امروز : جمعه ۰۴ اسفند ۱۴۰۲

|

دمای هوای شهر

روسیه

موافقت روسیه با پیوستن ترکمنستان به کریدور شمال-جنوب
موافقت روسیه با پیوستن ترکمنستان به کریدور شمال-جنوب

۲۲ تیر ۱۴۰۲

روسیه 1 150x150 - امضای توافقنامه ایجاد کمیسیون پارلمانی و همکاری بین روسیه و ترکمنستان
امضای توافقنامه ایجاد کمیسیون پارلمانی و همکاری بین روسیه و ترکمنستان

۱۱ آبان ۱۴۰۱

ترکمن باشی 150x150 - بندر ترکمن باشی؛ ایستگاهی جدید برای کریدور شمال-جنوب
بندر ترکمن باشی؛ ایستگاهی جدید برای کریدور شمال-جنوب

۰۷ شهریور ۱۴۰۱

نخست وزیر و وزیر صنایع و تجارت جمهوری تاتارستان 150x150 - تجارت ریلی و زمینی بین تاتارستان و گلستان/آماده همکاری مشترک با ایران در صنعت خودروسازی هستیم
تجارت ریلی و زمینی بین تاتارستان و گلستان/آماده همکاری مشترک با ایران در صنعت خودروسازی هستیم

۰۱ شهریور ۱۴۰۱

اوراسیا 150x150 - آغاز روابط گلستان با اوراسیا، تحقق راهبرد سیاست خارجی دولت سیزدهم
آغاز روابط گلستان با اوراسیا، تحقق راهبرد سیاست خارجی دولت سیزدهم

۱۸ تیر ۱۴۰۱

14000904000583 Test PhotoN 150x150 - ایجاد دانشگاه مشترک در دستور کار روسیه و ترکمنستان
ایجاد دانشگاه مشترک در دستور کار روسیه و ترکمنستان

۲۱ خرداد ۱۴۰۱

روسیه 150x150 - پیشنهاد استثنائی روسیه به ایران درباره کمبود گندم
پیشنهاد استثنائی روسیه به ایران درباره کمبود گندم

۰۴ خرداد ۱۴۰۱

جهانی 150x150 - اقتصاد جهان دوره سختی را می‌گذراند
اقتصاد جهان دوره سختی را می‌گذراند

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

تبریک 4 150x150 - پیام تبریک رحمت اله خرمالی به سمت مدیرکل آسیای مرکزی، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت ایران
پیام تبریک رحمت اله خرمالی به سمت مدیرکل آسیای مرکزی، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت ایران

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

1 150x150 - وقتی پوتین اسیر اشتباه محاسباتی می‌گردد؟
وقتی پوتین اسیر اشتباه محاسباتی می‌گردد؟

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

2 150x150 - چرا روسیه به اوکراین حمله کرد؟
چرا روسیه به اوکراین حمله کرد؟

۰۶ اسفند ۱۴۰۰

49 150x150 - روسیه یا سازمان پیمان امنیت جمعی؛ منافع ازبکستان در گرو انتخاب
روسیه یا سازمان پیمان امنیت جمعی؛ منافع ازبکستان در گرو انتخاب

۱۹ بهمن ۱۴۰۰

بالا
ترکمن نیوز