصویری هفته هشتم مسابقات اسبدوانی فصل تابستان بندرترکمن

۲۰ مرداد ۱۳۹۷

Savarkari 12M 150x150 - هفته هفتم مسابقات اسبدوانی کورس تابستان بندرترکمن برگزار شد+عکس
هفته هفتم مسابقات اسبدوانی کورس تابستان بندرترکمن برگزار شد+عکس

۱۲ مرداد ۱۳۹۷

هفته ششم اسبدوانی بندرترکمن
گزارش تصویری هفته ششم مسابقات سوارکاری فصل تابستان بندرترکمن

۰۶ مرداد ۱۳۹۷

هفته ششم مسابقات اسبدوانی کورس تابستان بندرترکمن برگزار شد
هفته ششم مسابقات اسبدوانی کورس تابستان بندرترکمن برگزار شد+عکس

۰۵ مرداد ۱۳۹۷

تصویری هفته پنجم مسابقات اسبدوانی کورس تابستان بندرترکمن 5 150x150 - گزارش تصویری هفته پنجم مسابقات اسبدوانی کورس تابستان بندرترکمن
گزارش تصویری هفته پنجم مسابقات اسبدوانی کورس تابستان بندرترکمن

۳۰ تیر ۱۳۹۷

photo ۲۰۱۸ ۰۷ ۲۰ ۱۹ ۳۸ ۳۶ 150x150 - هفته پنجم مسابقات اسبدوانی کورس تابستان بندرترکمن برگزار شد+عکس
هفته پنجم مسابقات اسبدوانی کورس تابستان بندرترکمن برگزار شد+عکس

۲۹ تیر ۱۳۹۷

هفته چهارم بندرترکمن
هفته چهارم مسابقات اسبدوانی کورس تابستان بندرترکمن برگزار شد+عکس

۲۲ تیر ۱۳۹۷

هفته چهارم مسابقات اسبدوانی فصل تابستانه ۹۷ برگزار می شود
هفته چهارم مسابقات اسبدوانی فصل تابستانه ۹۷ برگزار می شود

۲۰ تیر ۱۳۹۷

کورس تابستان اسبدوانی بندرترکمن
هفته سوم کورس تابستان اسبدوانی بندرترکمن برگزار می شود

۱۴ تیر ۱۳۹۷

هفته سوم مسابقات اسبدوانی کورس تابستان بندرترکمن برگزار شد+عکس
هفته دوم مسابقات اسبدوانی کورس تابستان بندرترکمن برگزار شد+عکس

۰۸ تیر ۱۳۹۷

سوارکاری 6 150x150 - مسابقات سوارکاری کورس تابستان بندرترکمن اول تیرماه آغاز می شود
مسابقات سوارکاری کورس تابستان بندرترکمن اول تیرماه آغاز می شود

۲۱ خرداد ۱۳۹۷

بالا
ترکمن نیوز