امروز : پنج شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

|

نرخ ارز :

۲۰۹,۴۵۰

ریال

|

دمای هوای شهر

اسبدوانی

Savarkari 12M 1 150x150 - مسابقات اسبدوانی بهاره ۱۴۰۰ شهرستان ترکمن استارت می خورد
مسابقات اسبدوانی بهاره ۱۴۰۰ شهرستان ترکمن استارت می خورد

۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

اول هفته نوزدهم 2 150x150 - افزایش ارتباطات بین‌المللی فدراسیون سوارکاری در دولت تدبیر و امید
افزایش ارتباطات بین‌المللی فدراسیون سوارکاری در دولت تدبیر و امید

۳۱ فروردین ۱۴۰۰

photo ۲۰۲۱ ۰۴ ۰۸ ۱۰ ۵۱ ۰۲ 150x150 - برگزاری ادامه کورس بهاره بعد از ماه رمضان شد
برگزاری ادامه کورس بهاره بعد از ماه رمضان شد

۱۹ فروردین ۱۴۰۰

الدین اندروا کورس چهارم 150x150 - روز اول هفته نوزدهم مسابقات اسبدوانی بهاره گنبدکاووس برگزار شد+عکس
روز اول هفته نوزدهم مسابقات اسبدوانی بهاره گنبدکاووس برگزار شد+عکس

۱۴ فروردین ۱۴۰۰

هجدهم اسبدوانی 2 ترکمن نیوز 150x150 - روز دوم هفته هجدهم مسابقات اسبدوانی بهاره گنبدکاووس برگزار شد+عکس
روز دوم هفته هجدهم مسابقات اسبدوانی بهاره گنبدکاووس برگزار شد+عکس

۰۹ فروردین ۱۴۰۰

بهاره ترکمن نیوز 150x150 - هفته هجدهم مسابقات اسبدوانی بهاره و اولین کورس 1400 گنبدکاووس برگزار شد+ عکس
هفته هجدهم مسابقات اسبدوانی بهاره و اولین کورس ۱۴۰۰ گنبدکاووس برگزار شد+ عکس

۰۸ فروردین ۱۴۰۰

هفته هفدهم اسبدوانی 2 150x150 - روز دوم هفته هفدهم مسابقات اسبدوانی زمستانه گنبدکاووس برگزار شد+عکس
روز دوم هفته هفدهم مسابقات اسبدوانی زمستانه گنبدکاووس برگزار شد+عکس

۲۹ اسفند ۱۳۹۹

TN 16 1 150x150 - روز دوم هفته شانزدهم کورس زمستانه برگزار شد+عکس
روز دوم هفته شانزدهم کورس زمستانه برگزار شد+عکس

۲۲ اسفند ۱۳۹۹

هفته پانزدهم 2 150x150 - روز دوم هفته پانزدهم مسابقات اسبدوانی زمستانه گنبدکاووس برگزار شد+عکس
روز دوم هفته پانزدهم مسابقات اسبدوانی زمستانه گنبدکاووس برگزار شد+عکس

۱۵ اسفند ۱۳۹۹

ترکمن نیوز 15 150x150 - روز اول هفته پانزدهم مسابقات اسبدوانی زمستانه گنبدکاووس برگزار شد+عکس
روز اول هفته پانزدهم مسابقات اسبدوانی زمستانه گنبدکاووس برگزار شد+عکس

۱۴ اسفند ۱۳۹۹

نیوز اسبدوانی 1 150x150 - هفته سیزدهم مسابقات اسبدوانی زمستانه گنبدکاووس برگزار شد+عکس
هفته سیزدهم مسابقات اسبدوانی زمستانه گنبدکاووس برگزار شد+عکس

۰۱ اسفند ۱۳۹۹

هفته دوازدهم 150x150 - روز سوم هفته دوازدهم مسابقات اسبدوانی زمستانه گنبدکاووس برگزار شد+عکس
روز سوم هفته دوازدهم مسابقات اسبدوانی زمستانه گنبدکاووس برگزار شد+عکس

۲۴ بهمن ۱۳۹۹

هیتر رستورانی گوشی طرح هیتر گلخانه Most popular crypto channel
بالا
ترکمن نیوز