امروز : دوشنبه ۰۱ مرداد ۱۴۰۳

|

دمای هوای شهر

سازمان ملل

29 150x150 - تأکید بر اقدامات ترکمنستان در مبارزه با مواد مخدر در نشست سازمان ملل
تأکید بر اقدامات ترکمنستان در مبارزه با مواد مخدر در نشست سازمان ملل

۳۰ فروردین ۱۴۰۰

میرضیایف 6 150x150 - سخنرانی «میرضیایف» در نشست حقوق بشر سازمان ملل
سخنرانی «میرضیایف» در نشست حقوق بشر سازمان ملل

۰۳ اسفند ۱۳۹۹

187305152 267500324ecfdc 150x150 - تأکید مقامات ترکمنستان و سازمان ملل بر افزایش همکاری‌های منطقه‌ای
تأکید مقامات ترکمنستان و سازمان ملل بر افزایش همکاری‌های منطقه‌ای

۱۹ بهمن ۱۳۹۹

همکاری میان ترکمنستان و سازمان ملل 150x150 - امضای تفاهم‌نامه همکاری میان ترکمنستان و سازمان ملل
امضای تفاهم‌نامه همکاری میان ترکمنستان و سازمان ملل

۲۲ آذر ۱۳۹۹

ایتالیا 150x150 - دیدار رئیس جمهور ترکمنستان با سفیر ایتالیا
دیدار رئیس جمهور ترکمنستان با سفیر ایتالیا

۱۷ آذر ۱۳۹۹

اقتصادی استان‌های ماری و لباب در ترکمنستان 150x150 - اخبار اقتصادی ترکمنستان (نیمه دوم آبان ماه 1399)
اخبار اقتصادی ترکمنستان (نیمه دوم آبان ماه 1399)

۱۷ آذر ۱۳۹۹

سلاح ترکمنستان سازمان ملل 150x150 - خلع سلاح محور گفت‌وگوی مقامات ترکمن و سازمان ملل
خلع سلاح محور گفت‌وگوی مقامات ترکمن و سازمان ملل

۳۰ آبان ۱۳۹۹

سازمان ملل 150x150 - مبارزه با قاچاق و مواد مخدرمحور دیدار مقامات ترکمن و سازمان ملل
مبارزه با قاچاق و مواد مخدرمحور دیدار مقامات ترکمن و سازمان ملل

۲۲ آبان ۱۳۹۹

مرداف 150x150 - مقامات ترکمن به توسعه همکاری با کمیته اقتصادی اروپا تاکید کردند
مقامات ترکمن به توسعه همکاری با کمیته اقتصادی اروپا تاکید کردند

۰۸ آبان ۱۳۹۹

تابعیت 150x150 - تقدیر سازمان ملل از ترکمنستان در موضوع اعطای تابعیت
تقدیر سازمان ملل از ترکمنستان در موضوع اعطای تابعیت

۲۷ مرداد ۱۳۹۹

پیشنهادات سازمان ملل را رد کرد 150x150 - تحریم‌ها باید لغو شوند
تحریم‌ها باید لغو شوند

۱۹ مرداد ۱۳۹۹

10 150x150 - امضای برنامه همکاری ترکمنستان و سازمان ملل تا سال 2025
امضای برنامه همکاری ترکمنستان و سازمان ملل تا سال 2025

۲۶ اسفند ۱۳۹۸

بالا
ترکمن نیوز