امروز : دوشنبه ۰۴ تیر ۱۴۰۳

|

دمای هوای شهر

کورس بهاره

اسبدوانی بهاره گنبدکاووس
تعویق هفته ششم کورس بهاره گنبدکاووس

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

اسبدوانی گنبدکاووس
الله‌بردی طوئی چابکسوار برتر هفته پنجم مسابقات اسبدوانی بهاره گنبدکاووس

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳

هفته پنجم مسابقات اسبدوانی گنبدکاووس به خط پایان رسید
برترین‌های روز اول هفته پنجم کورس بهاره گنبدکاووس معرفی شدند

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

کورس بهاره
جایزه 23 میلیاردی در انتظار برندگان هفته پنجم کورس بهاره گنبدکاووس

۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

اسبدوانی گنبدکاووس
هفته چهارم کورس بهاره گنبدکاووس با قهرمانی 8 اسب به خط پایان رسید

۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

سوارکاری گنبدکاووس
هفته چهارم کورس بهاره گنبدکاووس آغاز شد

۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

کورس بهاره
هفته سوم کورس بهاره گنبدکاووس به خط پایان رسید

۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۳

کورس بهاره
برترین‌های روز سوم هفته سوم کورس بهاره گنبدکاووس معرفی شدند

۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

کورس بهاره
هفته سوم کورس بهاره گنبدکاووس با رقابت ۵۲ اسب آغاز شد

۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

کورس بهاره
هفته نخست کورس بهاره گنبدکاووس به خط پایان رسید

۲۵ فروردین ۱۴۰۳

کورس بهاره
روز دوم هفته نخست کورس بهاره گنبدکاووس با رقابت ۷۴ اسب برگزار شد

۲۴ فروردین ۱۴۰۳

مسابقات اسبدوانی بهاره گنبدکاووس
آغاز مسابقات اسبدوانی بهاره گنبدکاووس از پنج شنبه ۲۳ فروردین

۲۰ فروردین ۱۴۰۳

بالا
ترکمن نیوز