امروز : یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

|

نرخ ارز :

۲۷۳,۷۱۰

ریال

|

دمای هوای شهر

شوکت میرضیایف

میرضیایف ترکمن نیوز 3 150x150 - اجرای استراتژی ملی «ازبکستان دیجیتال - 2030»
اجرای استراتژی ملی «ازبکستان دیجیتال – ۲۰۳۰»

۲۵ شهریور ۱۴۰۰

2 1 150x150 - تقویت فعالیت ازبکستان در ساختارهای سازمان ملل متحد، سازمان‌های بین المللی و منطقه‌ای اقتصادی، مالی و فرهنگی
تقویت فعالیت ازبکستان در ساختارهای سازمان ملل متحد، سازمان‌های بین المللی و منطقه‌ای اقتصادی، مالی و فرهنگی

۲۰ شهریور ۱۴۰۰

38 150x150 - تاشکند پایبند به اصول روابط دوستانه و حسن همجواری با افغانستان است
تاشکند پایبند به اصول روابط دوستانه و حسن همجواری با افغانستان است

۱۰ شهریور ۱۴۰۰

150x150 - به رایزنی فعال با طالبان ادامه می‌دهیم
به رایزنی فعال با طالبان ادامه می‌دهیم

۰۹ شهریور ۱۴۰۰

بین ازبکستان و افغانستان 150x150 - بازگشایی مرز بین ازبکستان و افغانستان برای حمایت از شهروندان افغان
بازگشایی مرز بین ازبکستان و افغانستان برای حمایت از شهروندان افغان

۰۶ شهریور ۱۴۰۰

2 1 150x150 - عفو 215 زندانی‌ توسط رئیس جمهور ازبکستان
عفو ۲۱۵ زندانی‌ توسط رئیس جمهور ازبکستان

۰۶ شهریور ۱۴۰۰

ازبکستان 2 150x150 - نگاهی به اقبال «میرضیایف» و مخالفین در انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان
نگاهی به اقبال «میرضیایف» و مخالفین در انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان

۲۴ مرداد ۱۴۰۰

گازی ازبکستان 150x150 - ذخایر گاز طبیعی ازبکستان 1.86 تریلیون متر مکعب برآورد شد
ذخایر گاز طبیعی ازبکستان ۱٫۸۶ تریلیون متر مکعب برآورد شد

۲۲ مرداد ۱۴۰۰

2 150x150 - تسامح اجتماعی و دینی یکی از اصول برقراری صلح و آرامش در جامعه است
تسامح اجتماعی و دینی یکی از اصول برقراری صلح و آرامش در جامعه است

۲۹ تیر ۱۴۰۰

150x150 - میرضیایف: آسیای مرکزی و جنوبی را باید به فضایی باثبات تبدیل کنیم
میرضیایف: آسیای مرکزی و جنوبی را باید به فضایی باثبات تبدیل کنیم

۲۶ تیر ۱۴۰۰

شوکت میرضیایف رئیس جمهور ازبکستان
پیام تبریک رئیس جمهور ازبکستان برای سید ابراهیم رئیسی

۳۰ خرداد ۱۴۰۰

میرضیایف ۲ 150x150 - بازدید رئیس جمهور ازبکستان از پروژه‌های گردشگری، صنعتی و شهری/مرمت مقبره علی‌شیر نوایی
بازدید رئیس جمهور ازبکستان از پروژه‌های گردشگری، صنعتی و شهری/مرمت مقبره علی‌شیر نوایی

۱۱ خرداد ۱۴۰۰

بالا
ترکمن نیوز