امروز : یکشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۱

|

دمای هوای شهر

کورس بهاره

TN 2 2 1 150x150 - هفته اول کورس بهاره 1401 با رقابت 80 اسب پایان یافت+ تصاویر
هفته اول کورس بهاره 1401 با رقابت 80 اسب پایان یافت+ تصاویر

۰۵ فروردین ۱۴۰۱

هفته بیستم 150x150 - اولین مسابقه اسبدوانی بهاره 1401 با رقابت 80 اسب در مجموعه سوارکاری گنبدکاووس+عکس
اولین مسابقه اسبدوانی بهاره 1401 با رقابت 80 اسب در مجموعه سوارکاری گنبدکاووس+عکس

۰۴ فروردین ۱۴۰۱

بندرترکمن1 150x150 - هفته اول کورس بهاره بندرترکمن برگزار شد
هفته اول کورس بهاره بندرترکمن برگزار شد

۰۷ خرداد ۱۴۰۰

هفته قهرمانی مسابقات اسبدوانی 1400
مسابقات اسبدوانی پاییز، زمستان و بهار 1400 گنبدکاووس به خط پایان رسید+عکس

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

مسابقات اسبدوانی بهاره 1400 گنبدکاووس
هفته بیست و یکم و قهرمانی کورس اسبدوانی گنبدکاووس برگزار می‌شود

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

بندرترکمن هفته پنجم تابستان 98 4 1 150x150 - هفته اول مسابقات اسبدوانی بهاره شهرستان ترکمن 7 خرداد استارت می‌خورد
هفته اول مسابقات اسبدوانی بهاره شهرستان ترکمن 7 خرداد استارت می‌خورد

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

2 3 3 150x150 - روز دوم هفته بیستم مسابقات اسبدوانی بهاره گنبدکاووس برگزار شد+عکس
روز دوم هفته بیستم مسابقات اسبدوانی بهاره گنبدکاووس برگزار شد+عکس

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

چابکسوار برتر سراج الدین اندروا
روز اول هفته بیستم مسابقات اسبدوانی بهاره گنبدکاووس برگزار شد+عکس

۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

اسبدوانی هفته هفدهم 2 150x150 - هفته بیستم کورس بهاره ۱۴۰۰ برگزار می‌شود
هفته بیستم کورس بهاره ۱۴۰۰ برگزار می‌شود

۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

photo ۲۰۲۱ ۰۴ ۰۸ ۱۰ ۵۱ ۰۲ 150x150 - برگزاری ادامه کورس بهاره بعد از ماه رمضان شد
برگزاری ادامه کورس بهاره بعد از ماه رمضان شد

۱۹ فروردین ۱۴۰۰

اول هفته نوزدهم 1 150x150 - روز دوم هفته نوزدهم مسابقات اسبدوانی بهاره گنبدکاووس برگزار شد+عکس
روز دوم هفته نوزدهم مسابقات اسبدوانی بهاره گنبدکاووس برگزار شد+عکس

۱۵ فروردین ۱۴۰۰

الدین اندروا کورس چهارم 150x150 - روز اول هفته نوزدهم مسابقات اسبدوانی بهاره گنبدکاووس برگزار شد+عکس
روز اول هفته نوزدهم مسابقات اسبدوانی بهاره گنبدکاووس برگزار شد+عکس

۱۴ فروردین ۱۴۰۰

Most popular crypto channel
بالا
ترکمن نیوز