امروز : پنجشنبه ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

|

دمای هوای شهر

قزاقستان

قزاقستان پل مهم ارتباطی بین شرق و غرب بوده است
قزاقستان پل مهم ارتباطی بین شرق و غرب بوده است

۲۴ بهمن ۱۴۰۲

تمایل قزاقستان برای افزایش همکاری کشاورزی و گردشگری با مازندران
تمایل قزاقستان برای افزایش همکاری کشاورزی و گردشگری با مازندران

۱۸ بهمن ۱۴۰۲

قزاقستان آماده توسعه تجاری با مازندران است
قزاقستان آماده توسعه تجاری با مازندران است

۱۴ بهمن ۱۴۰۲

قزاقستان تکمیل‌کننده تجارت اقتصادی مازندران در کریدور شمال به جنوب
قزاقستان تکمیل‌کننده تجارت اقتصادی مازندران در کریدور شمال به جنوب

۱۲ بهمن ۱۴۰۲

برنامه‌ریزی‌ قزاقستان برای توسعه اقتصاد با جذب حداقل 150 میلیارد دلار سرمایه خارجی
برنامه‌ریزی‌ قزاقستان برای توسعه اقتصاد با جذب حداقل 150 میلیارد دلار سرمایه خارجی

۰۴ آذر ۱۴۰۲

جذب گردشگر سلامت از ترکمنستان و قزاقستان در گلستان
جذب گردشگر سلامت از ترکمنستان و قزاقستان در گلستان

۲۲ مرداد ۱۴۰۲

قزاقستان پیشتاز جذب سرمایه خارجی در سال 2022
قزاقستان پیشتاز جذب سرمایه خارجی در سال 2022

۱۹ تیر ۱۴۰۲

برقراری پرواز هفتگی از گرگان به قزاقستان
برقراری پرواز هفتگی از گرگان به قزاقستان

۰۷ تیر ۱۴۰۲

لغو روادید با ترکمنستان مطالبه تجار گلستانی
لغو روادید با ترکمنستان مطالبه تجار گلستانی

۰۶ تیر ۱۴۰۲

فصل جدیدی از روابط قزاقستان و چین
فصل جدیدی از روابط قزاقستان و چین

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

سفر نخست وزیر قزاقستان به تهران
فرصت طلایی ایران برای ترانزیت آستانه

۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۲

زیرساخت حمل و نقل آسیای مرکزی/ طی شدن روندهای توسعه با نقش آفرینی قزاقستان و ازبکستان
زیرساخت حمل و نقل آسیای مرکزی/ طی شدن روندهای توسعه با نقش آفرینی قزاقستان و ازبکستان

۲۹ فروردین ۱۴۰۲

بالا
ترکمن نیوز