امروز : یکشنبه ۰۷ آذر ۱۴۰۰

|

نرخ ارز :

۲۸۲,۱۰۰

ریال

|

دمای هوای شهر

تقویت روابط ترکمنستان با سازمان امنیت و همکاری اروپا

اروپا 150x150 - تقویت روابط ترکمنستان با سازمان امنیت و همکاری اروپا
تقویت روابط ترکمنستان با سازمان امنیت و همکاری اروپا

۱۵ خرداد ۱۴۰۰

بالا
ترکمن نیوز