امروز : دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲

|

دمای هوای شهر

اردوغان

اردوغان 200 تاجر ترک را به تور خلیج فارس برد
اردوغان 200 تاجر ترک را به تور خلیج فارس برد

۲۹ تیر ۱۴۰۲

ارزش پول ترکیه به پایین ترین رقم در طول ۲۱ سال گذشته رسید
ارزش پول ترکیه به پایین ترین رقم در طول ۲۱ سال گذشته رسید

۲۹ خرداد ۱۴۰۲

فیدان فردی آگاه در سیاست ورزی
فیدان فردی آگاه در سیاست ورزی

۲۸ خرداد ۱۴۰۲

اردوغان: سیاست اقتصادی ترکیه بر سه اصل مدیریت مالی، سرمایه گذاری و اشتغال است
اردوغان: سیاست اقتصادی ترکیه بر سه اصل مدیریت مالی، سرمایه گذاری و اشتغال است

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

اردوغان معاون اولش را از کردها انتخاب کرد
اردوغان معاون اولش را از کردها انتخاب کرد

۱۴ خرداد ۱۴۰۲

اردوغان بار دیگر رییس جمهور ترکیه شد
اردوغان بار دیگر رییس جمهور ترکیه شد

۰۷ خرداد ۱۴۰۲

7 نکته درباره نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ترکیه
7 نکته درباره نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ترکیه: چرا اردوغان نتوانست کار را در مرحله اول یکسره کند؟

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

زلزله و انتخابات ترکیه: اردوغان می‌ماند یا می‌رود؟
زلزله و انتخابات ترکیه: اردوغان می‌ماند یا می‌رود؟

۰۶ اسفند ۱۴۰۱

6 150x150 - حمله معاون حزب جمهوریخواه خلق ترکیه به سیاست‌های اقتصادی اردوغان
حمله معاون حزب جمهوریخواه خلق ترکیه به سیاست‌های اقتصادی اردوغان

۰۴ مرداد ۱۴۰۱

Untitled 1 41 150x150 - اوزترک معاون حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه به سیاست‌های اقتصادی اردوغان حمله کرد
اوزترک معاون حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه به سیاست‌های اقتصادی اردوغان حمله کرد

۰۴ تیر ۱۴۰۱

در اقتصاد ترکیه 150x150 - بحران در اقتصاد ترکیه
بحران در اقتصاد ترکیه

۰۱ دی ۱۴۰۰

4 150x150 - سد ایل‌سو بهترین پاسخ به دشمنان ترکیه است
سد ایل‌سو بهترین پاسخ به دشمنان ترکیه است

۱۸ آبان ۱۴۰۰

بالا
ترکمن نیوز