امروز : سه شنبه ۰۱ خرداد ۱۴۰۳

|

دمای هوای شهر

مسابقات سوارکاری

photo ۲۰۱۸ ۰۴ ۲۰ ۱۸ ۲۴ ۲۳ 150x150 - هفته ششم کورس بهاره گنبدکاووس برگزار می شود
هفته ششم کورس بهاره گنبدکاووس برگزار می شود

۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

گنبدکاووس,هفته سوم,کورس بهاره
هفته سوم مسابقات اسبدوانی کورس بهاره گنبدکاووس برگزار شد+عکس

۲۴ فروردین ۱۳۹۷

گنبدکاووس,کورس بهاره
مسابقات کورس بهاره گنبدکاووس 17 فرودین آغاز می شود

۰۹ فروردین ۱۳۹۷

asliturkmensnews 25e 150x150 - هفته سی و ششم (قهرمانی) مسابقات سوارکاری گنبدکاووس برگزار شد+عکس
هفته سی و ششم (قهرمانی) مسابقات سوارکاری گنبدکاووس برگزار شد+عکس

۲۵ اسفند ۱۳۹۶

Savarkari 18E 1 150x150 - هفته سی و چهارم مسابقات سوارکاری گنبد کاووس برگزار شد+عکس
هفته سی و چهارم مسابقات سوارکاری گنبد کاووس برگزار شد+عکس

۱۸ اسفند ۱۳۹۶

Duping TN 1 150x150 - نتایج آزمایشگاه دوپینگ مسابقات اسبدوانی پاییز 96 گنبد کاووس+عکس
نتایج آزمایشگاه دوپینگ مسابقات اسبدوانی پاییز 96 گنبد کاووس+عکس

۰۴ اسفند ۱۳۹۶

گنبدکاووس,هفته سی ام,کورس زمستان 96
هفته سی ام مسابقات اسبدوانی کورس زمستان ۹۶ گنبدکاووس برگزار شد+عکس

۰۴ اسفند ۱۳۹۶

tavasoli1 5b 150x150 - مسابقات سوارکاری گنبدکاووس به صورت زنده پخش می شود+عکس
مسابقات سوارکاری گنبدکاووس به صورت زنده پخش می شود+عکس

۰۵ بهمن ۱۳۹۶

TN 2 3 H19 ASbdavani 150x150 - هفته نوزدهم کورس پاییزه اسبدوانی گنبد کاووس برگزار شد+عکس
هفته نوزدهم کورس پاییزه اسبدوانی گنبد کاووس برگزار شد+عکس

۲۸ دی ۱۳۹۶

Asbdavani TN 1 150x150 - هفته هفدهم کورس اسبدوانی پاییزه گنبدکاووس برگزار شد+عکس
هفته هفدهم کورس اسبدوانی پاییزه گنبدکاووس برگزار شد+عکس

۲۱ دی ۱۳۹۶

HorseNews ITNAnews 5 150x150 - هفته چهاردهم کورس اسبدوانی پاییزه گنبد برگزار شد+عکس
هفته چهاردهم کورس اسبدوانی پاییزه گنبد برگزار شد+عکس

۰۸ دی ۱۳۹۶

Hafteh 11 TN 4 150x150 - هفته یازدهم کورس پاییزه گنبدکاووس برگزار شد+ عکس
هفته یازدهم کورس پاییزه گنبدکاووس برگزار شد+ عکس

۳۰ آذر ۱۳۹۶

بالا
ترکمن نیوز