امروز : جمعه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳

|

دمای هوای شهر

مسابقات سوارکاری

هفته ششم مسابقات اسبدوانی کورس پاییزه آق قلا برگزار شد+عکس
هفته سوم مسابقات اسبدوانی کورس پاییزه آق قلا برگزار شد+عکس

۰۴ آبان ۱۳۹۷

هفته دوم مسابقات اسبدوانی کورس پاییزه آق قلا برگزار شد+عکس
هفته دوم مسابقات اسبدوانی کورس پاییزه آق قلا برگزار شد+عکس

۲۷ مهر ۱۳۹۷

Asbdavani 20M 150x150 - هفته اول مسابقات اسبدوانی کورس پاییزه آق قلا برگزار شد+عکس
هفته اول مسابقات اسبدوانی کورس پاییزه آق قلا برگزار شد+عکس

۲۰ مهر ۱۳۹۷

هفته ششم مسابقات اسبدوانی کورس تابستان بندرترکمن برگزار شد
هفته ششم مسابقات اسبدوانی کورس تابستان بندرترکمن برگزار شد+عکس

۰۵ مرداد ۱۳۹۷

هفته چهارم بندرترکمن
هفته چهارم مسابقات اسبدوانی کورس تابستان بندرترکمن برگزار شد+عکس

۲۲ تیر ۱۳۹۷

کورس تابستان اسبدوانی بندرترکمن
هفته سوم کورس تابستان اسبدوانی بندرترکمن برگزار می شود

۱۴ تیر ۱۳۹۷

سوارکاری 6 150x150 - مسابقات سوارکاری کورس تابستان بندرترکمن اول تیرماه آغاز می شود
مسابقات سوارکاری کورس تابستان بندرترکمن اول تیرماه آغاز می شود

۲۱ خرداد ۱۳۹۷

گنبدکاووس,کورس بهاره,هفته یازدهم
هفته یازدهم و قهرمانی کورس بهاره گنبدکاووس برگزار شد+عکس

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

هفته نهم کورس بهاره اسبدوانی گنبد کاووس
هفته نهم مسابقات اسبدوانی کورس بهاره گنبدکاووس برگزار شد+عکس

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

اخبار آنلاین هفته هشتم کورس بهاره اسبدوانی گنبد کاووس
هفته هشتم کورس بهاره اسبدوانی گنبدکاووس برگزار می شود

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

photo ۲۰۱۸ ۰۴ ۲۷ ۱۵ ۱۱ ۳۱ 150x150 - هفته هفتم مسابقات اسبدوانی کورس بهاره گنبدکاووس برگزار شد+عکس
هفته هفتم مسابقات اسبدوانی کورس بهاره گنبدکاووس برگزار شد+عکس

۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

گنبدکاووس,کورس بهاره,هفته ششم
هفته ششم مسابقات اسبدوانی کورس بهاره گنبدکاووس برگزار شد+عکس

۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

بالا
ترکمن نیوز