امروز : یکشنبه ۰۲ آبان ۱۴۰۰

|

نرخ ارز :

۲۷۶,۰۳۰

ریال

|

دمای هوای شهر

اسبدوانی گنبدکاووس

هفته پانزدهم 2 150x150 - روز دوم هفته پانزدهم مسابقات اسبدوانی زمستانه گنبدکاووس برگزار شد+عکس
روز دوم هفته پانزدهم مسابقات اسبدوانی زمستانه گنبدکاووس برگزار شد+عکس

۱۵ اسفند ۱۳۹۹

امیرشاهی ترکمن نیوز 2 150x150 - دبیرخانه بین المللی مسابقات سوارکاری در گلستان ایجاد می‌شود
دبیرخانه بین المللی مسابقات سوارکاری در گلستان ایجاد می‌شود

۱۳ اسفند ۱۳۹۹

1 1 150x150 - روز دوم هفته چهاردهم مسابقات اسبدوانی زمستانه گنبدکاووس برگزار شد+عکس
روز دوم هفته چهاردهم مسابقات اسبدوانی زمستانه گنبدکاووس برگزار شد+عکس

۰۸ اسفند ۱۳۹۹

TN 2 7 150x150 - روز اول هفته چهاردهم مسابقات اسبدوانی زمستانه گنبدکاووس برگزار شد+عکس
روز اول هفته چهاردهم مسابقات اسبدوانی زمستانه گنبدکاووس برگزار شد+عکس

۰۷ اسفند ۱۳۹۹

نیوز اسبدوانی 1 150x150 - هفته سیزدهم مسابقات اسبدوانی زمستانه گنبدکاووس برگزار شد+عکس
هفته سیزدهم مسابقات اسبدوانی زمستانه گنبدکاووس برگزار شد+عکس

۰۱ اسفند ۱۳۹۹

هفته دوازدهم 150x150 - روز سوم هفته دوازدهم مسابقات اسبدوانی زمستانه گنبدکاووس برگزار شد+عکس
روز سوم هفته دوازدهم مسابقات اسبدوانی زمستانه گنبدکاووس برگزار شد+عکس

۲۴ بهمن ۱۳۹۹

سلطانی فر وزیر ورزش ترکمن نیوز 150x150 - برگزاری مسابقات اسبدونی هفته دوازدهم گنبدکاووس با حضور وزیر ورزش
برگزاری مسابقات اسبدونی هفته دوازدهم گنبدکاووس با حضور وزیر ورزش

۲۴ بهمن ۱۳۹۹

ترکمن نیوز 3 2 150x150 - روز دوم هفته دوازدهم مسابقات اسبدوانی زمستانه گنبدکاووس برگزار شد+عکس
روز دوم هفته دوازدهم مسابقات اسبدوانی زمستانه گنبدکاووس برگزار شد+عکس

۲۳ بهمن ۱۳۹۹

پیام تسلیت
درگذشت “حاج تویقلی(رجب محمد) رحیمی”مسئول مانژ مسابقات اسبدوانی گنبدکاووس تسلیت باد

۲۲ بهمن ۱۳۹۹

6 63 150x150 - برگزاری سه روزه کورس اسبدوانی گنبدکاووس در هفته دوازدهم
برگزاری سه روزه کورس اسبدوانی گنبدکاووس در هفته دوازدهم

۱۹ بهمن ۱۳۹۹

TN 1 2 150x150 - روز دوم هفته یازدهم مسابقات اسبدوانی زمستانه گنبدکاووس برگزار شد+عکس
روز دوم هفته یازدهم مسابقات اسبدوانی زمستانه گنبدکاووس برگزار شد+عکس

۱۷ بهمن ۱۳۹۹

photo ۲۰۲۱ ۰۲ ۰۴ ۱۶ ۴۳ ۵۰ 150x150 - روز اول هفته یازدهم مسابقات اسبدوانی زمستانه گنبدکاووس برگزار شد+عکس
روز اول هفته یازدهم مسابقات اسبدوانی زمستانه گنبدکاووس برگزار شد+عکس

۱۶ بهمن ۱۳۹۹

بالا
ترکمن نیوز