امروز : چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

|

نرخ ارز :

۲۷۵,۸۹۰

ریال

|

دمای هوای شهر

صحت انتخابات شوراهای اسلامی روستای شهرستان گنبدکاووس

جلسه بررسی صحت انتخابات شوراهای اسلامی روستای گنبدکاووس
جلسه بررسی صحت انتخابات شوراهای روستای شهرستان گنبدکاووس برگزار شد

۲۰ تیر ۱۴۰۰

بالا
ترکمن نیوز