امروز : دوشنبه ۰۱ مرداد ۱۴۰۳

|

دمای هوای شهر

مسابقات اسبدوانی

photo 2020 01 03 10 16 47 150x150 - روز دوم هفته هشتم مسابقات اسبدوانی زمستان گنبدکاووس لغو شد
روز دوم هفته هشتم مسابقات اسبدوانی زمستان گنبدکاووس لغو شد

۱۳ دی ۱۳۹۸

TN02 1 150x150 - روز اول “هفته هشتم” مسابقات اسبدوانی زمستان ۹۸ گنبدکاووس برگزار شد+عکس
روز اول “هفته هشتم” مسابقات اسبدوانی زمستان ۹۸ گنبدکاووس برگزار شد+عکس

۱۲ دی ۱۳۹۸

اول هفته دوم 150x150 - روز اول “هفته دوم” مسابقات اسبدوانی پاییزه گنبدکاووس برگزار شد+عکس
روز اول “هفته دوم” مسابقات اسبدوانی پاییزه گنبدکاووس برگزار شد+عکس

۳۰ آبان ۱۳۹۸

IMG 2796 150x150 - روز دوم “هفته اول” مسابقات اسبدوانی پاییزه گنبدکاووس برگزار شد+عکس
روز دوم “هفته اول” مسابقات اسبدوانی پاییزه گنبدکاووس برگزار شد+عکس

۲۴ آبان ۱۳۹۸

“هفته اول” مسابقات اسبدوانی پاییزه گنبدکاووس برگزار شد+عکس
“هفته اول” مسابقات اسبدوانی پاییزه گنبدکاووس برگزار شد+عکس

۲۳ آبان ۱۳۹۸

Asbdavani 1 2 300x200 1 150x150 - هفته نخست مسابقات اسبدوانی پاییزه گنبدکاووس برگزار می‌شود
هفته نخست مسابقات اسبدوانی پاییزه گنبدکاووس برگزار می‌شود

۲۱ آبان ۱۳۹۸

“هفته نهم” مسابقات اسبدوانی پاییزه آق‌قلا برگزار شد
“هفته نهم” مسابقات اسبدوانی پاییزه آق‌قلا برگزار شد

۱۰ آبان ۱۳۹۸

کورس سوارکاری آق قلا
“هفته هشتم” مسابقات اسبدوانی پاییزه آق‌قلا برگزار شد

۰۹ آبان ۱۳۹۸

رقابت های امروز اسبدوانی آق قلا لغو شد
رقابت های امروز اسبدوانی آق قلا لغو شد

۰۳ آبان ۱۳۹۸

“هفته هفتم” مسابقات اسبدوانی پاییزه آق‌قلا برگزار شد
“هفته هفتم” مسابقات اسبدوانی پاییزه آق‌قلا برگزار شد

۲۶ مهر ۱۳۹۸

“هفته ششم” مسابقات اسبدوانی پاییزه آق‌قلا برگزار شد
“هفته ششم” مسابقات اسبدوانی پاییزه آق‌قلا برگزار شد

۱۹ مهر ۱۳۹۸

Savarkari 10A 1 150x150 - “هفته پنجم” مسابقات اسبدوانی پاییزه آق‌قلا برگزار شد
“هفته پنجم” مسابقات اسبدوانی پاییزه آق‌قلا برگزار شد

۱۲ مهر ۱۳۹۸

بالا
ترکمن نیوز