امروز : پنج شنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۰

|

نرخ ارز :

۲۷۶,۸۱۰

ریال

|

دمای هوای شهر

سوارکاری

پیام تقدیر رئیس هیات سوارکاری استان گلستان به حکیم ایگدری
پیام تبریک رئیس هیات سوارکاری استان گلستان به حکیم ایگدری/تقدیر و تشکر از رئیس فدراسیون سوارکاری کشور

۰۵ خرداد ۱۴۰۰

هفته قهرمانی مسابقات اسبدوانی 1400
مسابقات اسبدوانی پاییز، زمستان و بهار ۱۴۰۰ گنبدکاووس به خط پایان رسید+عکس

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

مسابقات اسبدوانی بهاره 1400 گنبدکاووس
هفته بیست و یکم و قهرمانی کورس اسبدوانی گنبدکاووس برگزار می‌شود

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

2 3 3 150x150 - روز دوم هفته بیستم مسابقات اسبدوانی بهاره گنبدکاووس برگزار شد+عکس
روز دوم هفته بیستم مسابقات اسبدوانی بهاره گنبدکاووس برگزار شد+عکس

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

چابکسوار برتر سراج الدین اندروا
روز اول هفته بیستم مسابقات اسبدوانی بهاره گنبدکاووس برگزار شد+عکس

۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

Savarkari 12M 1 150x150 - مسابقات اسبدوانی بهاره ۱۴۰۰ شهرستان ترکمن استارت می خورد
مسابقات اسبدوانی بهاره ۱۴۰۰ شهرستان ترکمن استارت می خورد

۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

اول هفته نوزدهم 2 150x150 - افزایش ارتباطات بین‌المللی فدراسیون سوارکاری در دولت تدبیر و امید
افزایش ارتباطات بین‌المللی فدراسیون سوارکاری در دولت تدبیر و امید

۳۱ فروردین ۱۴۰۰

photo ۲۰۲۱ ۰۴ ۰۸ ۱۰ ۵۱ ۰۲ 150x150 - برگزاری ادامه کورس بهاره بعد از ماه رمضان شد
برگزاری ادامه کورس بهاره بعد از ماه رمضان شد

۱۹ فروردین ۱۴۰۰

اول هفته نوزدهم 1 150x150 - روز دوم هفته نوزدهم مسابقات اسبدوانی بهاره گنبدکاووس برگزار شد+عکس
روز دوم هفته نوزدهم مسابقات اسبدوانی بهاره گنبدکاووس برگزار شد+عکس

۱۵ فروردین ۱۴۰۰

الدین اندروا کورس چهارم 150x150 - روز اول هفته نوزدهم مسابقات اسبدوانی بهاره گنبدکاووس برگزار شد+عکس
روز اول هفته نوزدهم مسابقات اسبدوانی بهاره گنبدکاووس برگزار شد+عکس

۱۴ فروردین ۱۴۰۰

هجدهم اسبدوانی 2 ترکمن نیوز 150x150 - روز دوم هفته هجدهم مسابقات اسبدوانی بهاره گنبدکاووس برگزار شد+عکس
روز دوم هفته هجدهم مسابقات اسبدوانی بهاره گنبدکاووس برگزار شد+عکس

۰۹ فروردین ۱۴۰۰

بهاره ترکمن نیوز 150x150 - هفته هجدهم مسابقات اسبدوانی بهاره و اولین کورس 1400 گنبدکاووس برگزار شد+ عکس
هفته هجدهم مسابقات اسبدوانی بهاره و اولین کورس ۱۴۰۰ گنبدکاووس برگزار شد+ عکس

۰۸ فروردین ۱۴۰۰

بالا
ترکمن نیوز