امروز : سه شنبه ۰۱ خرداد ۱۴۰۳

|

دمای هوای شهر

ویروس کرونا

کرونا 150x150 - ایمنی جمعی در برابر ویروس کرونا شاید «رویایی ناممکن» باشد
ایمنی جمعی در برابر ویروس کرونا شاید «رویایی ناممکن» باشد

۱۷ تیر ۱۳۹۹

نظارت بر اثرات کرونا در جهان از فضا
نظارت بر اثرات کرونا در جهان از فضا

۱۷ تیر ۱۳۹۹

فاضل 150x150 - خیز مجدد شیوع ویروس کرونا در گلستان
خیز مجدد شیوع ویروس کرونا در گلستان

۲۵ خرداد ۱۳۹۹

دست 150x150 - کدام صابون ویروس کرونا را بهتر از بین می برد؟ جامد یا مایع
کدام صابون ویروس کرونا را بهتر از بین می برد؟ جامد یا مایع

۲۵ خرداد ۱۳۹۹

150x150 - زندگی کردن همیشگی با ویروس کرونا+ راهکار
زندگی کردن همیشگی با ویروس کرونا+ راهکار

۲۴ خرداد ۱۳۹۹

گذاران رئی سجمهور ازبکستان 150x150 - قدردانی سرمایه‌گذاران خارجی از رئیس جمهور ازبکستان به دلیل ایجاد شرایط مطلوب در طول همه‌گیری ویروس کرونا
قدردانی سرمایه‌گذاران خارجی از رئیس جمهور ازبکستان به دلیل ایجاد شرایط مطلوب در طول همه‌گیری ویروس کرونا

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

جمهور افغانستان ترکمن نیوز 150x150 - قدردانی رییس جمهور غنی از تلاش‌های وزارت صحت‌ عامه در مهار ویروس کرونا
قدردانی رییس جمهور غنی از تلاش‌های وزارت صحت‌ عامه در مهار ویروس کرونا

۱۶ خرداد ۱۳۹۹

فلزی که ویروس کرونا را به سرعت نابود می‌کند!
فلزی که ویروس کرونا را به سرعت نابود می‌کند!

۱۲ خرداد ۱۳۹۹

11 150x150 - ۱۳۲ شهرستان در وضعیت سفید ویروس کرونا
۱۳۲ شهرستان در وضعیت سفید ویروس کرونا

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

ویروس کرونا و نمایش بلاهت اسلام‌هراسی در جهان
ویروس کرونا و نمایش بلاهت اسلام‌هراسی در جهان

۲۸ فروردین ۱۳۹۹

طرح سراسری ختم قرآن و دعا در ازبکستان برای رهایی از اپیدمی ویروس کرونا
طرح سراسری ختم قرآن و دعا در ازبکستان برای رهایی از اپیدمی ویروس کرونا

۲۶ فروردین ۱۳۹۹

آژیر سلامت در «ترکمن ‌ده»
آژیر سلامت در «ترکمن ‌ده»

۲۳ فروردین ۱۳۹۹

بالا
ترکمن نیوز