امروز : پنج شنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۰

|

نرخ ارز :

۲۷۶,۸۱۰

ریال

|

دمای هوای شهر

مسابقات اسبدوانی

هفته قهرمانی مسابقات اسبدوانی 1400
مسابقات اسبدوانی پاییز، زمستان و بهار ۱۴۰۰ گنبدکاووس به خط پایان رسید+عکس

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

بندرترکمن هفته پنجم تابستان 98 4 1 150x150 - هفته اول مسابقات اسبدوانی بهاره شهرستان ترکمن 7 خرداد استارت می‌خورد
هفته اول مسابقات اسبدوانی بهاره شهرستان ترکمن ۷ خرداد استارت می‌خورد

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

اسبدوانی هفته هفدهم 2 150x150 - هفته بیستم کورس بهاره ۱۴۰۰ برگزار می‌شود
هفته بیستم کورس بهاره ۱۴۰۰ برگزار می‌شود

۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

Savarkari 12M 1 150x150 - مسابقات اسبدوانی بهاره ۱۴۰۰ شهرستان ترکمن استارت می خورد
مسابقات اسبدوانی بهاره ۱۴۰۰ شهرستان ترکمن استارت می خورد

۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

اول هفته نوزدهم 1 150x150 - روز دوم هفته نوزدهم مسابقات اسبدوانی بهاره گنبدکاووس برگزار شد+عکس
روز دوم هفته نوزدهم مسابقات اسبدوانی بهاره گنبدکاووس برگزار شد+عکس

۱۵ فروردین ۱۴۰۰

اسپانسری 1 150x150 - رونق و پیشرفت اسبدوانی گنبدکاووس با افزایش جوایز و کاپ‌های اسپانسری
رونق و پیشرفت اسبدوانی گنبدکاووس با افزایش جوایز و کاپ‌های اسپانسری

۱۴ فروردین ۱۴۰۰

هجدهم اسبدوانی 2 ترکمن نیوز 150x150 - روز دوم هفته هجدهم مسابقات اسبدوانی بهاره گنبدکاووس برگزار شد+عکس
روز دوم هفته هجدهم مسابقات اسبدوانی بهاره گنبدکاووس برگزار شد+عکس

۰۹ فروردین ۱۴۰۰

بهاره ترکمن نیوز 150x150 - هفته هجدهم مسابقات اسبدوانی بهاره و اولین کورس 1400 گنبدکاووس برگزار شد+ عکس
هفته هجدهم مسابقات اسبدوانی بهاره و اولین کورس ۱۴۰۰ گنبدکاووس برگزار شد+ عکس

۰۸ فروردین ۱۴۰۰

لغو شد۲ 150x150 - اولین هفته کورس بهاره لغو شد
اولین هفته کورس بهاره لغو شد

۰۴ فروردین ۱۴۰۰

هفته هفدهم اسبدوانی 2 150x150 - روز دوم هفته هفدهم مسابقات اسبدوانی زمستانه گنبدکاووس برگزار شد+عکس
روز دوم هفته هفدهم مسابقات اسبدوانی زمستانه گنبدکاووس برگزار شد+عکس

۲۹ اسفند ۱۳۹۹

اسبدوانی هفته هفدهم 2 150x150 - روز اول هفته هفدهم مسابقات اسبدوانی زمستانه گنبدکاووس برگزار شد+عکس
روز اول هفته هفدهم مسابقات اسبدوانی زمستانه گنبدکاووس برگزار شد+عکس

۲۸ اسفند ۱۳۹۹

TN 16 1 150x150 - روز دوم هفته شانزدهم کورس زمستانه برگزار شد+عکس
روز دوم هفته شانزدهم کورس زمستانه برگزار شد+عکس

۲۲ اسفند ۱۳۹۹

بالا
ترکمن نیوز