امروز : دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲

|

دمای هوای شهر

استانی شدن انتخابات

استانی شدن انتخابات از دستور کار مجلس خارج شد
استانی شدن انتخابات از دستور کار مجلس خارج شد

۲۷ خرداد ۱۳۹۸

حذف استانی‌ شدن انتخابات مجلس از دستور کار پارلمان
حذف استانی‌ شدن انتخابات مجلس از دستور کار پارلمان

۰۷ خرداد ۱۳۹۸

اولین اطلاعیه برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس
افزایش مشارکت مردم و کاهش هزینه ها دست آورد استانی شدن انتخابات

۰۵ خرداد ۱۳۹۸

استانی شدن انتخابات گامی در راستای تحکیم دموکراسی است
استانی شدن انتخابات گامی در راستای تحکیم دموکراسی است

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

شرط گذاری برخی برای انتخابات را نه مردم اعتما می‌کنند نه شورای نگهبان
برخی ایرادات شورای نگهبان به استانی شدن انتخابات مجلس از زبان کدخدایی

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

کلیات استانی شدن انتخابات قابل قبول است/ رسیدگی هنوز ادامه دارد
کلیات استانی شدن انتخابات قابل قبول است/ رسیدگی هنوز ادامه دارد

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

استانی شدن انتخابات شان مجلس را ارتقا می‎دهد
استانی شدن انتخابات شان مجلس را ارتقا می‎دهد

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

استانی شدن انتخابات از دستور کار مجلس خارج شد
سرنوشت استانی شدن انتخابات مجلس

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

معایب طرح استانی شدن انتخابات مجلس از نگاه یک فعال رسانه ای ترکمن
معایب طرح استانی شدن انتخابات مجلس از نگاه یک فعال رسانه ای ترکمن

۲۹ بهمن ۱۳۹۷

انتخابات
انتخابات استانی به نام چی، به کام کی؟ (بخش دوم)

۲۶ آذر ۱۳۹۷

الله عبدالهی 150x150 - استانی شدن انتخابات مجلس باعث قوی‌تر و کارآمدتر شدن آن می‌شود
استانی شدن انتخابات مجلس باعث قوی‌تر و کارآمدتر شدن آن می‌شود

۲۶ آذر ۱۳۹۷

3 150x150 - انتخابات استانی به نام چی، به کام کی؟ (قسمت اول)
انتخابات استانی به نام چی، به کام کی؟ (قسمت اول)

۲۵ آذر ۱۳۹۷

بالا
ترکمن نیوز