امروز : دوشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

|

دمای هوای شهر

وزیر امور خارجه ازبکستان

«سعیداف» وزیر امور خارجه ازبکستان شد
«سعیداف» وزیر امور خارجه ازبکستان شد

۱۰ دی ۱۴۰۱

ناراف 150x150 - «ولادیمیر ناراف» به عنوان وزیر امور خارجه ازبکستان منصوب شد
«ولادیمیر ناراف» به عنوان وزیر امور خارجه ازبکستان منصوب شد

۱۹ شهریور ۱۴۰۱

ازبکستان 23 150x150 - ایران از امنیت و ثبات ازبکستان حمایت می‌کند
ایران از امنیت و ثبات ازبکستان حمایت می‌کند

۱۵ تیر ۱۴۰۱

خارجه ازبکستان 150x150 - تمایل ازبکستان برای استفاده از مسیرهای ترانزیتی ایران
تمایل ازبکستان برای استفاده از مسیرهای ترانزیتی ایران

۰۱ خرداد ۱۴۰۱

43 150x150 - استراتژی سیاست خارجی ازبکستان تبدیل همکاری‌های منطقه‌ای به عامل رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور است
استراتژی سیاست خارجی ازبکستان تبدیل همکاری‌های منطقه‌ای به عامل رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور است

۲۲ آذر ۱۴۰۰

اف  150x150 - روایت «کامل‌اف» از سیاست خارجی و منطقه‌ای «ازبکستان جدید»
روایت «کامل‌اف» از سیاست خارجی و منطقه‌ای «ازبکستان جدید»

۲۱ مهر ۱۴۰۰

امور خارجه ازبکستان 2 150x150 - پیام تبریک وزیر امور خارجه ازبکستان به انتصاب همتای خود امیر عبداللهیان
پیام تبریک وزیر امور خارجه ازبکستان به انتصاب همتای خود امیر عبداللهیان

۰۴ شهریور ۱۴۰۰

کامل‌اف» وزیر امور خارجه ازبکستان 150x150 - نگاهی به اهداف سفر «کامل‌اف» به کشورهای آسیای مرکزی
نگاهی به اهداف سفر «کامل‌اف» به کشورهای آسیای مرکزی

۰۳ اسفند ۱۳۹۹

امور خارجه ازبکستان 150x150 - تاکید «کامل‌اف» بر تشویق گردشگری پس از کرونا در ازبکستان
تاکید «کامل‌اف» بر تشویق گردشگری پس از کرونا در ازبکستان

۰۳ بهمن ۱۳۹۹

1 2 150x150 - تأکید وزیر امور خارجه ازبکستان بر اتحاد جهانی علیه پیامدهای کرونا
تأکید وزیر امور خارجه ازبکستان بر اتحاد جهانی علیه پیامدهای کرونا

۰۸ تیر ۱۳۹۹

گفت و گوی وزرای خارجه ایران و ازبکستان درباره تحولات افغانستان
گفت و گوی وزرای خارجه ایران و ازبکستان درباره تحولات افغانستان

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

بالا
ترکمن نیوز