امروز : پنج شنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۰

|

نرخ ارز :

۲۷۶,۸۱۰

ریال

|

دمای هوای شهر

اسبدوانی گنبدکاووس

مسابقات اسبدوانی بهاره 1400 گنبدکاووس
هفته بیست و یکم و قهرمانی کورس اسبدوانی گنبدکاووس برگزار می‌شود

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

2 3 3 150x150 - روز دوم هفته بیستم مسابقات اسبدوانی بهاره گنبدکاووس برگزار شد+عکس
روز دوم هفته بیستم مسابقات اسبدوانی بهاره گنبدکاووس برگزار شد+عکس

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

چابکسوار برتر سراج الدین اندروا
روز اول هفته بیستم مسابقات اسبدوانی بهاره گنبدکاووس برگزار شد+عکس

۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

اسبدوانی هفته هفدهم 2 150x150 - هفته بیستم کورس بهاره ۱۴۰۰ برگزار می‌شود
هفته بیستم کورس بهاره ۱۴۰۰ برگزار می‌شود

۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

photo ۲۰۲۱ ۰۴ ۰۸ ۱۰ ۵۱ ۰۲ 150x150 - برگزاری ادامه کورس بهاره بعد از ماه رمضان شد
برگزاری ادامه کورس بهاره بعد از ماه رمضان شد

۱۹ فروردین ۱۴۰۰

اول هفته نوزدهم 1 150x150 - روز دوم هفته نوزدهم مسابقات اسبدوانی بهاره گنبدکاووس برگزار شد+عکس
روز دوم هفته نوزدهم مسابقات اسبدوانی بهاره گنبدکاووس برگزار شد+عکس

۱۵ فروردین ۱۴۰۰

الدین اندروا کورس چهارم 150x150 - روز اول هفته نوزدهم مسابقات اسبدوانی بهاره گنبدکاووس برگزار شد+عکس
روز اول هفته نوزدهم مسابقات اسبدوانی بهاره گنبدکاووس برگزار شد+عکس

۱۴ فروردین ۱۴۰۰

هجدهم اسبدوانی 2 ترکمن نیوز 150x150 - روز دوم هفته هجدهم مسابقات اسبدوانی بهاره گنبدکاووس برگزار شد+عکس
روز دوم هفته هجدهم مسابقات اسبدوانی بهاره گنبدکاووس برگزار شد+عکس

۰۹ فروردین ۱۴۰۰

بهاره ترکمن نیوز 150x150 - هفته هجدهم مسابقات اسبدوانی بهاره و اولین کورس 1400 گنبدکاووس برگزار شد+ عکس
هفته هجدهم مسابقات اسبدوانی بهاره و اولین کورس ۱۴۰۰ گنبدکاووس برگزار شد+ عکس

۰۸ فروردین ۱۴۰۰

هفته هفدهم اسبدوانی 2 150x150 - روز دوم هفته هفدهم مسابقات اسبدوانی زمستانه گنبدکاووس برگزار شد+عکس
روز دوم هفته هفدهم مسابقات اسبدوانی زمستانه گنبدکاووس برگزار شد+عکس

۲۹ اسفند ۱۳۹۹

TN 16 1 150x150 - روز دوم هفته شانزدهم کورس زمستانه برگزار شد+عکس
روز دوم هفته شانزدهم کورس زمستانه برگزار شد+عکس

۲۲ اسفند ۱۳۹۹

هفته پانزدهم 2 150x150 - روز دوم هفته پانزدهم مسابقات اسبدوانی زمستانه گنبدکاووس برگزار شد+عکس
روز دوم هفته پانزدهم مسابقات اسبدوانی زمستانه گنبدکاووس برگزار شد+عکس

۱۵ اسفند ۱۳۹۹

بالا
ترکمن نیوز