امروز : سه شنبه ۰۵ بهمن ۱۴۰۰

|

نرخ ارز :

۲۷۹,۷۹۰

ریال

|

دمای هوای شهر

آسیای مرکزی

های آمریکایی ترکمنستان 150x150 - برنامه آمریکا برای احداث تأسیسات نظامی در خاورمیانه و آسیای مرکزی
برنامه آمریکا برای احداث تأسیسات نظامی در خاورمیانه و آسیای مرکزی

۰۳ خرداد ۱۴۰۰

شینگن 150x150 - روادید شینگن آسیای مرکزی بین ازبکستان و قزاقستان اجرا می شود
روادید شینگن آسیای مرکزی بین ازبکستان و قزاقستان اجرا می شود

۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

قره قوم 1 150x150 - محققان چینی به دنبال محاسبه وضعیت آب و پتانسیل کشاورزی آسیای مرکزی
محققان چینی به دنبال محاسبه وضعیت آب و پتانسیل کشاورزی آسیای مرکزی

۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

13990228000873 Test PhotoN 150x150 - آسیای مرکزی در 24 ساعت گذشته
آسیای مرکزی در ۲۴ ساعت گذشته

۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

13990228000873 Test PhotoN 150x150 - آسیای مرکزی در یک روز گذشته
آسیای مرکزی در یک روز گذشته

۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

فراغنه 150x150 - دره «فرغانه» مثلثی برای دوستی و برادری مردم آسیای مرکزی
دره «فرغانه» مثلثی برای دوستی و برادری مردم آسیای مرکزی

۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

13990228000873 Test PhotoN 150x150 - آسیای مرکزی در 24 ساعت گذشته
آسیای مرکزی در ۲۴ ساعت گذشته

۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

مرکزی 2 150x150 - آسیای مرکزی در 24 ساعت گذشته
آسیای مرکزی در ۲۴ ساعت گذشته

۲۹ فروردین ۱۴۰۰

مرکزی 2 150x150 - آسیای مرکزی در 24 ساعت گذشته
آسیای مرکزی در ۲۴ ساعت گذشته

۲۳ فروردین ۱۴۰۰

مرکز بین‌المللی بازرگانی آسیای مرکزی در مرز ازبکستان و قزاقستان 150x150 - آغاز ساخت مرکز بین‌المللی بازرگانی «آسیای مرکزی» در مرز ازبکستان و قزاقستان
آغاز ساخت مرکز بین‌المللی بازرگانی «آسیای مرکزی» در مرز ازبکستان و قزاقستان

۲۲ فروردین ۱۴۰۰

و آسیای مرکزی 150x150 - ایران و آسیای مرکزی؛ زمین‌های هموار گسل‌های پنهان
ایران و آسیای مرکزی؛ زمین‌های هموار گسل‌های پنهان

۲۱ فروردین ۱۴۰۰

map central asia th3 150x150 - فرصت‌های پیش روی ایران در آسیای مرکزی که مورد غفلت قرار گرفته‌اند
فرصت‌های پیش روی ایران در آسیای مرکزی که مورد غفلت قرار گرفته‌اند

۱۶ فروردین ۱۴۰۰

Most popular crypto channel
بالا
ترکمن نیوز