امروز : یکشنبه ۰۲ آبان ۱۴۰۰

|

نرخ ارز :

۲۷۶,۰۳۰

ریال

|

دمای هوای شهر

اسبدوانی گنبدکاووس

0 1 150x150 - برگزاری کورس هفته یازدهم 50 – 50 شد
برگزاری کورس هفته یازدهم ۵۰ – ۵۰ شد

۱۱ بهمن ۱۳۹۹

نیوز اسبدوانی 150x150 - روز اول هفته دهم مسابقات اسبدوانی زمستانه گنبدکاووس برگزار شد+عکس
روز اول هفته دهم مسابقات اسبدوانی زمستانه گنبدکاووس برگزار شد+عکس

۰۹ بهمن ۱۳۹۹

2 163 150x150 - روز دوم هفته نهم مسابقات اسبدوانی زمستانه گنبدکاووس برگزار شد+عکس
روز دوم هفته نهم مسابقات اسبدوانی زمستانه گنبدکاووس برگزار شد+عکس

۰۴ بهمن ۱۳۹۹

ترکمن نیوز 2 150x150 - روز اول هفته نهم مسابقات اسبدوانی زمستانه گنبدکاووس برگزار شد+عکس
روز اول هفته نهم مسابقات اسبدوانی زمستانه گنبدکاووس برگزار شد+عکس

۰۳ بهمن ۱۳۹۹

1 244 150x150 - روز دوم هفته هشتم مسابقات اسبدوانی زمستانه گنبدکاووس برگزار شد+عکس
روز دوم هفته هشتم مسابقات اسبدوانی زمستانه گنبدکاووس برگزار شد+عکس

۲۶ دی ۱۳۹۹

هشتم مسابقات اسبدوانی 150x150 - روز اول هفته هشتم مسابقات اسبدوانی زمستانه گنبدکاووس برگزار شد+عکس
روز اول هفته هشتم مسابقات اسبدوانی زمستانه گنبدکاووس برگزار شد+عکس

۲۵ دی ۱۳۹۹

دوم مسابقات اسبدوانی ترکمن نیوز 150x150 - روز دوم هفته هفتم مسابقات اسبدوانی زمستانه گنبدکاووس برگزار شد+عکس
روز دوم هفته هفتم مسابقات اسبدوانی زمستانه گنبدکاووس برگزار شد+عکس

۱۹ دی ۱۳۹۹

هفتم اسبدوانی ترکمن نیوز 2 150x150 - روز اول هفته هفتم مسابقات اسبدوانی زمستانه گنبدکاووس برگزار شد+عکس
روز اول هفته هفتم مسابقات اسبدوانی زمستانه گنبدکاووس برگزار شد+عکس

۱۸ دی ۱۳۹۹

مسابقات زیبایی اسب در گنبدکاووس 150x150 - پایتخت سوارکاری ایران میزبان جشنواره ملی زیبایی اسب ترکمن
پایتخت سوارکاری ایران میزبان جشنواره ملی زیبایی اسب ترکمن

۱۱ دی ۱۳۹۹

TN Asbdavani 1 150x150 - روز اول هفته ششم کورس اسبدوانی پاییزه در گنبدکاووس برگزار شد
روز اول هفته ششم کورس اسبدوانی پاییزه در گنبدکاووس برگزار شد

۱۱ دی ۱۳۹۹

پاییز هفته پنجم 1 150x150 - روز دوم هفته پنجم کورس اسبدوانی پاییزه در گنبدکاووس برگزار شد+عکس
روز دوم هفته پنجم کورس اسبدوانی پاییزه در گنبدکاووس برگزار شد+عکس

۰۵ دی ۱۳۹۹

1 150x150 - روز اول هفته پنجم کورس اسبدوانی پاییزه در گنبدکاووس برگزار شد
روز اول هفته پنجم کورس اسبدوانی پاییزه در گنبدکاووس برگزار شد

۰۴ دی ۱۳۹۹

بالا
ترکمن نیوز