امروز : جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲

|

دمای هوای شهر

ایران

پانزدهمین نشست کمیسیون مشترک ایران و ازبکستان برگزار شد
پانزدهمین نشست کمیسیون مشترک ایران و ازبکستان برگزار شد

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

مصمم به تکمیل مسیر ترانزیتی شمال به جنوب هستیم/ ایران و ترکمنستان خویشاوند و دارای اشتراکات فرهنگی بسیار هستند
مصمم به تکمیل مسیر ترانزیتی شمال به جنوب هستیم/ ایران و ترکمنستان خویشاوند و دارای اشتراکات فرهنگی بسیار هستند

۱۰ خرداد ۱۴۰۲

امضای توافق تجارت ترجیحی میان ایران و ازبکستان
امضای توافق تجارت ترجیحی میان ایران و ازبکستان

۰۸ خرداد ۱۴۰۲

عالیترین مقام کشور ترکمنستان به تهران می‌آید
عالیترین مقام کشور ترکمنستان به تهران می‌آید

۰۷ خرداد ۱۴۰۲

سفر رئیس جمهور ازبکستان به تهران طی هفته‌های آتی
سفر رئیس جمهور ازبکستان به تهران طی هفته‌های آتی

۰۶ خرداد ۱۴۰۲

کیفیت موسیقی ترکمن‌های ایران و ترکمنستان
کیفیت موسیقی ترکمن‌های ایران و ترکمنستان

۰۶ خرداد ۱۴۰۲

شکاف فقر در دهه 90 صعودی شد
شکاف فقر در دهه 90 صعودی شد/ افزایش 11 میلیون فقیر در ایران طی یک دهه +نمودار

۰۶ خرداد ۱۴۰۲

عبور از رنج‌ها
عبور از رنج‌ها

۰۵ خرداد ۱۴۰۲

رئیس‌جمهور ازبکستان به ایران سفر می‌کند
سفر رئیس‌جمهور ازبکستان به ایران

۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

اولویت سیاست خارجی ارتباط با کشورهای همسایه و منطقه است
اولویت سیاست خارجی ارتباط با کشورهای همسایه و منطقه است

۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲

ایجاد گذرگاه ترانزیتی بین ترکمنستان، ایران، عراق و ترکیه
ایجاد گذرگاه ترانزیتی بین ترکمنستان، ایران، عراق و ترکیه

۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

مذاکره درباره ایجاد مناطق آزاد مشترک ایران و ازبکستان
مذاکره درباره ایجاد مناطق آزاد مشترک ایران و ازبکستان

۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

بالا
ترکمن نیوز