امروز : شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

|

نرخ ارز :

۲۷۳,۷۱۰

ریال

|

دمای هوای شهر

شهرداری

شهری گنبد 150x150 - روانسازی ترافیک شهری گنبدکاووس با ساخت روگذر
روانسازی ترافیک شهری گنبدکاووس با ساخت روگذر

۳۰ دی ۱۳۹۹

1 240 150x150 - قانون مالیات ارزش افزوده شهرداری‌ها افزایش می‌یابد
قانون مالیات ارزش افزوده شهرداری‌ها افزایش می‌یابد

۱۸ دی ۱۳۹۹

1603702222 img 20201026 113218 963 150x150 - الکترونیک سازی فعایت شهرداری‌ها مانع از بروز فساد می‌شود
الکترونیک سازی فعایت شهرداری‌ها مانع از بروز فساد می‌شود

۰۵ آبان ۱۳۹۹

ساختمان خدمات اجتماعی شهرداری گنبدکاووس افتتاح شد
ساختمان خدمات اجتماعی شهرداری گنبدکاووس افتتاح شد

۱۵ مهر ۱۳۹۸

درختکاری جاده سلامت پارک 16 هکتاری مراوه تپه
درختکاری جاده سلامت پارک ۱۶ هکتاری مراوه تپه

۱۶ اسفند ۱۳۹۷

متولی حمل و دفع پسماند ها در استان سازمان مدیریت پسماند شهرداری های استان می با شد
متولی حمل و دفع پسماند ها در استان سازمان مدیریت پسماند شهرداری های استان می با شد

۰۶ مرداد ۱۳۹۷

Atash 6T 150x150 - اتوبوس واحد شهرداری گرگان در آتش سوخت
اتوبوس واحد شهرداری گرگان در آتش سوخت

۰۶ تیر ۱۳۹۷

نوسازی ناوگان تاکسیرانی گرگان با خودرو برلیانس
نوسازی ناوگان تاکسیرانی گرگان با خودرو برلیانس

۰۸ خرداد ۱۳۹۷

گنبدکاووس,شهرداری
از برخورد چکشی با مردم تا تعامل و تسامح در برابر سرمایه‌داران

۰۷ فروردین ۱۳۹۷

Karimi 4F 150x150 - شهرداری برای استیفای حقوق قانونی از شیوه های مناسب تر استفاده کند
شهرداری برای استیفای حقوق قانونی از شیوه های مناسب تر استفاده کند

۰۴ فروردین ۱۳۹۷

Nabiollah Akhondi02 150x150 - جاده سلامت گنبد کاووس برای ورزش و پیاده روی شهروندان در حال احداث است
جاده سلامت گنبد کاووس برای ورزش و پیاده روی شهروندان در حال احداث است

۱۷ دی ۱۳۹۶

Dadpour 21Az 150x150 - شهرداری ویژه بافت تاریخی گرگان تشکیل می‌شود
شهرداری ویژه بافت تاریخی گرگان تشکیل می‌شود

۲۱ آذر ۱۳۹۶

بالا
ترکمن نیوز