امروز : دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲

|

دمای هوای شهر

سید مناف هاشمی

مناف هاشمی 150x150 - استاندار برکنار شده گلستان معاون شهردار تهران شد
استاندار برکنار شده گلستان معاون شهردار تهران شد

۳۱ فروردین ۱۳۹۹

رونق اینچه برون چشم انتظار تصمیم مدیران راه آهن است
رونق اینچه برون چشم انتظار تصمیم مدیران راه آهن است

۲۲ بهمن ۱۳۹۷

rahahan inchebroon 150x150 - توسعه اقتصادی گلستان با برقی سازی راه آهن اینچه برون
توسعه اقتصادی گلستان با برقی سازی راه آهن اینچه برون

۲۳ آبان ۱۳۹۷

سید مناف هاشمی در لیست 14 استاندار بازنشسته نیست
سیدمناف هاشمی در لیست 14 استاندار بازنشسته نیست

۲۱ آبان ۱۳۹۷

hashemi 2m 150x150 - مقابله با جنگ نرم دشمن نیازمند الگوگیری از شهیدان است
مقابله با جنگ نرم دشمن نیازمند الگوگیری از شهیدان است

۰۲ مهر ۱۳۹۷

Ostandari 1 20S 150x150 - گلستان با سابقه اندک در زمینه فعالیت های دانش بنیان از شرایط خوب اقتصادی برخوردار است
گلستان با سابقه اندک در زمینه فعالیت های دانش بنیان از شرایط خوب اقتصادی برخوردار است

۲۰ شهریور ۱۳۹۷

Salad Khabarnegar 21M 150x150 - توهین به خبرنگاران گلستانی در آستانه روز خبرنگار / شام استاندار تبدیل به اولوویه شد
توهین به خبرنگاران گلستانی در آستانه روز خبرنگار / شام استاندار تبدیل به اولوویه شد

۲۲ مرداد ۱۳۹۷

Ostandari 21M 150x150 - استفاده از ظرفیت منابع ملی جهت پیشگیری از حوادت غیرمرقبه استان باید مورد توجه باشد
استفاده از ظرفیت منابع ملی جهت پیشگیری از حوادت غیرمرقبه استان باید مورد توجه باشد

۲۱ مرداد ۱۳۹۷

Ostandari 18M 1 150x150 - 2000 واحد مسکن روستایی برای افراد تحت پوشش کمیته امداد استان ساخته می شود
2000 واحد مسکن روستایی برای افراد تحت پوشش کمیته امداد استان ساخته می شود

۱۸ مرداد ۱۳۹۷

Ostandari 17M 150x150 - امروز الگوی اصلی وحدت در جامعه شهدا هستند
امروز الگوی اصلی وحدت در جامعه شهدا هستند

۱۷ مرداد ۱۳۹۷

Hashemi 17M 150x150 - استاندار گلستان در پیامی روز خبرنگار را به فعالان عرصه آگاهی بخشی تبریک گفت
استاندار گلستان در پیامی روز خبرنگار را به فعالان عرصه آگاهی بخشی تبریک گفت

۱۷ مرداد ۱۳۹۷

Ostan 10M 150x150 - فرمانداران روستاهای بدون معتاد در شهرستان را شناسایی و معرفی کنند
فرمانداران روستاهای بدون معتاد در شهرستان را شناسایی و معرفی کنند

۱۰ مرداد ۱۳۹۷

بالا
ترکمن نیوز