امروز : دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲

|

دمای هوای شهر

تاشکند

پانزدهمین نشست کمیسیون مشترک ایران و ازبکستان برگزار شد
پانزدهمین نشست کمیسیون مشترک ایران و ازبکستان برگزار شد

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

تاشکند خواستار تسهیل صادرات متقابل با کشورهای اوراسیا است
ازبکستان خواستار تسهیل صادرات متقابل با کشورهای اوراسیا است

۱۵ بهمن ۱۴۰۱

17 150x150 - سیاست خارجی ازبکستان برپایه احترام متقابل به تمام کشورها است
سیاست خارجی ازبکستان برپایه احترام متقابل به تمام کشورها است

۰۴ آذر ۱۴۰۱

میرضیایف 17 150x150 - رئیس جمهور ازبکستان: آموزش کودکان دستور کار اصلی سازمان ملل در سال 2024 شود
رئیس جمهور ازبکستان: آموزش کودکان دستور کار اصلی سازمان ملل در سال 2024 شود

۲۵ آبان ۱۴۰۱

62 150x150 - اخبار اقتصادی ازبکستان- تاشکند
اخبار اقتصادی ازبکستان- تاشکند

۱۷ آبان ۱۴۰۱

14010811000238 Test PhotoN 150x150 - همکاری‌های متقابل محور دیدار وزرای خارجه ازبکستان و آلمان در تاشکند
همکاری‌های متقابل محور دیدار وزرای خارجه ازبکستان و آلمان در تاشکند

۱۲ آبان ۱۴۰۱

ترکمنستان 7 150x150 - ترکمنستان یکی از شرکای مهم در سیاست داخلی و خارجی ازبکستان است
ترکمنستان یکی از شرکای مهم در سیاست داخلی و خارجی ازبکستان است

۱۱ شهریور ۱۴۰۱

پاتروشف 150x150 - وقایع قزاقستان و ازبکستان زیر سر غرب بود
وقایع قزاقستان و ازبکستان زیر سر غرب بود

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

همکاری امنیتی انتظامی 150x150 - امضا تفاهمنامه همکاری امنیتی انتظامی میان ایران و ازبکستان
امضا تفاهمنامه همکاری امنیتی انتظامی میان ایران و ازبکستان

۲۸ مرداد ۱۴۰۱

14 150x150 - همکاری‌های اقتصادی ازبکستان با همسایگان آسیای مرکزی در حال توسعه است
همکاری‌های اقتصادی ازبکستان با همسایگان آسیای مرکزی در حال توسعه است

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

بین المللی افغانستان 1 150x150 - حرکت جسورانه ازبکستان در قبال همسایه پردردسر
حرکت جسورانه ازبکستان در قبال همسایه پردردسر

۱۵ مرداد ۱۴۰۱

بین المللی افغانستان 150x150 - ابتکار قدرتمندانه و دلسوزانه میرضیایف در قبال همسایه بی ثبات
ابتکار قدرتمندانه و دلسوزانه میرضیایف در قبال همسایه بی ثبات

۰۸ مرداد ۱۴۰۱

بالا
ترکمن نیوز