امروز : پنجشنبه ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

|

دمای هوای شهر

خبرنگار

مدیران حق طرح شکایت مستقیم از خبرنگاران ندارند
مدیران حق طرح شکایت مستقیم از خبرنگاران ندارند

۱۸ مرداد ۱۴۰۲

مصطفی صبوحی خبرنگار پیشکسوت تورکمنصحرا
خبرنگار نخستین نشریه استان گلستان پس از 3 دهه فعالیت بازنشسته شد

۱۶ بهمن ۱۴۰۱

رسانه و اهل رسانه
رسانه و اهل رسانه می‌خواهیم یا نه؟

۲۸ دی ۱۴۰۱

«قربان محمد ابتهاج» خبرنگار و گوینده پیشکسوت میادین ورزشی و سوارکاری کشور و ترکمنصحرا درگذشت
«قربان محمد ابتهاج» خبرنگار و گوینده پیشکسوت میادین ورزشی و سوارکاری کشور و ترکمنصحرا درگذشت

۰۱ دی ۱۴۰۱

روزنامه نگاری جرم است؟ 150x150 - آیا روزنامه‌نگاری جرم است؟
آیا روزنامه‌نگاری جرم است؟

۰۹ آبان ۱۴۰۱

TN Vazir 1 150x150 - دولت سیزدهم خود را ملزم به پاسخگویی و حمایت از خبرنگاران می‌داند/ تصویب نظام جامع روزنامه‌نگاری و رسانه‌ای
دولت سیزدهم خود را ملزم به پاسخگویی و حمایت از خبرنگاران می‌داند/ تصویب نظام جامع روزنامه‌نگاری و رسانه‌ای

۲۸ مرداد ۱۴۰۱

42 1 150x150 - ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد
ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد

۲۷ مرداد ۱۴۰۱

2 230 150x150 - قلم کیفی نشان دهنده حرفه ای بودن خبرنگار است
قلم کیفی نشان دهنده حرفه ای بودن خبرنگار است

۲۶ مرداد ۱۴۰۱

تسلیت 4 150x150 - پیام تسلیت به کیکاووس خاکلی در پی درگذشت برادر گرامیشان
پیام تسلیت به کیکاووس خاکلی در پی درگذشت برادر گرامیشان

۲۷ خرداد ۱۴۰۱

حقوقی 150x150 - فیش حقوقی محرمانه نیست/منع تعقیب خبرنگاران افشاکننده حقوق نجومی در وزارت نفت
فیش حقوقی محرمانه نیست/منع تعقیب خبرنگاران افشاکننده حقوق نجومی در وزارت نفت

۲۶ آبان ۱۴۰۰

روحانی 14 150x150 - دوربین هیچ خبرنگاری لحظه اخذ رای حسن روحانی را ثبت نکرد
دوربین هیچ خبرنگاری لحظه اخذ رای حسن روحانی را ثبت نکرد

۲۸ خرداد ۱۴۰۰

تسلیت 1 150x150 - همکار و دوست گرامی عباس رسول آبادی درگذشت برادر عزیزتان را تسلیت می‌گوییم
همکار و دوست گرامی عباس رسول آبادی درگذشت برادر عزیزتان را تسلیت می‌گوییم

۰۳ خرداد ۱۴۰۰

بالا
ترکمن نیوز