امروز : دوشنبه ۰۷ آذر ۱۴۰۱

|

دمای هوای شهر

افغانستان

14010810000056 Test PhotoN 150x150 - پایان بازسازی فرودگاه بین‌المللی «مزار شریف» افغانستان با کمک ازبکستان
پایان بازسازی فرودگاه بین‌المللی «مزار شریف» افغانستان با کمک ازبکستان

۱۰ آبان ۱۴۰۱

1401080110280834026292054 150x150 - قانون اساسی جدید افغانستان تدوین می‌شود
قانون اساسی جدید افغانستان تدوین می‌شود

۰۱ آبان ۱۴۰۱

1637251332978216942 1000x669 150x150 - قزاقستان بار دیگر دست‌یاری به سوی افغانستان داد
قزاقستان بار دیگر دست‌یاری به سوی افغانستان داد

۰۶ مهر ۱۴۰۱

آسیای مرکزی 6 150x150 - آسیای مرکزی در 24 ساعت گذشته
آسیای مرکزی در 24 ساعت گذشته

۳۱ مرداد ۱۴۰۱

نشست بین المللی افغانستان 150x150 - ابتکار قدرتمندانه و دلسوزانه میرضیایف در قبال همسایه بی ثبات
ابتکار قدرتمندانه و دلسوزانه میرضیایف در قبال همسایه بی ثبات

۰۸ مرداد ۱۴۰۱

کنفرانس افغانستان تاشکند 1 150x150 - ازبکستان و تلاش‌ فزاینده برای ایجاد امنیت پایدار در منطقه
ازبکستان و تلاش‌ فزاینده برای ایجاد امنیت پایدار در منطقه

۰۸ مرداد ۱۴۰۱

کنفرانس افغانستان تاشکند 1 150x150 - احیاء و تقویت اقتصاد افغانستان عامل مهم در دستیابی به صلح پایدار است
احیاء و تقویت اقتصاد افغانستان عامل مهم در دستیابی به صلح پایدار است

۰۶ مرداد ۱۴۰۱

کنفرانس افغانستان تاشکند 3 150x150 - اعلام آمادگی ترکمنستان به بازسازی افغانستان و ادغام آن در روابط اقتصادی جهانی
اعلام آمادگی ترکمنستان به بازسازی افغانستان و ادغام آن در روابط اقتصادی جهانی

۰۶ مرداد ۱۴۰۱

کنفرانس افغانستان تاشکند 1 150x150 - میرضیایف: جامعه جهانی از انزوای افغانستان جلوگیری کند
میرضیایف: جامعه جهانی از انزوای افغانستان جلوگیری کند

۰۴ مرداد ۱۴۰۱

جولان وهاب اوف 150x150 - دیپلمات ازبکستانی: جلوگیری از فاجعه انسانی در افغانستان هدف اصلی نشست تاشکند است
دیپلمات ازبکستانی: جلوگیری از فاجعه انسانی در افغانستان هدف اصلی نشست تاشکند است

۰۳ مرداد ۱۴۰۱

مرکز افغانستان وازبکستان 150x150 - حملات موشکی افغانستان به ازبکستان
حملات موشکی افغانستان به ازبکستان

۱۵ تیر ۱۴۰۱

ساختمان ریاست جمهوری قزاقستان 150x150 - حمایت نورسلطان از اقدامات ازبکستان برای عادی‌سازی اوضاع در «قره‌قلپاقستان»
حمایت نورسلطان از اقدامات ازبکستان برای عادی‌سازی اوضاع در «قره‌قلپاقستان»

۱۳ تیر ۱۴۰۱

Most popular crypto channel
بالا
ترکمن نیوز