امروز : پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳

|

دمای هوای شهر

مسابقات اسبدوانی

هفته هفتم کورس سوارکاری تابستانه در بندر ترکمن امروز برگزارمی شود
هفته هفتم مسابقات اسبدوانی تابستانه بندرترکمن برگزارمی‌شود

۱۰ مرداد ۱۳۹۷

هفته ششم اسبدوانی بندرترکمن
گزارش تصویری هفته ششم مسابقات سوارکاری فصل تابستان بندرترکمن

۰۶ مرداد ۱۳۹۷

تصویری هفته پنجم مسابقات اسبدوانی کورس تابستان بندرترکمن 8 150x150 - مسابقات اسبدوانی هفته ششم تابستانه بندرترکمن امروز برگزارمی‌شود
مسابقات اسبدوانی هفته ششم تابستانه بندرترکمن امروز برگزارمی‌شود

۰۲ مرداد ۱۳۹۷

تصویری هفته پنجم مسابقات اسبدوانی کورس تابستان بندرترکمن 5 150x150 - گزارش تصویری هفته پنجم مسابقات اسبدوانی کورس تابستان بندرترکمن
گزارش تصویری هفته پنجم مسابقات اسبدوانی کورس تابستان بندرترکمن

۳۰ تیر ۱۳۹۷

Savarkari 28T 150x150 - هفته پنجم مسابقات اسبدوانی کورس تابستان بندرترکمن برگزار می‌شود
هفته پنجم مسابقات اسبدوانی کورس تابستان بندرترکمن برگزار می‌شود

۲۸ تیر ۱۳۹۷

هفته چهارم بندرترکمن
هفته چهارم مسابقات اسبدوانی کورس تابستان بندرترکمن برگزار شد+عکس

۲۲ تیر ۱۳۹۷

هفته چهارم مسابقات اسبدوانی فصل تابستانه ۹۷ برگزار می شود
هفته چهارم مسابقات اسبدوانی فصل تابستانه ۹۷ برگزار می شود

۲۰ تیر ۱۳۹۷

کورس تابستان اسبدوانی بندرترکمن
هفته سوم کورس تابستان اسبدوانی بندرترکمن برگزار می شود

۱۴ تیر ۱۳۹۷

دور سوم اسبدوانی
هفته دهم مسابقات اسبدوانی کورس بهاره گنبدکاووس برگزار شد+عکس

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

photo ۲۰۱۸ ۰۴ ۲۰ ۱۸ ۲۴ ۲۵ 150x150 - هفته پنجم مسابقات اسبدوانی کورس بهاره گنبدکاووس برگزار شد+عکس
هفته پنجم مسابقات اسبدوانی کورس بهاره گنبدکاووس برگزار شد+عکس

۳۱ فروردین ۱۳۹۷

Savarkari 29F 150x150 - ادامه مسابقات اسبدوانی کورس بهاره گنبدکاووس تا 21 اردیبهشت ماه
ادامه مسابقات اسبدوانی کورس بهاره گنبدکاووس تا 21 اردیبهشت ماه

۲۹ فروردین ۱۳۹۷

گنبدکاووس,هفته سی و سوم,کورس زمستان 96
هفته سی و سوم مسابقات اسبدوانی کورس زمستان ۹۶ گنبدکاووس برگزار شد+عکس

۱۷ اسفند ۱۳۹۶

بالا
ترکمن نیوز