امروز : پنجشنبه ۰۹ آذر ۱۴۰۲

|

دمای هوای شهر

کورس تابستانه

یونس اورکلی چابکسوار برتر هفده دوازدهم اسبدوانی گنبدکاووس
هفته دوازدهم مسابقات اسبدوانی تابستانه گنبدکاووس برگزار شد+ تصاویر

۳۱ تیر ۱۴۰۲

t7 150x150 - هفته یازدهم مسابقات اسبدوانی تابستانه گنبدکاووس به خط پایان رسید/ بهرام بینایی بهترین چابکسوار هفته شد
هفته یازدهم مسابقات اسبدوانی تابستانه گنبدکاووس به خط پایان رسید/ بهرام بینایی بهترین چابکسوار هفته شد

۲۲ تیر ۱۴۰۲

مسابقات اسبدوانی تابستانه گنبدکاووس
جایزه ۶ میلیاردی در انتظار برندگان هفته یازدهم کورس اسبدوانی گنبدکاووس

۲۱ تیر ۱۴۰۲

هفته دهم مسابقات اسبدوانی تابستانه گنبدکاووس
هفته دهم مسابقات اسبدوانی تابستانه گنبدکاووس برگزار شد+ تصاویر

۱۵ تیر ۱۴۰۲

هفته نهم مسابقات اسبدوانی تابستانه گنبدکاووس
هفته نهم مسابقات اسبدوانی تابستانه گنبدکاووس با قهرمانی 7 اسب خاتمه یافت/کمال دالیجه عطا بهترین چابکسوار شد

۰۱ تیر ۱۴۰۲

هفته دوم مسابقات اسبدوانی کورس بهاره بندرترکمن برگزار می‌شود
هفته دوم مسابقات اسبدوانی تابستانه بندرترکمن برگزار می‌شود

۲۴ خرداد ۱۳۹۸

آغاز هفته اول مسابقات کورس تابستانه در گلستان
آغاز هفته اول مسابقات کورس تابستانه در بندر ترکمن

۰۵ تیر ۱۳۹۷

کورس اسبدوانی تابستانه بندرترکمن برگزار می شود
کورس اسبدوانی تابستانه بندرترکمن برگزار می شود

۲۴ خرداد ۱۳۹۷

savarkari1 30sh 150x150 - 77راس اسب در هفته سیزدهم و قهرمانی کورس تابستانه بندرترکمن شرکت می کنند
77راس اسب در هفته سیزدهم و قهرمانی کورس تابستانه بندرترکمن شرکت می کنند

۳۰ شهریور ۱۳۹۶

GHR TN 150x150 - هفته دوازدهم کورس اسبدوانی تابستانه بندرترکمن برگزار شد
هفته دوازدهم کورس اسبدوانی تابستانه بندرترکمن برگزار شد

۲۴ شهریور ۱۳۹۶

Asbdavani 23 Sh 150x150 - رقابت ۵۳ راس اسب در هفته دوازدهم کورس تابستانه بندرترکمن
رقابت ۵۳ راس اسب در هفته دوازدهم کورس تابستانه بندرترکمن

۲۳ شهریور ۱۳۹۶

بالا
ترکمن نیوز