امروز : شنبه ۰۵ اسفند ۱۴۰۲

|

دمای هوای شهر

نماینده رئیس جمهور در امور اقوام

«حجت الاسلام علی یونسی» در نشست صمیمی با فرهیختگان، فعالان سیاسی، فرهنگی و قومی استان گلستان
گفتمان رفع تبعیض در جامعه انجام می شود

۲۵ دی ۱۳۹۷

بالا
ترکمن نیوز