امروز : شنبه ۰۵ خرداد ۱۴۰۳

|

دمای هوای شهر

اسبدوانی بندرترکمن

بندرترکمن ترکمن نیوز 150x150 - پنجشنبه آغازین روز مسابقات اسبدوانی فصل بهار ۱۴۰۱ بندرترکمن
پنجشنبه آغازین روز مسابقات اسبدوانی فصل بهار ۱۴۰۱ بندرترکمن

۰۴ خرداد ۱۴۰۱

بندرترکمن هفته پنجم تابستان 98 4 1 150x150 - هفته اول مسابقات اسبدوانی بهاره شهرستان ترکمن 7 خرداد استارت می‌خورد
هفته اول مسابقات اسبدوانی بهاره شهرستان ترکمن 7 خرداد استارت می‌خورد

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

اسبدوانی تابستانه بندرترکمن 5 1024x683 2 150x150 - هفته اول مسابقات اسبدوانی بندرترکمن استارت می‌خورد
هفته اول مسابقات اسبدوانی بندرترکمن استارت می‌خورد

۳۰ مرداد ۱۳۹۹

ششم مسابقات اسبدوانی تابستانه بندرترکمن 7 1024x618 1 150x150 - هفته هشتم مسابقات اسبدوانی تابستانه بندرترکمن برگزار می‌شود
هفته هشتم مسابقات اسبدوانی تابستانه بندرترکمن برگزار می‌شود

۱۷ مرداد ۱۳۹۸

هفتم اسبدوانی 150x150 - آق اویلی بشگرد چابکسوار برتر هفته هفتم مسابقات تابستانه بندرترکمن شد+عکس
آق اویلی بشگرد چابکسوار برتر هفته هفتم مسابقات تابستانه بندرترکمن شد+عکس

۱۱ مرداد ۱۳۹۸

ششم مسابقات اسبدوانی تابستانه بندرترکمن 15 1024x618 1 150x150 - هفته هفتم مسابقات اسبدوانی تابستانه بندرترکمن برگزار می‌شود
هفته هفتم مسابقات اسبدوانی تابستانه بندرترکمن برگزار می‌شود

۱۰ مرداد ۱۳۹۸

هفته ششم مسابقات اسبدوانی تابستانه بندرترکمن برگزار می‌شود
هفته ششم مسابقات اسبدوانی تابستانه بندرترکمن برگزار می‌شود

۰۳ مرداد ۱۳۹۸

چهارم مسابقات اسبدوانی بندرترکمن 10 150x150 - گزارش تصویری هفته چهارم مسابقات اسبدوانی تابستانی شهرستان ترکمن
گزارش تصویری هفته چهارم مسابقات اسبدوانی تابستانی شهرستان ترکمن

۲۲ تیر ۱۳۹۸

بندرترکمن 3 150x150 - گزارش تصویری هفته سوم مسابقات اسبدوانی تابستانی شهرستان ترکمن
گزارش تصویری هفته سوم مسابقات اسبدوانی تابستانی شهرستان ترکمن

۳۱ خرداد ۱۳۹۸

بندترکمن 17 150x150 - گزارش تصویری هفته اول مسابقات اسبدوانی تابستانی شهرستان ترکمن
گزارش تصویری هفته اول مسابقات اسبدوانی تابستانی شهرستان ترکمن

۱۸ خرداد ۱۳۹۸

بندترکمن 15 150x150 - هفته نخست کورس اسبدوانی تابستانه بندرترکمن برگزار شد+عکس
هفته نخست کورس اسبدوانی تابستانه بندرترکمن برگزار شد+عکس

۱۷ خرداد ۱۳۹۸

نور محمد بهادر قهرمانی اسبدوانی بندرترکمن
گزارش تصویری هفته قهرمانی کورس تابستان اسبدوانی بندرترکمن

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

بالا
ترکمن نیوز