امروز : دوشنبه ۰۷ آذر ۱۴۰۱

|

دمای هوای شهر

جلسه بررسی موانع و مشکلات زیرساختی راه آهن و بندر خشک اینچه برون

محمد اسلامی روز جمعه در جلسه بررسی موانع و مشکلات زیرساختی راه آهن و بندر خشک اینچه برون گنبدکاووس
تسریع در تکمیل کریدورهای ترانزیتی اولویت مهم دولت است

۱۶ آذر ۱۳۹۷

Most popular crypto channel
بالا
ترکمن نیوز