امروز : پنجشنبه ۰۹ آذر ۱۴۰۲

|

دمای هوای شهر

پنجمین نشست سران کشورهای حاشیه دریای خزر

نتایج اولیه ۲۱ سال مذاکره درباره دریای خزر
نتایج اولیه ۲۱ سال مذاکره درباره دریای خزر

۲۲ مرداد ۱۳۹۷

بالا
ترکمن نیوز