امروز : پنجشنبه ۰۹ آذر ۱۴۰۲

|

دمای هوای شهر

اروپا

ضرورت توجه به تهدید حذف ایران از معادلات گازی منطقه و اروپا
ضرورت توجه به تهدید حذف ایران از معادلات گازی منطقه و اروپا

۱۹ بهمن ۱۴۰۱

150x150 - تحقق رویای تبدیل اینچه‌برون به دروازه ارتباط با اروپا
تحقق رویای تبدیل اینچه‌برون به دروازه ارتباط با اروپا

۲۷ شهریور ۱۴۰۱

60 150x150 - اتصال ازبکستان به اروپا و جنوب آسیا با تقویت شبکه های حمل و نقلی
اتصال ازبکستان به اروپا و جنوب آسیا با تقویت شبکه های حمل و نقلی

۰۵ شهریور ۱۴۰۱

باری 150x150 - ازبکستان، قطب حمل‌ونقل هوایی بین چین و اروپا
ازبکستان، قطب حمل‌ونقل هوایی بین چین و اروپا

۲۴ خرداد ۱۴۰۱

ریاست جمهوریازبکستان 150x150 - 800 ناظر از «جامعه همسود» و اروپا در انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان شرکت می‌کنند
800 ناظر از «جامعه همسود» و اروپا در انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان شرکت می‌کنند

۱۹ مرداد ۱۴۰۰

در اروپا 150x150 - اسلام بخشی از تاریخ و فرهنگ اروپا است
اسلام بخشی از تاریخ و فرهنگ اروپا است

۰۸ تیر ۱۴۰۰

ازبکستان 150x150 - وام 36 میلیون یورویی اتحادیه اروپا به ازبکستان برای مبارزه با کرونا
وام 36 میلیون یورویی اتحادیه اروپا به ازبکستان برای مبارزه با کرونا

۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

گلستان 7 150x150 - قربانیان کرونا در ایران و اروپا
قربانیان کرونا در ایران و اروپا

۱۹ فروردین ۱۳۹۹

پیوستن ازبکستان به قرارداد پیرامون حمل‌ونقل کالاهای خطرناک
ازبکستان به قرارداد پیرامون حمل کالاهای خطرناک می پیوندد

۲۶ دی ۱۳۹۸

Google 28Kh 150x150 - گوگل همچنان مشغول خرید گسترده ملک در اروپا است
گوگل همچنان مشغول خرید گسترده ملک در اروپا است

۲۸ خرداد ۱۳۹۷

Italy 13 E 150x150 - پوپولیسم و احتمال فتح سنگر جدید در اروپا
پوپولیسم و احتمال فتح سنگر جدید در اروپا

۱۳ اسفند ۱۳۹۶

Russian 10E 150x150 - آمریکا به اروپا کاربرد سلاح هسته ای علیه روسیه را آموزش می‌دهد
آمریکا به اروپا کاربرد سلاح هسته ای علیه روسیه را آموزش می‌دهد

۱۰ اسفند ۱۳۹۶

بالا
ترکمن نیوز