امروز : جمعه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

|

نرخ ارز :

۲۱۶,۱۳۰

ریال

|

دمای هوای شهر

کورس اسبدوانی

پاییز هفته پنجم 1 150x150 - روز دوم هفته پنجم کورس اسبدوانی پاییزه در گنبدکاووس برگزار شد+عکس
روز دوم هفته پنجم کورس اسبدوانی پاییزه در گنبدکاووس برگزار شد+عکس

۰۵ دی ۱۳۹۹

1 4 2 150x150 - روز سوم هفته سوم کورس اسبدوانی پاییزه در گنبدکاووس برگزار شد
روز سوم هفته سوم کورس اسبدوانی پاییزه در گنبدکاووس برگزار شد

۲۱ آذر ۱۳۹۹

TN 1 2 150x150 - روز دوم هفته سوم کورس اسبدوانی پاییزه در گنبدکاووس برگزار شد
روز دوم هفته سوم کورس اسبدوانی پاییزه در گنبدکاووس برگزار شد

۱۷ آذر ۱۳۹۹

سایت ترکمن نیوز 150x150 - هفته دوم کورس اسبدوانی پاییزه کشور در گنبدکاووس برگزار شد
هفته دوم کورس اسبدوانی پاییزه کشور در گنبدکاووس برگزار شد

۲۲ آبان ۱۳۹۹

اسبدوانی ترکمن 150x150 - مخالف برگزاری کورس اسبدوانی نیستیم اما باید به یقین قطعی برسیم که طرح و پروتکل ارائه شده کاملا عملی خواهد شد
مخالف برگزاری کورس اسبدوانی نیستیم اما باید به یقین قطعی برسیم که طرح و پروتکل ارائه شده کاملا عملی خواهد شد

۱۸ تیر ۱۳۹۹

رقابت های امروز اسبدوانی آق قلا لغو شد
هفته قهرمانی کورس اسبدوانی پاییزه آق قلا برگزار شد

۱۷ آبان ۱۳۹۸

برگزاری کورس اسبدوانی بهاره بندرترکمن از ۱۷ خرداد
برگزاری کورس اسبدوانی بهاره بندرترکمن از ۱۷ خرداد

۰۳ خرداد ۱۳۹۸

Savarkari 10A 150x150 - هفته چهارم کورس اسبدوانی پاییزه ۹۷ در آق قلا برگزار می شود
هفته چهارم کورس اسبدوانی پاییزه ۹۷ در آق قلا برگزار می شود

۱۰ آبان ۱۳۹۷

آغاز هفته اول مسابقات کورس اسبدوانی پاییزه کشور در آق‌قلا
هفته اول مسابقات کورس اسبدوانی پاییزه کشور در آق‌قلا آغاز می شود

۱۸ مهر ۱۳۹۷

هفته ششم مسابقات اسبدوانی کورس تابستان بندرترکمن برگزار شد
هفته ششم مسابقات اسبدوانی کورس تابستان بندرترکمن برگزار شد+عکس

۰۵ مرداد ۱۳۹۷

photo ۲۰۱۸ ۰۷ ۲۰ ۱۹ ۳۸ ۳۶ 150x150 - هفته پنجم مسابقات اسبدوانی کورس تابستان بندرترکمن برگزار شد+عکس
هفته پنجم مسابقات اسبدوانی کورس تابستان بندرترکمن برگزار شد+عکس

۲۹ تیر ۱۳۹۷

IMG 0059 150x150 - هفته دهم رقابت‌های کورس اسبدوانی پاییزه گنبدکاووس برگزار شد+ عکس
هفته دهم رقابت‌های کورس اسبدوانی پاییزه گنبدکاووس برگزار شد+ عکس

۲۴ آذر ۱۳۹۶

بالا
ترکمن نیوز