• news ID :

    58538

  • /
  • Date :

    2019-07-29

  • Font

64636 201 300x181 - Zarif:Hazar deňizi Eýranyň milli howpsuzlygy üçin möhüm deňizdirTurkmensnews- Eýranyň daşary işler ministri Hazar deňizini Eýranyň milli howpsuzlygy üçin möhüm we ähmiýetli bildi

Eýranyň daşary işler ministri Muhammet Jawad Zarif şu gün mejlisde wekilleriň ýygnagynda beren gürrüňlerinde Hazaryň hukuky konwensiýasynyň düzeltmek meselesine yşarat etmek bilen Eýran Yslam Respublikasy goňşylar bilen gowy arabaglanşygy saklamagyň ýanynda özüniň topragynyň we deňizlik araçäklerini belli etmekde hiç bir tarapa geçirimlik etmez diýip beýan etdi.

Zarif milli howpsuzlygyň we toprak bitewiligiň ähmiýetini nygtamak bilen bu günki gün Eýran Yslam Respublikasy dürli taraplardan berilýän basyşlara garamazdan kuwwatlylyk taýdan gaty ösendir diýip sözleriniň dowamynda aýtdy.

Hazaryň hukuky düzgününiň konwensiýasyna Hazar ýaka 5 ýurduň diýmek Eýran, Orsýet, Azerbaýjan Respublikasy,Gazagystan we Türkmenistanyň prezidentleri geçen ýylyň Awgust aýynda Gazagystanyň Aktau şäherinde gol çekendirler.

Share :
Share :
Tags :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز