امروز : سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

|

نرخ ارز :

۲۷۴,۴۱۰

ریال

|

دمای هوای شهر

رئیس اداره حفاظت محیط زیست گنبدکاووس

تالاب آلاگل
کاهش ۵۰۰ هکتاری مساحت تالاب آلاگل

۱۴ تیر ۱۴۰۰

بالا
ترکمن نیوز